Milletlerarası Sözleşmeler  
  “Kuzey Atlantik Andlaşmasına Taraf Devletler arasında, Kuvvetlerinin Statüsüne dair Sözleşme”nin ve Kuzey Atlantik Nazır Yardımcıları Konseyinin, İşbu Sözleşme metninin tadiline mütedair, 4 Nisan 1952 tarihli kararı ile Atlantik Konseyinin 25 Ağustos 1952 tarihli kararının ve “Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtının, Milli Temsilcilerin ve Milletlerarası Personelin Statülerine dair Sözleşme”nin Kuzey Atlantik Nazır Yardımcıları Konseyinin, İşbu Sözleşme metninin tadiline mütedair, 4 Nisan 1952 tarihli kararının ve “Kuzey Atlantik Andlaşması” mucibince kurulmuş Milletlerarası Askeri Kararğahların Statüsüne dair Protokol’ün, kabulüne dair Kanun 
KABUL TARİHİ : 11/03/1954
KANUN NO : 6375
 
RESMİ G.TARİHİ : 20/03/1954
RESMİ G. NO : 8663
 
DÜSTUR NO : 3 TERTİP 37
DÜSTUR SAYFA : 2515
 
 
 
Madde 1 :    
Madde 2 :  
Madde 3 :  
Madde 4 : 
SÖZLEŞME METNİ