TÜRK TİCARET KANUNU  
TÜRK TİCARET KANUNU 
(Beşinci Kitap)
KABUL TARİHİ : 29.06.1956
KANUN NO : 6762
 
 - 
RESMİG.TARİHİ : 09.07.1956
RESMİ G. NO : 9353
 
DÜSTUR NO : 3 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA : 1587
 
 
BEŞİNCİ KİTAP
SİGORTA HUKUKU
BİRİNCİ FASIL
UMUMİ HÜKÜMLER
A) SİGORTA MUKAVELESİ  
Madde  1263 : I - TARİFİ 
Madde  1264 : II. TATBİK OLUNACAK HÜKÜMLER VE AMİR HÜKÜMLER 
B) SİGORTA POLİÇESİ VE MUVAKKAT İLMÜHABER 
Madde  1265 : I - UMUMİ OLARAK 
Madde  1266 : II - MUHTEVASI 
Madde  1267 : III - POLİÇEYİ VERME MÜKELLEFİYETİ 
Madde  1268 : C) MÜRURUZAMAN
İKİNCİ FASIL
MAL SİGORTASI
BİRİNCİ KISIM
UMUMİ HÜKÜMLER
A) SİGORTA EDİLEN MENFAAT 
Madde  1269 : I - MENFAAT SAHİBİ 
II - DİĞER BİR KİMSENİN NAM VE HESABINA YAPILAN SİGORTA 
Madde  1270 : 1. UMUMİ OLARAK 
Madde  1271 : 2. VEKİL İLE MÜVEKKİL ARASINDAKİ MÜNASEBET 
III - ALACAKLININ MENFAATİ 
Madde  1272 : 1. ACZE KARŞI SİGORTA 
2. AYNİ BİR HAKLA TEMİN EDİLEN ALACAK SAHİBİ 
Madde  1273 : a) HALEFİYET 
Madde  1274 : b) TEMİNATIN KAFİ OLMAMASI HALİNDE 
Madde  1275 : IV - MÜŞTEREK MENFAATLERİN SİGORTASI 
Madde  1276 : V - MÜKERRER SİGORTA (REASSÜRANS) 
B) RİZİKO 
I - MEŞRU OLMASI 
Madde  1277 : 1. CAİZ OLMIYAN SİGORTA 
Madde  1278 : 2. SİGORTE ETTİRENLE SİGORTADAN FAYDALANAN KİMSENİN KUSURU 
II - RİZİKONUN GERÇEKLEŞMİŞ OLMASI 
Madde  1279 : 1. MUKAVELENİN YAPILDIĞI SIRADA 
Madde  1280 : 2. SİGORTACININ MESULİYETİ BAŞLAMADAN ÖNCE 
III - VÜSAT VE ŞÜMULÜ 
Madde  1281 : 1. UMUMİYET ESASI 
Madde  1282 : 2. MÜDDET 
C) TAZMİNAT ESASI 
I - AŞKIN SİGORTA 
Madde  1283 : 1. UMUMİ OLARAK 
Madde  1284 : 2. UMULAN KARIN SİGORTA ETTİRİLMESİ HALİNDE 
II - BİRDEN ÇOK SİGORTA 
Madde  1285 : 1. MÜŞTEREK SİGORTA 
Madde  1286 : 2. ÇİFTE SİGORTA 
Madde  1287 : 3. KISMİ SİGORTA 
Madde  1288 : III - MENFAAT DEĞERİNİN ALTINDA OLAN SİGORTALAR 
Madde  1289 : IV - SİGORTACININ TAHKİK SALAHİYETİ 
D) SİGORTA ETTİRENİN MÜKELLEFİYETİ VE BORÇLARI 
I - İHBAR MÜKELLEFİYETİ 
Madde  1290 : 1. MUKAVELE YAPILIRKEN 
Madde  1291 : 2. SİGORTA MÜDDETİ İÇİNDE 
Madde  1292 : 3. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE 
Madde  1293 : II - KORUMA TEDBİRLERİ 
III - PRİM ÖDEME BORCU 
Madde  1294 : 1. UMUMİ OLARAK 
Madde  1295 : 2. ÖDEME ZAMANI 
Madde  1296 : 3. ÖDEME YERİ 
Madde  1297 : 4. TEMERRÜT 
Madde  1298 : 5. PRİMİN İNDİRİLMESİ VE GERİ VERİLMESİ 
E) SİGORTACININ SİGORTA BEDELİNİ ÖDEME BORCU 
I - BORCUN ŞÜMULÜ VE MUACCEL OLMA ZAMANI 
Madde  1299 : 1. UMUMİ OLARAK 
Madde  1300 : 2. DEĞERİN İSPATI 
Madde  1301 : II - HALEFİYET 
Madde  1302 : F) ACZE DÜŞME HALİ 
Madde  1303 : G) SİGORTALI MALIN SAHİBİNİN DEĞİŞMESİ
İKİNCİ KISIM
YANGIN SİGORTASI
A) RİZİKONUN ŞÜMULÜ 
Madde  1304 : I - UMUMİ OLARAK 
Madde  1305 : II - HUSUSİ HALLER 
Madde  1306 : B) POLİÇE 
C) HASAR VE TAZMİNAT 
Madde  1307 : I - TESBİT VE TAZMİN ŞEKLİ 
Madde  1308 : II - BIRAKMA HAKKININ BULUNMAMASI 
D) MESULİYET SİGORTASI 
Madde  1309 : I - ŞARTLAR VE ŞÜMULÜ 
Madde  1310 : II - FAYDALANAN KİMSE
ÜÇÜNCÜ KISIM
KARADA VE İÇ SULARDA TAŞIMA RİZİKOLARINA KARŞI SİGORTA
Madde  1311 : A) TATBİK OLUNACAK HÜKÜMLER 
Madde  1312 : B) RİZİKONUN ŞÜMULÜ 
Madde  1313 : C) SİGORTA BEDELİ 
Madde  1314 : D) POLİÇE 
Madde  1315 : E) TAŞIMANIN DURDURULMASI
DÖRDÜNCÜ KISIM
ZİRAİ SİGORTA
Madde  1316 : A) MENFAAT VE RİZİKO 
B) MÜDDET 
Madde  1317 : I - MÜDDET İÇİNDE VAKI OLAN HASARLAR 
Madde  1318 : II - KARŞILIKLI SİGORTALAR 
Madde  1319 : C) ZARARIN TESBİTİ
BEŞİNCİ KISIM
HIRSIZLIĞA KARŞI SİGORTA
Madde  1320 : 
ÜÇÜNCÜ FASIL
CAN SİGORTASI
BİRİNCİ KISIM
HAYAT SİGORTASI
A) MENFAAT 
Madde  1321 : I - SİGORTA ETTİRİLEBİLECEK KİMSE 
Madde  1322 : II - ÖLÜM VE YAŞAMA İHTİMALLERİ 
Madde  1323 : III - ÇİFTE SİGORTA 
Madde  1324 : B) POLİÇE 
C) PRİMİN ÖDENMEMESİ 
Madde  1325 : I - TARAFLARIN HAKLARI 
Madde  1326 : II - PRİM ÖDENMESİNDEN MUAF SİGORTALAR 
Madde  1327 : III - SATINALMA VE ÖDÜNÇ VERME 
Madde  1328 : D) İNTİHAR 
E) FAYDALANAN KİMSELERİN HAKLARI 
Madde  1329 : I - ÜÇÜNCÜ ŞAHIS LEHİNE ŞART 
Madde  1330 : II - DEĞİŞTİRME 
Madde  1331 : III - SİGORTACININ İFLASI HALİNDE 
Madde  1332 : F) RİZİKONUN ŞÜMULÜ VE İHBARI VE SİGORTA BEDELİNİN MUACCEL OLMASI 
Madde  1333 : G) TONTİN
İKİNCİ KISIM
KAZAYA KARŞI SİGORTA
Madde  1334 : A) TARİF 
Madde  1335 : B) MENFAAT 
C) TAZMİNATIN ŞÜMULÜ VE MUACCEL OLUŞU 
Madde  1336 : I - UMUMİ OLARAK 
Madde  1337 : II - TEDAVİ MASRAFLARI 
Madde  1338 : D) KUSURLU OLAN KİMSEYE KARŞI DAVA HAKKI
DÖRDÜNCÜ FASIL
DENİZCİLİK RİZİKOLARINA KARŞI SİGORTALAR
BİRİNCİ KISIM
UMUMİ HÜKÜMLER
A) MENFAAT 
Madde  1339 : I - UMUMİ OLARAK 
II - MEVZUU 
Madde  1340 : 1. MÜNFERİT MENFAATLER 
Madde  1341 : 2. SİGORTASI CAİZ OLMIYAN MENFAAT 
II - MENFAATİN SAHİBİ 
Madde  1342 : 1. KENDİ, BAŞKASI VE KİMİN OLACAKSA ONUN HESABINA SİGORTA 
Madde  1343 : 2. TEMSİL 
Madde  1344 : B) RİZİKONUN GERÇEKLEŞMİŞ OLMASI 
C) SİGORTA DEĞERİ 
Madde  1345 : I - AŞKIN SİGORTA 
II - ÇİFTE SİGORTA 
Madde  1346 : 1. UMUMİ OLARAK 
Madde  1347 : 2. PRİMİN VE SİGORTA BEDELİNİN İNDİRİLMESİ 
Madde  1348 : 3. İHBAR KÜLFETİ 
Madde  1349 : III - MENFAAT DEĞERİNİN ALTINDA OLAN SİGORTA 
IV - TAKSELENMİŞ POLİÇE 
Madde  1350 : 1. TAKSE 
Madde  1351 : 2. AYRI TAKSELER 
V - HUSUSİ HALLER 
1. GEMİNİN DEĞERİ 
Madde  1352 : a) UMUMİ OLARAK 
Madde  1353 : b) DONATIM VE SİGORTA MASRAFLARİYLE TAYFA ÜCRETİ 
2. NAVLUNUN DEĞERİ 
Madde  1354 : a) UMUMİ OLARAK 
Madde  1355 : b) TEFSİR KAİDELERİ 
Madde  1356 : 3. YÜKÜN DEĞERİ 
Madde  1357 : 4. TASARRUF EDİLEN MASRAFLAR 
5. UMULAN KAR VE KOMİSYONUN DEĞERİ 
Madde  1358 : a) UMUMİ OLARAK 
Madde  1359 : b) TAKSE 
Madde  1360 : 6. DENİZ ÖDÜNCÜ PARALARI 
Madde  1361 : D) HALEFİYET 
Madde  1362 : E) SİGORTALI ALACAĞIN DEVRİ
İKİNCİ KISIM
MUKAVELENİN YAPILDIĞI SIRADAKİ İHBAR MÜKELLEFİYETİ
A) MÜKELLEFİYETİN ŞÜMULÜ 
Madde  1363 : 1. UMUMİ OLARAK 
Madde  1364 : II - BAŞKASI HESABINA SİGORTA HALİNDE 
B) MÜKELLEFİYETİN İHLALİ 
I - CAYMA 
1. SEBEPLERİ 
Madde  1365 : a) MÜKELLEFİYETİN YERİNE GETİRİLMEMESİ HALİNDE 
Madde  1366 : b) YANLIŞ İHBAR HALİNDE 
Madde  1367 : c) MÜKELLEFİYETİN KISMEN YERİNE GETİRİLMESİ HALİNDE 
Madde  1368 : 2. CAYMANIN MÜDDET, ŞEKİL VE HÜKÜMLERİ 
Madde  1369 : II - PRİMİN ARTIRILMASI VE CAYMA HAKKININ DÜŞMESİ 
Madde  1370 : III - HİLE HALİNDE
ÜÇÜNCÜ KISIM
SİGORTALININ SİGORTA MUKAVELESİNDEN DOĞAN BORÇLARI
Madde  1371 : A) PRİM ÖDEME BORCU VE PRİMİ GERİ İSTEME HAKKI 
B) RİZİKOYU DEĞİŞTİRMEMEK BORCU 
Madde  1372 : I - YOLCULUĞUN DEĞİŞMESİ 
Madde  1373 : II - YOLCULUĞUN GECİKMESİ GİBİ RİZİKOYU ARTIRAN FİİLLER 
Madde  1374 : III - KAPTANIN ŞAHSININ BİLDİRİLMESİ 
IV - GEMİNİN TAYİNİ 
Madde  1375 : 1. GEMİNİN DEĞİŞMESİ 
Madde  1376 : 2. İHBAR MÜKELLEFİYETİ 
C) RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE MÜKELLEFİYETLER 
Madde  1377 : I - İHBAR MÜKELLEFİYETİ 
Madde  1378 : II - KORUMA TEDBİRLERİ