Milletlerarası Sözleşmeler  
 
 İNSAN HAKLARINI VE ANA HÜRRİYETLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ VE BUNA EK PROTOKOLÜN TASDIKİ HAKKINDA  KANUN
 
KABUL TARİHİ : 10/03/1954
KANUN NO : 6366
 
RESMİ G.TARİHİ : 19/03/1954
RESMİ G. NO : 8662
 
DÜSTUR NO : 3 TERTİP 35
DÜSTUR SAYFA : 1567
 
 
 
Madde 1 :    
Madde 2 :  
Madde 3 : 
SÖZLEŞME METNİ