İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı
 
 
ÖĞLE DİNLENMESİ KANUNU
    
KABUL TARİHİ : 02/03/1954
KANUN NO : 6301
 
RESMİ G.TARİHİ : 08/03/1954
RESMİ G. NO : 8652
 
DÜSTUR NO : 3 TERTİP 35
DÜSTUR SAYFA : 1162
 
 
Madde 1 :  
Madde 2 :  
Madde 3 :  
Madde 4 :  
Madde 5 :  
Madde 6 :  
Madde 7 :   
Madde 8 :  
Madde 9 :  
Madde 10 :