İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
HARCIRAH KANUNU


KABUL TARİHİ : 10/02/1954
KANUN NO : 6245
 
RESMİ G.TARİHİ : 18/02/1954
RESMİ G. NO : 8637
 
DÜSTUR NO : 3 TERTİP 35
DÜSTUR SAYFA : 0321
 

 

KISIM I
UMUMİ HÜKÜMLER
Madde  1 : KANUNUN ŞÜMULÜ
Madde  2 : REİSİCUMHURUN SEYAHAT MASRAFLARI
Madde  3 : TARİFLER
Madde  4 : HARCIRAH VERİLECEK KİMSELER VE İSTİSNALARI
Madde  5 : HARCIRAHIN UNSURLARI
Madde  6 : HARCIRAH HESABINDA ESAS TUTULACAK YOL
Madde  7 : HARCIRAH HESABINDA ESAS TUTULACAK AYLIKLAR
Madde  8 : UHDELERİNDE RESMİ BİR VAZİFE BULUNMIYANLARIN HARCIRAHI
Madde  9 : DAİMİ VAZİFE HARCIRAHININ MEBDEİ
KISIM II
SEYAHAT VE VAZİFENİN MAHİYETİNE GÖRE VERİLECEK HARCIRAH
Madde 10 : YOL MASRAFI, YEVMİYE, AİLE MASRAFI VE YER DEĞİŞTİRME MASRAFININ BİRLİKTE VERİLMESİNİ İCABETTİREN HALLER
Madde 11 : YOL MASRAFI, YEVMİYE VE YER DEĞİŞTİRME MASRAFI VERİLMESİNİ İCABETTİREN HALLER
Madde 12 : DAİMİ VEYA MUVAKKAT VAZİFE HALİNDE YOLDA VEYA VAZİFEYE BAŞLAMADAN VEFAT EDENLERİN HARCIRAHI
Madde 13 : YENİ MEMURİYET MAHALLİNDE İŞE BAŞLAMADAN VEYA YOLDA VEFAT HALİNDE AİLE HARCIRAHI
Madde 14 : MUVAKKAT VAZİFE HARCIRAHI (YOL MASRAFI VE YEVMİYE)
Madde 15 : ASKERİ BİRLİKLERDE HAREKATTA HARCIRAH
Madde 16 : AİLE İLE BİRLİKTE OTURULMASI YASAK BÖLGELERE GELİŞ, GİDİŞTE AİLE HARCIRAHI
Madde 17 : BİRLİK HALİNDE YABANCI ÜLKELERE GÖNDERİLECEK ORDU MENSUPLARININ HARCIRAHI
Madde 18 : EHLİYET TESPİTİ, İMTİHAN, HAVA DEĞİŞİMİ VE TEDAVİ İÇİN BAŞKA YERE GÖNDERİ LENLER
Madde 19 : MUVAKKAT VAZİFE MAHALLERİNDE HASTALANANLARA VERİLECEK YEVMİYE
Madde 20 : HASTALARA REFAKAT HALİNDE HARCIRAH
Madde 21 : YATACAK YERİ BULUNMIYAN MAHALLERDE MUVAKKAT VAZİFE
Madde 22 : VAZİFE MAHALLİNİ TERKETMEK MECBURİYETİNDE KALANLARIN HARCIRAHI
Madde 23 : YURT İÇİ VE DIŞI SPOR TEMASLARINDA HARCIRAH
Madde 24 : MÜFETTİŞ VE BENZERLERİNİN AİLE VE YER DEĞİŞTİRME MASRAFI
Madde 25 : BAŞKA YERDE BIRAKILAN AİLE EFRADI
Madde 26 : İZAMINDAN SARFINAZAR OLUNANLARIN HARCIRAHLARI
KISIM III
HARCIRAH UNSURLARI
BÖLÜM I
YOL MASRAFI
Madde 27 : YURT İÇİNDE YOL MASRAFI
Madde 28 : ŞEHİR VE KASABALARIN BELEDİYE HUDUTLARI İÇİNDE YOL MASRAFI
Madde 29 : YURTDIŞINDA YOL MASRAFI
Madde 30 : BİLETİNİN YEMEKSİZ OLARAK ALINMASI MÜMKÜN OLMIYAN VASITALARDA SEYAHAT
Madde 31 : PARASIZ VE TENZİLLİ TARİFE İLE SEYAHATTE YOL MASRAFI
Madde 32 : HUSUSİ VAZİFELİ EMNİYET MENSUPLARININ YOL 
MASRAFI
BÖLÜM II
YEVMİYELER
Madde 33 : YURT İÇİNDE VERİLECEK YEVMİYELERİN MİKTARI VE ASGARİ HADLERİ
Madde 34 : MEMLEKET DIŞINDA YAPILACAK VAZİFE SEYAHATLERİNDE YEVMİYE
Madde 35 : HUSUSİ EHEMMİYETİ HAİZ MERASİMLERE İŞTİRAK EDECEKLERİN DIŞ YEVMİYELERİ
Madde 36 : SEVKE MEMUR JANDARMALARA VERİLECEK YEVMİYE
Madde 37 : KURSLARA İŞTİRAK EDENLERİN YEVMİYESİ
Madde 38 : HAYATİ TEHLİKE ARZEDEN HASTALIKLARLA MÜCADELEDE YEVMİYE
Madde 39 : BELEDİYE HUDUTLARI DAHİL HAYATİ TEHLİKE ARZEDEN HASTALIKLARLA MÜCADELEDE YEVMİYE
Madde 40 : MEMLEKET İÇ VE DIŞINDA MÜCBİR VEYA ZATİ SEBEPLER VE VAHİM HASTALIKLAR YÜZÜNDEN YOLA DEVAM EDEMEME HALİNDE YEVMİYE
Madde 41 : KURUMLARCA TEMİN EDİLEN BİNALARDA YATANLARIN YEVMİYELERİNDEN YAPILACAK TENZİLAT
Madde 42 : MUVAKKAT VAZİFEDE YEVMİYELERİN MÜDDETE GÖRE AZALMASI VE YEVMİYE VERİLEBİLECEK AZAMİ MÜDDET
Madde 43 : MEMLEKET İÇ VE DIŞINDA SEYAHAT GÜNLERİNİN HESABI
BÖLÜM III
AİLE MASRAFI
Madde 44 : AİLE MASRAFININ MİKTARI
BÖLÜM IV
YER DEĞİŞTİRME MASRAFI
Madde 45 : YURTİÇİNDEN YER DEĞİTİRME MASRAFI
Madde 46 : HESABA ESAS TUTULACAK KİLOMETRE VEYA DENİZ MİLİ
Madde 47 : DIŞ SEYAHATLERDE YER DEĞİŞTİRME MASRAFI
KISIM IV
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 48 : BELEDİYE HUDUTLARI DAHİLİNDE SEYYAR OLARAK VAZİFE İFA EDEN MEMUR VE HİZMETLİLERİN YEVMİYE VE YOL MASRAFI
Madde 49 : BELEDİYE HUDUTLARI DARİCİNDE SEYYAR OLARAK VAZİFE GÖRENLERİN HARCIRAHI; HAYVAN SATINALMA AVANSI
Madde 50 : FİİLEN ARAZİ ÜZERİNDE ÇALIŞANLARA VERİLECEK TAZMİNAT
Madde 51 : MİSAFİR VE ZİYARETÇİLERE TERFİK EDİLENLERİN MASRAFLARI
Madde 52 : HARCIRAHLARINI HARÇLAR KANUNUNA GÖRE ALANLAR
Madde 53 : 
Madde 54 : DIŞİŞLERİ VEKALETİ MEMURLARI VE BENZERLERİNİN TAKİBEDECEKLERİ YOL
Madde 55 : CENAZE NAKİL MASRAFLARI
Madde 56 : HARCIRAH ALABİLMEK İÇİN MÜRACAAT MÜDDETİ
Madde 57 : HARCIRAHIN SURETİ TEDİYESİ
Madde 58 : 
Madde 59 : HARCIRAHIN SURETİ TEDİYE VE MAHSUBU
Madde 60 : HİLAFI HAKİAT BEYANNAME VERENLER
Madde 61 : 
Madde 62 : 
Madde 63 : 
Madde 64 : 
EK KANUNLAR 
Muvakkat Madde 1 : DEVLET DEMİRYOLLARI VE DEVLET HAVAYOLLARININ ESKİ HÜKÜMLERİNİN MER'İYETİ
Muvakkat Madde 2 : ESKİ HÜKÜMLERE GÖRE HARCIRAH ALMIŞ OLUP TA HENÜZ HAREKET ETMEMİŞ VEYA AİLELERİNİ YANLARINA CELBETMEMİŞ OLANLAR
Madde 65 : 
Madde 66 :