Sağlık Mevzuatı  
 

ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN

 
KABUL TARİHİ : 18/12/1953
KANUN NO : 6197
 
RESMİ G.TARİHİ : 24/12/1953
RESMİG.NO : 8591
 
DÜSTUR NO : 3 TERTİP 35
DÜSTUR SAYFA : 0083
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
ECZACILAR
Madde   1 : 
Madde   2 : 
Madde   3 : 
Madde   4 : 
Madde   5 : 
Madde   6 : 
Madde   7 : 
Madde   8 : 
Madde   9 : 
Madde 10 : 
Madde 11 : 
Madde 12 : 
Madde 13 : 
Madde 14 : 
Madde 15 : 
Madde 16 : 
Madde 17 : 
Madde 18 : 
Madde 19 : 
İKİNCİ BÖLÜM
ECZANELER
Madde 20 : 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ECZA VE KİMYEVİ MADDELER
Madde 21 : 
Madde 22 : 
Madde 23 : 
Madde 24 : 
Madde 55 : 
Madde 26 : 
Madde 27 : 
Madde 28 : 
Madde 29 : 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TEFTİŞ
Madde 30 : 
Madde 31 : 
Madde 32 : 
Madde 33 : 
Madde 34 : 
BEŞİNCİ BÖLÜM
MÜTEFERRİK HÜKÜMLER
Madde 35 : 
Madde 36 : 
Madde 37 : 
Madde 38 : 
Madde 39 : 
ALTINCI BÖLÜM
CEZALAR
Madde 40 : 
Madde 41 : 
Madde 42 : 
Madde 43 : 
Madde 44 : 
Madde 45 : 
Madde 46 : 
Geçici Madde 1 : 
Geçici Madde 2 : 
Madde 47 : 
Madde 48 :