TÜRK TİCARET KANUNU  
TÜRK TİCARET KANUNU 
(İkinci Kitap)
KABUL TARİHİ : 29.06.1956
KANUN NO : 6762
 
RESMİG.TARİHİ : 09.07.1956
RESMİ G. NO : 9353
 
DÜSTUR NO :  3 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :   1587
 
 
İkinci Kitap
TİCARET SİRKETLERİ
BİRİNCİ FASIL
UMUMİ HÜKÜMLER
Madde   136 : A) NEVİLERİ 
Madde   137 : B) HÜKMİ ŞAHISLARIN EHLİYETİ 
Madde   138 : C) TATBİK OLUNACAK KANUN HÜKÜMLERİ 
D) SERMAYE KOYMA BORCU 
Madde   139 : I - KONUSU 
II - HÜKMÜ 
Madde   140 : 1. UMUMİ OLARAK 
Madde   141 : 2.GECİKME FAİZİ 
Madde   142 : 3.TEKEFFÜL 
Madde   143 : 4.KARİNELER 
Madde   144 : 5.FAİZ VE ÜCRET ALMA HAKKI 
Madde   145 : E) ORTAKLARIN ŞAHSİ ALACAKLARI 
F) ŞİRKETLERİN BİRLEŞMESİ 
Madde   146 : I - TARİFİ 
II - ŞARTLAR 
Madde   147 : 1.NEVİLERİN AYNI OLMASI 
Madde   148 : 2.KARAR 
Madde   149 : 3.BİLANÇO 
III - HÜKÜMLERİ 
Madde   150 : 1.ALACAKLILARIN İTİRAZ HAKKI 
Madde   151 : 2.KÜLLİ HALEFİYET 
Madde   152 : G) NEVİ DEĞİŞTİRME
İKİNCİ FASIL
 KOLLEKTİF ŞİRKET
BİRİNCİ KISIM
ŞİRKETİN MAHİYET VE KURULUŞU
Madde   153 : A)TARİFİ 
B) MUKAVELE 
Madde   154 : I - ŞEKLİ 
Madde   155 : II - İHTİVA EDECEĞİ MECBURİ KAYITLAR 
Madde   156 : III - NOKSANLIKLAR 
C) TESCİL 
Madde   157 : I - MÜKELLEFİYET 
Madde   158 : II - MÜKELLEFİYETİN YERİNE GETİRİLMEMESİ
İKİNCİ KISIM
ORTAKLAR ARASINDAKİ MÜNASEBET
Madde   159 : A) MUKAVELE SERBESTLİĞİ 
B) ŞİRKETİN İDARESİ 
1 - İDARE İŞLERİNİN KİME AİT OLDUĞU 
Madde   160 : 1.UMUMİ OLARAK 
2. AZİL 
Madde   161 : a)MUKAVELE İLE TAYİN HALİNDE 
Madde   162 : b)ORTAKLAR KARARI İLE TAYİN HALİNDE 
Madde   163 : 3.İDARE İŞLERİNDE YALNIZ BAŞINA VEYA BİRLİKTE HAREKET 
Madde   164 : 4.DİĞER ORTAKLARIN İTİRAZI 
Madde   165 : II - İDARE İŞLERİNİN ŞÜMULÜ 
Madde   166 : III - FAİZ VERME BORCU 
Madde   167 : C)MURAKABE 
Madde   168 : D)KARARLAR 
E) KAR VE ZARAR 
Madde   169 : 1 - HESABIN TESBİTİ 
Madde   170 : II - ALACAĞI İSTEME HAKKI 
Madde   171 : III - ZARAR PAYI 
F) REKABET YASAĞI 
Madde   172 : I - ESAS 
Madde   173 : II - AYKIRI HAREKET
ÜÇÜNCÜ KISIM
ŞİRKETİN VE ORTAKLARIN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARLA OLAN MÜNASEBETLERİ
Madde   174 : A)ŞİRKETİN MEVCUDİYETİ 
B) TEMSİL 
Madde   175 : TEMSİL SALAHİYETİNİN KİME AİT OLDUĞU 
Madde   176 : II - ŞÜMULÜ 
Madde   177 : III - HÜKÜMLERİ 
C) ŞİRKET ALACAKLILARININ VAZİYETİ 
Madde   178 : I - ORTAKLARIN ŞAHSİ MESULİYETİ 
Madde   179 : II - MESULİYETİN DERECESİ 
Madde   180 : III - İLAM 
IV - İFLAS 
Madde   181 : 1.ŞİRKETİN İFLASI 
Madde   182 : 2.ŞİRKETİN VE ORTAKLARIN İFLASI 
Madde   183 : 3.ORTAKLARIN HAKLARI 
Madde   184 : V - TAKAS
DÖRDÜNCÜ KISIM
ŞİRKETİN İNFİSAHI VE ORTAKLARIN AYRILMASI
A) İNFİSAH: 
I - SEBEPLERİ 
Madde   185 : 1.UMUMİ OLARAK 
Madde   186 : 2.İSTİSNALAR 
Madde   187 : 3.MUHİK SEBEPLER 
Madde   188 : 4.a)SERMAYE KOYMA BORCUNUN YERİNE GETİRİLMEMESİ 
Madde   189 : b)KARİNE 
5 - ORTAKLARIN ŞAHSİ ALACAKLILARININ VAZİYETİ 
Madde   190 : a)ŞİRKET MÜDDETİNİN UZATILMASI HALİNDE İTİRAZ HAKKI 
Madde   191 : b)HACİZ VE ŞİRKETİN FESHİNİ İSTEME HAKKI 
II - HÜKÜMLERİ 
Madde   192 : 1.TESCİL VE İLAN 
Madde   193 : 2.ORTAKLARIN İDARE HAKLARININ SONA ERMESİ 
Madde   194 : 3.MUVAKKAT İDARE 
B) ORTAKLARIN ŞİRKETTEN AYRILMASI: 
I - HALLER 
Madde   195 : 1.BİR ORTAĞIN ÖLÜMÜ 
Madde   196 : 2.BİR ORTAĞIN İFLASI 
Madde   197 : 3.HAKLI SEBEPLER 
Madde   198 : 4.FESHİN İHBARI 
5. İKİ KİŞİLİK ORTAKLIKTA 
Madde   199 : a)MUHİK SEBEPLER 
Madde   200 : b)DİĞER SEBEPLER 
II - HÜKÜMLER 
Madde   201 : 1.TESCİL 
2. AYRILAN ORTAĞIN PAYI 
Madde   202 : a)HESAP TARZI 
Madde   203 : b)ÖDEME TARZI 
Madde   204 : c)ÖDEME ZAMANI 
Madde   205 : d)TAMAMLANMAMIŞ İŞLER
BEŞİNCİ KISIM
TASFİYE
A)UMUMİ HÜKÜMLER: 
I - MUKAVELE SERBESTİSİ 
Madde   206 : 1.ESAS 
Madde   207 : 2.ORTAKLARIN KARARLARINA RİAYET MECBURİYETİ 
Madde   208 : II - HÜKMİ ŞAHSİYETİN DEVAMI 
Madde   209 : III - İFLAS 
Madde   210 : IV - ŞİRKET ALACAKLILARININ RÜÇHAN HAKKI 
B) TASFİYE MEMURLARI 
Madde   211 : I - UMUMİ OLARAK 
Madde   212 : II - SEÇİM VE TAYİN 
III - AZİL 
1.TASFİYE MEMURU OLAN ORTAKLAR 
Madde   213 : a)İNFİSAHTAN ÖNCE TAYİN OLUNANLAR 
Madde   214 : b)İNFİSAHTAN SONRA TAYİN OLUNANLAR 
Madde   215 : 2.ORTAK OLMAYAN TASFİYE MEMURLARI 
Madde   216 : 3.MAHKEMECE TAYİN OLUNAN TASFİYE MEMURLARI 
IV - MUAMELE TARZI 
Madde   217 : 1.BİRLİKTE HAREKET 
Madde   218 : 2.TEVKİL 
Madde   219 : 3.TEMSİL 
Madde   220 : 4.YALNIZ BAŞINA HAREKET 
Madde   221 : 5. SALAHİYETLERİN GENİŞLETİLMESİ VEYA DARALTILMASI 
Madde   222 : V - TESCİL VE İLAN 
Madde   223 : VI - ÜCRET 
Madde   224 : VII - MESULİYET 
C) TASFİYE İŞLERİ 
Madde   225 : I - MUHAFAZA TEDBİRLERİ 
II - DEFTER TUTMA MÜKELLEFİYETİ 
Madde   226 : 1. BAŞLANGIÇ ENVANTERİ VE BİLANÇOSU 
Madde   227 : 2. DEFTERLER 
Madde   228 : 3. SON BİLANÇO 
Madde   229 :4. SAKLAMA MECBURİYETİ 
Madde   230 :III - TASFİYENİN GAYESİ 
IV - YENİ İŞLER 
Madde   231 : 1. ESAS 
Madde   232 : 2. İSTİSNA 
V - MALLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ 
Madde   233 : 1. AYRI AYRI SATIŞ 
Madde   234 : 2. TOPTAN SATIŞ 
Madde   235 : 3. PARANIN YATIRILMASI 
Madde   236 : VI - BORÇLARIN ÖDENMESİ 
Madde   237 : VII - ORTAKLARIN MUNZAM ÖDEMELERİ 
VIII - TASFİYE BAKİYESİNİN DAĞITILMASI 
Madde   238 : 1. MUVAKKAT ÖDEMELER 
Madde   239 : 2. SON DAĞITMA 
IX - ORTAKLARIN KONTROL HAKKI 
Madde   240 : 1. BİLGİ İSTEME HAKKI 
Madde   241 : 2. DEFTERLERİ İNCELEME HAKKI 
Madde   242 : X - TASFİYENİN SONU
ÜÇÜNCÜ FASIL
KOMANDİT ŞİRKET
BİRİNCİ KISIM
ŞİRKETİN MAHİYETİ VE KURULUŞU
Madde   243 : A) TARİFİ 
Madde   244 : B) TATBİK OLUNACAK HÜKÜMLER 
C) MUKAVELE 
Madde   245 : I - TEFSİR 
Madde   246 : II - KOMANDİTERLERİN SERMAYE KOYMA BORCU
İKİNCİ KISIM
ORTAKLAR ARASINDAKİ MÜNASEBETLER
Madde   247 : A) MUKAVELE SERBESTİSİ 
B) KOMANDİTERLERİN HUKUKİ VAZİYETİ 
Madde   248 : I - İDARE 
Madde   249 : II - MURAKABE 
Madde   250 : III - REKABET YASAĞI 
IV - KAR VE ZARAR 
Madde   251 : 1. UMUMİ OLARAK 
2. GERİ VERİLMESİ MECBURİ OLMIYAN FAİZLER VE KAR PAYLARI 
Madde   252 : a) USULÜNE GÖRE TAHAKKUK ETTİRİLMİŞ OLANLAR 
Madde   253 : b) USULSÜZ TAHAKKUK ETTİRİLMİŞ OLANLAR 
V - AZALIĞIN İNTİKALİ 
Madde   254 : 1. DEVİR HALİNDE 
Madde   255 : 2. ÖLÜM HALİNDE
ÜÇÜNCÜ KISIM
ŞİRKETİN VE ORTAKLARIN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARLA OLAN MÜNASEBETLERİ
Madde   256 : A) TATBİK OLUNACAK HÜKÜMLER 
Madde   257 : B) ŞİRKETİN TEMSİLİ 
C) KOMANDİTER ORTAĞIN MESULİYETİ 
Madde   258 : I - UMUMİ OLARAK 
II - İSTİSNALAR 
Madde   259 : 1. ADİ ŞİRKET UNVANINA DAHİL OLAN KOMANDİTER 
Madde   260 : 2. ŞİRKET NAMINA MUAMELEDE BULUNAN KOMANDİTER 
III - ALACAKLILARIN VAZİYETİ 
Madde   261 : 1. TAKİP İMKANI 
Madde   262 : 2. SERMAYENİN AZALTILMASI 
3. İFLAS 
Madde   263 : a) ŞİRKETİN İFLASI 
Madde   264 : b) KOMANDİTELERİN MESULİYETİ 
Madde   265 : c) KOMANDİTERİN İFLASI 
Madde   266 : 4. TAKAS
DÖRDÜNCÜ KISIM
ŞİRKETİN İNFİSAHI, TASFİYESİ VE NEVİ'NİN DEĞİŞTİRİLMESİ
Madde   267 : A) TATBİK OLUNACAK HÜKÜMLER 
Madde   268 : B) NEV'İN DEĞİŞTİRİLMESİ