Sağlık Mevzuatı  
 

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ KANUNU


KABUL TARİHİ : 25/01/1956
KANUN NO : 6643
 
RESMİ G.TARİHİ : 02/02/1956
RESMİ G. NO : 9223
 
DÜSTUR NO : 3 TERTİP 37
DÜSTUR SAYFA : 250
 

 

Madde  1  : BİRLİĞİN KURULUŞU VE VAZİFELERİ
Madde  2  : 
Madde  3  : 
Madde  4  : 
Madde  5  : 
Madde  6  : 
Madde  7  : UMUMİ HEYET
Madde  8  : 
Madde  9  : 
Madde 10 : 
Madde 11 : 
Madde 12 : 
Madde 13 : İDARE HEYETİ
Madde 14 : 
Madde 15 : 
Madde 16 : 
Madde 17 : 
Madde 18 : 
Madde 19 : İDARE HEYETİNİN VAZİFELERİ
Madde 20 : 
Madde 21 : 
Madde 22 : 
Madde 23 : HAYSİYET DİVANI
Madde 24 : 
Madde 25 : 
Madde 26 : 
Madde 27 : 
Madde 28 : 
Madde 29 : 
Madde 30 : HAYSİYET DİVANININ VAZİFE VE SALAHİYETLERİ
Madde 31 : 
Madde 32 : BİRLİĞİN MERKEZ TEŞKİLATI
Madde 33 : MERKEZ HEYETİ
Madde 34 : 
Madde 35 : 
Madde 36 : 
Madde 37 : 
Madde 38 : 
Madde 39 : 
Madde 40 : YÜKSEK HAYSİYET DİVANI
Madde 41 : 
Madde 42 : 
Madde 43 : 
Madde 44 : 
Madde 45 : 
Madde 46 : 
Madde 47 : 
Madde 48 : 
Madde 49 : 
Madde 50 : 
Madde 51 : BÜYÜK KONGRE
Madde 52 : 
Madde 53 : 
Madde 54 : 
Madde 55 : MALİ VE İDARİ HÜKÜMLER
Madde 56 : 
Madde 57 : 
Madde 58 : 
Madde 59 : MÜLGA HÜKÜLER
Muvakkat Madde : 
Madde 60 : 
Madde 61 :