Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu  
  
YABANCI SERMAYEYİ TEŞVİK KANUNU
 
KABUL TARİHİ : 18/01/1954
KANUN NO : 6224
 
RESMİ G.TARİHİ : 23/01/1954
RESMİ G. NO : 08615
 
DÜSTUR NO : 3. TERTİP 35
DÜSTUR SAYFA : 0254
 
 
 
Madde   1 : KANUNUN MEVZUU 
Madde   2 : ANA YABANCI SERMAYE
Madde   3 : KARLARIN SERMAYEYE KALBİ
Madde   4 : KARLARIN VE ANA SERMAYENİN TRANSFERİ 
Madde   5 : HİSSELERİN TRANSFERİ 
Madde   6 : İSTİKRAZLARIN GARANTİ EDİLMESİ 
Madde   7 : YABANCILARIN İSTİHDAMI
Madde   8 : YABANCI SERMAYEYİ TEŞVİK KOMİTESİ
Madde   9 : 
Madde 10 : YERLİ VE YABANCI SERMAYENİN MÜSAVİ MUAMELE GÖRMESİ
Madde 11 : 
Madde 12 : ESKİ KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI
Madde 13 :KANUNUN MERİYETE GİRMESİ
Madde 14 :