TÜRK TİCARET KANUNU  
TÜRK TİCARET KANUNU 
(Birinci Kitap)
KABUL TARİHİ : 29.06.1956
KANUN NO : 6762
 
RESMİG.TARİHİ : 09.07.1956
RESMİ G. NO : 9353
 
DÜSTUR NO :  3 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  1587
 
 
BAŞLANGIÇ
A)KANUNUN TATBİK SAHASI:
Madde   1 : I - TİCARİ HÜKÜMLER 
Madde   2 : II - TİCARİ ÖRF VE ADET 
Madde   3 : III - TİCARİ İŞLER 
IV - TİCARİ DAVALAR VE DELİLLERİ 
Madde   4 : 1.UMUMİ OLARAK 
Madde   5 : 2.TİCARET MAHKEMELERİNİN İŞ SAHASI 
 B) ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 
Madde   6 :  I - MÜRURUZAMAN 
Madde   7 : II - TESELSÜL KARİNESİ 
Madde   8 : III - TİCARİ İŞLERDE FAİZ 
Madde   9 : 2 - KANUNİ FAİZ MİKTARI VE TİCARİ TEMERRÜT FAİZİ 
Madde 10 : 3 - FAİZİN BAŞLANGICI
BİRİNCİ KİTAP
TİCARİ İŞLETME
BİRİNCİ FASIL
TACİR
A)TİCARİ İŞLETME 
Madde 11 : I - UMUMİ OLARAK 
Madde 12 : II - TİCARETHANE VE FABRİKA 
Madde 13 : III - TİCARİ ŞEKİLDE İŞLETİLEN DİĞER MÜESSESELER 
B) TİCARİ İŞLETME 
I - HAKİKİ ŞAHISLAR: 
Madde 14 : 1.UMUMİ OLARAK 
Madde 15 : 2.KÜÇÜK VE MAHCURLAR 
Madde 16 : 3.TİCARETTEN MENEDİLENLER 
Madde 17 : 4.ESNAF 
Madde 18 : II - HÜKMİ ŞAHISLAR 
Madde 19 : III - DONATMA İŞTİRAKİ 
C) TACİR OLMANIN HÜKÜMLERİ 
Madde 20 :I - UMUMİ OLARAK 
II - HUSUSİ OLARAK 
Madde 21 : 1.TİCARET KARİNESİ 
Madde 22 :  2 - ÜCRET İSTEME HAKKI 
Madde 23 : 3 - FATURA VE TEYİT MEKTUBU 
Madde 24 : 4.ÜCRET VE CEZANIN TENKİSİ 
Madde 25 : 5.TİCARİ SATIŞ VE TRAMPA
İKİNCİ FASIL
CEZA KANUNUNUN TAKİBİ
A)TEŞKİLAT 
Madde 26 : I - UMUMİ OLARAK 
Madde 27 : II - NEZARET VE MESULİYET 
Madde 28 :  III - NİZAMNAME 
 B) TESCİL 
I - ŞARTLARI 
Madde 29 : 1.TALEP 
Madde 30 :  İLGİLİLER 
Madde 31 : TALEBİN ŞEKLİ 
Madde 32 : 4.MÜDDET 
Madde 33 : 5.DEĞİŞİKLİKLER 
II - SİCİL MEMURUNUN VAZİFELERİ 
Madde 34 : 1.TETKİK VAZİFESİ 
Madde 35 : 2.TESCİLE DAVET VE CEZA 
Madde 36 : 3.İTİRAZ 
Madde 37 : III - ALENİYET 
 IV - HÜKÜMLERİ 
Madde 38 : TESCİLİN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA TESİRİ 
Madde 39 :  2.SİCİLE İTİMAT 
Madde 40 :  3.İLGİLİLERİN CEZAİ VE HUKUKİ MESULİYETİ
ÜÇÜNCÜ FASIL
TİCARET UNVANI VE İŞLETME ADI
A)TİCARET UNVANI 
I - KULLANMA MECBURİYETİ 
Madde 41 : 1.UMUMİ OLARAK 
Madde 42 : 2.TESCİL 
II - TİCARET UNVANININ ŞEKLİ 
Madde 43 : 1.HAKİKİ ŞAHISLAR 
2.HÜKMİ ŞAHISLAR 
Madde 44 : a)KOLLEKTİF KOMANDİT ŞİRKETLER 
Madde 45 : b)LİMİTED, ANONİM VE KOOPERATİF ŞİRKETLER 
Madde 46 : c)TACİR SAYILAN DİĞER HÜKMİ ŞAHISLAR VE DONATMA İŞTİRAKİ 
Madde 47 : d)MÜŞTEREK HÜKÜMLER 
Madde 48 : 3.İLAVELER 
Madde 49 : 4.TİCARET UNVANININ DEVAMI 
Madde 50 : 5.ŞUBELER 
Madde 51 : 6.TİCARET ÜNVANININ DEVRİ 
III - TİCARET UNVANININ KORUNMASI 
Madde 52 : 1.ESAS 
Madde 53 : 2.İHBAR VE CEZA 
Madde 54 : 3.ÜNVANINA TECAVÜZ EDİLEN KİMSENİN HAKLARI 
Madde 55 : B)İŞLETME ADI
DÖRDÜNCÜ FASIL
HAKSIZ REKABET
A)UMUMİ OLARAK 
Madde 56 : I - TARİFİ 
Madde 57 :  II - HÜSNÜNİYET VE KAİDELERİNE AYKIRI HAREKETLER 
B)HUKUKİ MESULİYET 
Madde 58 : I - ÇEŞİTLİ DAVALAR 
Madde 59 : II - İSTİHDAM EDENİN MESULİYETİ 
Madde 60 :III - BASININ MESULİYETİ 
Madde 61 : IV - KARARIN İLANI 
Madde 62 : V - MÜRURUZAMAN 
Madde 63 : VI - İHTİYATİ TEDBİRLER 
C)CEZAİ MESULİYET 
Madde 64 : I - CEZAYI MÜSTELZİM FİİLLER 
Madde 65 : II - HÜKMİ ŞAHISLARIN CEZAİ MESULİYETLERİ
BEŞİNCİ FASIL
TİCARİ DEFTERLER
 A)DEFTER TUTMA MÜKELLEFİYETİ 
Madde 66 : I - ŞÜMULÜ 
Madde 67 : II - MESULİYET 
Madde 68 : III - SAKLAMA MÜDDETİ 
Madde 69 : IV - TASDİK ETTİRME VE BEYANNAME VERME MÜKELLEFİYETİ 
B)ÇEŞİTLİ DEFTERLER 
Madde 70 : 1.YEVMİYE 
Madde 71 : II - DEFTERİ KEBİR 
III - ENVANTER DEFTERİ 
Madde 72 : 1.UMUMİ OLARAK 
Madde 73 : 2.ENVANTER 
Madde 74 : 3.BİLANÇO 
Madde 75 : 4.AÇIKLIK VE DOĞRULUK ESASLARI 
IV - İŞLETME HESABI 
Madde 76 : 1.DEFTER VE HÜLASA 
Madde 77 : 2. EMTİA ENVANTERİ 
Madde 78 : V - KARAR DEFTERİ 
D)TESLİM VE İBRAZ 
Madde 79 : I - TESLİM MÜKELLEFİYETİ 
Madde 80 : II - İBRAZ MÜKELLEFİYETİ 
Madde 81 : III - MÜŞTEREK HÜKÜMLER 
E) TİCARİ DEFTERLERİN İSPAT KUVVETİ 
Madde 82 : I - KATİ DELİL 
Madde 83 : II - YEMİN 
Madde 84 : III - SAHİBİNİN ALEYHİNDE 
Madde 85 : SAHİBİNİN LEHİNDE 
Madde 86 : V - DİĞER TARAFIN ALEYHİNDE
ALTINCI FASIL
CARİ HESAP
Madde 87 :A)TARİFİ VE ŞEKLİ 
B) HÜKÜMLERİ 
Madde 88 : I - UMUMİ OLARAK 
II - HUSUSİ HALLER 
Madde 89 : 1.TİCARİ SENETLER 
Madde 90 : 2.ÜCRET VE MASRAFLAR 
Madde 91 : 3.HESAP DIŞINDA KALAN ALACAKLAR 
III - BAKIYE 
Madde 92 : 1.TESBİTİ 
2.FAİZ 
Madde 93 : a) UMUMİ OLARAK 
Madde 94 : b)MÜREKKEP FAİZ VE DİĞER CİHETLERE AİT HÜKÜMLER 
Madde 95 : IV - BÜTÜNLÜK ESASI 
C) CARİ HESABIN SONU 
Madde 96 : I - UMUMİ OLARAK 
Madde 97 : II - ÖLÜM VE HACİR HALLERİ 
Madde 98 : D) BAKİYENİN HACZİ 
Madde 99 : E) MÜRURUZAMAN
YEDİNCİ FASIL
TİCARET İŞLERİ TELLALLIĞI
Madde 100 : A) TARİFİ 
B) HÜKÜMLERİ: 
I - BORDRO 
Madde 101 : 1.VERME MÜKELLEFİYETİ 
Madde 102 :  2.TARAFLARCA İMZASI 
Madde 103 : 3.DİĞER TARAFIN SONRADAN BİLDİRİLMESİ 
Madde 104 : II - NÜMUNENİN SAKLANMASI 
Madde 105 : III - KABZA SALAHİYETSİZLİK 
IV - ÜCRET 
Madde 106 : 1.İSTEMEK HAKKI VE MÜRURUZAMAN 
Madde 107 : 2.MİKTARI 
Madde 108 : 3.BORÇLU 
Madde 109 : 4.MASRAFLAR 
Madde 110 : 5.HAKKIN DÜŞMESİ 
V - YEVMİYE DEFTERİ 
Madde 111 : 1.TUTMA MÜKELLEFİYETİ 
Madde 112 : 2.İBRAZ MECBURİYETİ 
Madde 113 : 3.MESULİYET 
Madde 114 : 4.TEVDİ MÜKELLEFİYETİ 
Madde 115 : C) ESNAF ARASINDA ARACILIK
SEKİZİNCİ FASIL
ACENTELİK
A) UMUMİ OLARAK 
Madde 116 : 1 - TARİFİ 
Madde 117 : II - TATBİK SAHASI 
Madde 118 : III - İNHİSAR 
B)ACENTENİN SALAHİYETLERİ 
Madde 119 : I - UMUMİ OLARAK 
Madde 120 : II - KABZA SALAHİYETİ 
Madde 121 : III - AKİT YAPMA SALAHİYETİ 
Madde 122 : IV - SALAHİYETSİZLİK 
C) ACENTENİN BORÇLARI 
Madde 123 : I - UMUMİ OLARAK 
Madde 124 : II - HABER VERME BORCU 
Madde 125 : III - ÖNLEYİCİ TEDBİRLER 
Madde 126 : IV - ÖDEME BORCU 
D) ACENTENİN HAKLARI 
Madde 127 : 1. FEVKALADE MASRAFLARIN TAZMİNİ 
II - ÜCRET 
Madde 128 : 1.ÜCRETE TABİ MUAMELELER 
Madde 129 : 2.ÜCRETE HAK KAZANMA ZAMANI 
Madde 130 : 3. ÜCRETİN MİKTARI 
Madde 131 : 4.ÜCRETİN ÖDEME ZAMANI 
Madde 132 : III - HAPİS HAKKI 
E)ACENTELİK MUKAVELESİNİN SONA ERMESİ 
Madde 133 : I - SEBEPLERİ 
Madde 134 : II - TAZMİNAT BORCU
DOKUZUNCU FASIL
TİCARETE MAHSUS YERLER
Madde 135 :