Milletlerarası Sözleşmeler
 
Kuzey Atlântik Antlaşmasına taraf Devletlerce Avrupa Savunma Birliği Üyesi Devletlere verilen garantilere dair Kuzey Atlântik Antlaşmasına ek Protokolün kabulü hakkında Kanun
  

            Madde 1- Paris’te 27 Mayıs 1952 tarihinde imza edilen ve Kuzey Atlântik Antlaşmasına Taraf Devletlerce Avrupa Savunma Birliği Üyesi Devletlere verilen garantilere dair Kuzey Atlântik Antlaşmasına Ek Protokol kabul edilmiştir.  

            Madde 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

            Madde 3- Bu kanun hükümleri İcra Vekilleri Heyeti yürütür.