TÜRK TİCARET KANUNU  
TÜRK TİCARET KANUNU 
(Madde 688 - 815)
KABUL TARİHİ : 29.06.1956
KANUN NO : 6762
 
RESMİG.TARİHİ : 09.07.1956
RESMİ G. NO : 9353
 
DÜSTUR NO : 3 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA : 1587
 
 
İKİNCİ KISIM
BONO VEYA EMRE MUHARRER SENET
Madde   688 : A) UNSURLAR 
Madde   689 : B) NOKSANLAR 
Madde   690 : C) TATBİK OLUNACAK HÜKÜMLER 
Madde   691 : D) TANZİM EDENİN MESULİYETİ
ÜÇÜNCÜ KISIM
ÇEK
BİRİNCİ AYIRIM
ÇEKLERİN KEŞİDESİ VE ŞEKLİ
A) ŞEKİL 
Madde   692 : I - UNSURLAR 
Madde   693 : II - UNSURLARIN BULUNMAMASI 
B) MÜNFERİT UNSURLAR 
I - MUHATAP 
Madde   694 : 1. MUHATABOLMA EHLİYET 
Madde   695 : 2. KARŞILIK 
Madde   696 : II - KABUL YASAĞI 
Madde   697 : III - KİMİN LEHİNE KEŞİDE EDİLEBİLECEĞİ 
Madde   698 : IV - FAİZ ŞARTI 
Madde   699 : V - ADRESLİ VE İKAMETGAHLI ÇEK
İKİNCİ AYIRIM
DEVİR
Madde   700 : A) DEVİR KABİLİYETİ 
B) CİRO 
Madde   701 : I - UMUMİ OLARAK 
Madde   702 : II - HAK SAHİPLİĞİNİ İSPAT VAZİFESİ 
Madde   703 : III - HAMİLE YAZILI ÇEK ÜZERİNE YAPILAN CİRO 
Madde   704 : C) KAYBEDİLEN ÇEK 
Madde   705 : D) PROTESTODAN VE VADEDEN SONRAKİ CİRO
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
ÖDEME VE ÖDEMEDEN İMTİNA
A) ÖDEME 
Madde   706 : I - AVAL 
Madde   707 : II - VADE 
III - ÖDEME İÇİN İBRAZ 
Madde   708 : 1. UMUMİ OLARAK 
Madde   709 : 2. TAKVİM İHTİLAFI 
Madde   710 : 3. TAKAS ODASI 
IV - ÇEKTEN CAYMA 
Madde   711 : 1. UMUMİ OLARAK 
Madde   712 : 2. HUSUSİ HALLER 
Madde   713 : V - CİROLARIN TAHKİKİ 
Madde   714 : VI - YABANCI MEMLEKET PARASİYLE ÖDENECEK ÇEK 
VII - ÇİZGİLİ ÇEK 
Madde   715 : 1. ŞEKİL VE ŞARTLARI 
Madde   716 : 2. HÜKÜMLERİ 
VIII - HESABA GEÇİRİLMEK ÜZERE ÇEKİLEN ÇEK 
Madde   717 : 1. UMUMİ OLARAK 
2. HAMİLİN HAKLARI 
Madde   718 : a) İFLAS HALİNDE 
Madde   719 : b) HESABA GEÇİRİLMEDEN İMTİNA HALİNDE 
B) ÖDEMEDEN İMTİNA  
Madde   720 : I - HAMİLİN MÜRACAAT HAKLARI 
Madde   721 : II - PROTESTO 
Madde   722 : III - MÜRACAAT HAKKININ ŞÜMULÜ 
Madde   723 : IV - MÜCBİR SEBEPLER
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde   724 : I - SAHTE VEYA TAHRİF EDİLMİŞ ÇEK 
Madde   725 : II - ÇEKİN BİRDEN FAZLA NÜSHA OLARAK TANZİM EDİLMESİ 
Madde   726 : III - MÜRÜRUZAMAN 
Madde   727 : IV - "BANKA"NIN TARİFİ 
V - MÜDDETLER 
Madde   728 : 1. TATİL GÜNLERİ 
Madde   729 : 2. MÜDDETLERİN HESABI 
Madde   730 : VI - TATBİK OLUNACAK HÜKÜMLER
BEŞİNCİ AYIRIM
KANUNLAR İHTİLAFI
Madde   731 : I - MUHATAP OLMA EHLİYETİ 
Madde   732 : II - ŞEKİL VE MÜDDETLERİ 
III - TAAHHÜTLERİN HÜKÜMLERİ 
Madde   733 : 1. KEŞİDE YERİ KANUNU 
Madde   734 : 2. ÖDEME YERİ KANUNU 
Madde   735 : 3. İKAMETGAH KANUNU
BEŞİNCİ FASIL
KAMBİYO SENETLERİNE BENZİYEN SENETLER VE DİĞER EMRE YAZILI SENETLER
A) EMRE YAZILI SENET  
Madde   736 : I - TARİFİ 
Madde   737 : II - BORÇLUNUN DEFİLERİ 
B) KAMBİYO SENETLERİNE BENZİYEN SENETLER  
I - EMRE YAZILI HAVALELER  
Madde   738 : 1. UMUMİ OLARAK 
Madde   739 : 2. KABUL MECBURİYETİNİN BULUNMAMASI 
Madde   740 : 3. KABULÜN HÜKÜMLERİ 
Madde   741 : 4. İCRADA TATBİK OLUNMIYACAK HÜKÜMLER 
Madde   742 : II - EMRE YAZILI ÖDEME VAİTLERİ 
Madde   743 : C) CİROSU KABİL OLAN DİĞER SENETLER
ALTINCI FASIL
EMTİA SENETLERİ
BİRİNCİ KISIM
UMUMİ MAĞAZALAR TARAFINDAN ÇIKARILAN MAKBUZ SENEDİ VE VARANT
A) UMUMİ MAĞAZALAR 
Madde   744 : I - UMUMİ OLARAK 
Madde   745 : II - İSTİSNALAR 
B) MAKBUZ SENEDİ VE VARANT  
I - ŞEKİL  
Madde   746 : 1. MAKBUZ SENEDİ 
Madde   747 : 2. VARANT 
Madde   748 : 3. DEFTER 
Madde   749 : 4. KISMİ SENET 
II - CİRO  
Madde   750 : 1. UMUMİ OLARAK 
Madde   751 : 2. HÜKÜMLERİ 
Madde   752 : 3. VARANTIN CİROSU 
C) EŞYA ÜZERİNDE TASARRUFLAR  
Madde   753 : I - SENET ESASI 
II - EŞYANIN GERİ ALINMASI 
Madde   754 : 1. UMUMİ OLARAK 
Madde   755 : 2. KISMEN GERİ ALMA 
III - SATTIRMA HAKKI  
Madde   756 : 1. ŞARTLAR 
Madde   757 : 2. SATIŞ BEDELİ 
Madde   758 : 3. MÜRACAAT HAKKI 
Madde   759 : 4. SİGORTA 
Madde   760 : D) MÜRÜRUZAMAN 
Madde   761 : E) SENETLERİN KAYBEDİLMESİ
İKİNCİ KISIM
TAŞIMA İŞLERİ VE TAŞIMA SENEDİ
BİRİNCİ AYIRIM
UMUMİ HÜKÜMLER
Madde   762 : A) TAŞIYICI 
B) HÜKÜMLERİN TATBİK SAHASI  
Madde   763 : I - TAŞIYICI OLMIYAN KİMSELER 
II - HUSUSİ HÜKÜMLERİN SAKLI KALMASI 
Madde   764 : 1. ESAS 
Madde   765 : 2. ESASIN TEŞMİL EDİLEMEMESİ 
Madde   766 : C) MESULİYETİN KALDIRILMASINA VEYA HAFİFLETİLMESİNE AİT ŞARTLARIN  
                      HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 
Madde   767 : D) MÜRURUZAMAN
İKİNCİ AYIRIM
EŞYA TAŞIMA
A) TAŞIMA SENEDİ  
Madde   768 : I - TANZİM MECBURİYETİ 
Madde   769 : II - ŞEKİL 
Madde   770 : III - İLMÜHABER 
Madde   771 : IV - SENEDİN TESELLÜMÜ 
Madde   772 : V - İHTİRAZİ KAYIT 
B) TAŞIYICININ BORÇLARI  
I - EMRE GÖRE HAREKET  
Madde   773 : 1. UMUMİ OLARAK 
Madde   774 : 2. BİLDİRME BORCU 
3. YENİ EMİRLER 
Madde   775 : a) İCRA MÜKELLEFİYETİ 
Madde   776 : b) FAZLA ÜCRET VE MASRAFLAR 
4. SEFERİN DURAKLAMASI  
Madde   777 : a) MÜCBİR SEBEPTEN DOLAYI 
Madde   778 : b) GÖNDERENİN ARZUSİYLE 
5. TAŞIMA MÜDDETİ 
Madde   779 : a) UMUMİ OLARAK 
Madde   780 : b) GECİKME 
II - ZIYA VE HASARLARDAN DOLAYI MESULİYET  
Madde   781 : 1. UMUMİ OLARAK 
Madde   782 : 2. YARDIMCILARIN KUSURU 
Madde   783 : 3. MESULİYETİN TAHDİDİ 
Madde   784 : 4. ARA TAŞIYICILARDAN DOLAYI MESULİYET 
5. TAZMİNAT  
Madde   785 : a) TAYİNİ 
Madde   786 : b) MALIN MAHİYET VE DEĞERİ BEYAN EDİLMİYEN HALLERDE AĞIR KUSUR HALİNDE  
                      TAZMİNAT 
Madde   787 : c) TAZMİNAT DAVALARININ DAVALILARI 
Madde   788 : d) DAVA HAKKININ DÜŞMESİ 
III - GÖNDERİLENE TESLİM  
1. BİLDİRME BORCU  
Madde   789 : a) GÖNDERİLENE KARŞI 
Madde   790 : b) GÖNDERENE KARŞI 
Madde   791 : 2. GÖNDERİLENİN HAKLARI 
3. GÖNDERİLENİN BORÇLARI  
Madde   792 : a) ÖDEME 
Madde   793 : b) TEVDİ 
Madde   794 : 4. HAPİS HAKKI 
Madde   795 : 5. MUAYENE 
IV - BİRDEN ÇOK TAŞIYICILAR  
Madde   796 : 1. BORÇLARI 
Madde   797 : 2. MESULİYETİ
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
YOLCU TAŞIMA
Madde   798 : A) TALİMAT 
Madde   799 : B) SEFERİN DURDURULMASI 
Madde   800 : C) SEFERİN DURAKLAMASI 
D) SEFERİN GECİKMESİ  
Madde   801 : I - HAREKETİN GECİKMESİ 
II - SEFER ESNASINDA 
Madde   802 : 1. YOL DEĞİŞTİRME 
Madde   803 : 2. ZARURİ SEBEPLER YÜZÜNDEN 
E) BAGAJ  
Madde   804 : I - TAŞIYICININ MESULİYETİ 
Madde   805 : II - TAŞIYICININ HAPİS HAKKI 
Madde   806 : F) TAŞIYICININ MESULİYETİ 
Madde   807 : G) YOLCUNUN ÖLÜMÜ
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
TAŞIMA İŞLERİ KOMÜSYONCULUĞU
Madde   808 : A) TARİFİ 
B) HÜKÜMLERİ  
Madde   809 : I - İHTİMAM 
Madde   810 : II - ÜCRET HAKKI 
Madde   811 : III - HAPİS HAKKI 
Madde   812 : IV - BİRDEN ZİYADE KOMÜSYONCU 
Madde   813 : V - HALEFİYET 
Madde   814 : VI - KOMÜSYONCUNUN TAŞIMA İŞİNİ ÜZERİNE ALMASI 
Madde   815 : VII - MÜRURUZAMAN