TÜRK TİCARET KANUNU  
TÜRK TİCARET KANUNU 
(Dördüncü Kitap)
KABUL TARİHİ : 29.06.1956
KANUN NO : 6762
 
RESMİG.TARİHİ : 09.07.1956
RESMİ G. NO : 9353
 
DÜSTUR NO : 3 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA : 1587
 
 
DÖRDÜNCÜ KİTAP
DENİZ TİCARETİ
ÜÇÜNCÜ FASIL
KAPTAN
BİRİNCİ KISIM
UMUMİ HÜKÜMLER
A) TARİFLER 
Madde   816 :  
Madde   817 : II - DENİZE ELVERİŞLİ GEMİ, YOLA ELVERİŞLİ GEMİ 
Madde   818 : II - DENİZE ELVERİŞLİ GEMİ, YOLA ELVERİŞLİ GEMİ 
Madde   819 : IV - BAĞLAMA LİMANI 
Madde   820 : V - AVRUPA LİMANLARI 
Madde   821 : VI - GEMİ ADAMLARI 
Madde   822 : B) HÜKÜMLERİN TATBİK SAHASI
İKİNCİ KISIM
BAYRAK
A) TÜRK BAYRAĞINI ÇEKME HAKKI VE MÜKELLEFİYETİ 
Madde   823 : I - ŞARTLARI 
Madde   824 : II - İSTİSNALARI 
III - TÜRK GEMİSİ VASFININ ZIYAİ 
Madde   825 : 1. UMUMİ OLARAK 
Madde   826 : 2. HUSUSİ HALLER 
B) HAKKIN İSPATI 
Madde   827 : I - GEMİ TASDİKNAMESİ 
Madde   828 : II - BAYRAK ŞAHADETNAMESİ 
Madde   829 : III - MUAFİYET 
C) GEMİNİN ADI 
Madde   830 : I - SEÇME SERBESTİSİ 
Madde   831 : II - TEKNE ÜZERİNE YAZILMA MECBURİYETİ 
D) CEZA HÜKÜMLERİ 
I - CEZAYI MÜSTELZİM FİİLLER 
Madde   832 : 1. KANUNA AYKIRI ŞEKİLDE BAYRAK ÇEKME 
Madde   833 : 2. TASDİKNAME VEYA ŞAHADETNAME ALMADAN BAYRAK ÇEKME 
Madde   834 : 3. TASDİKNAME VEYA ŞAHADETNAMENİN GEMİDE BULUNDURULMAMASI VE GEMİ ADININ  
                      YAZILMAMASI 
Madde   835 : 4. HARB GEMİLERİ, İSTİHKAMLAR ÖNÜNDE VE LİMANDA BAYRAK ÇEKMEMEK 
Madde   836 : II - KUSUR ESASI 
Madde   837 : III - MEMLEKET DIŞINDA TATBİK ESASI 
Madde   838 : E) NİZAMNAME
ÜÇÜNCÜ KISIM
GEMİ SİCİLİ
A) UMUMİ HÜKÜMLER 
Madde   839 : I - SİCİL MEMURLUKLARI VE BÖLGELERİ 
Madde   840 : II - TESCİLİ CAİZ GEMİLER 
Madde   841 : III - SALAHİYETLİ SİCİL DAİRESİ 
Madde   842 : IV - SİCİLİN ALENİYETİ 
B) GEMİNİN TESCİLİ 
I - TALEP 
Madde   843 : 1. ŞEKLİ 
Madde   844 : 2. MECBURIYET 
Madde   845 : 3. MUHTEVASI 
4. VESİKALAR 
Madde   846 : a) UMUMİ OLARAK 
Madde   847 : b) YABANCI SİCİLDE KAYITLI GEMİ 
II - TESCİL 
Madde   848 : 1. TESCİL EDİLECEK HUSUSLAR 
Madde   849 : 2. DEĞİŞİKLİKLER 
Madde   850 : 3. TESCİLE DAVET 
C) TERKİN 
Madde   851 : I - TALEP ÜZERİNE 
II - RE'SEN 
Madde   852 : 1. UMUMİ ŞARTLARI 
Madde   853 : 2. HUSUSİ HALLER 
D) GEMİ TASDİKNAMESİ 
Madde   854 : I - MUHTEVASI 
Madde   855 : II - TADİLLER 
Madde   856 : III - İBRAZ MECBURİYETİ 
Madde   857 : IV - YENİDEN TANZİMİ 
E) İNŞA HALİNDEKİ GEMİLERE MAHSUS SİCİL 
Madde   858 : I - UMUMİ OLARAK 
II - YAPININ TESCİLİ 
1. TESCİL DİLEKÇESİ 
Madde   859 : a) KİMİN VEREBİLECEĞİ 
Madde   860 : b) MUHTEVASI 
2. TESCİL 
Madde   861 : a) TESCİL EDİLECEK HUSUSLAR 
Madde   862 : b) DEĞİŞİKLİKLER 
Madde   863 : III - TERKİN 
Madde   864 : F) İTİRAZLAR 
Madde   865 : G) NİZAMNAME
DÖRDÜNCÜ KISIM
MÜLKİYET VE DİĞER AYNİ HAKLAR
BİRİNCİ AYIRIM
UMUMİ HÜKÜMLER
A) TATBİK OLUNACAK HÜKÜMLER 
Madde   866 : I - KAYITLI BULUNAN GEMİLER HAKKINDA 
Madde   867 : II - KAYITLI BULUNMIYAN GEMİLER HAKKINDA 
B) MÜLKİYET 
I - İKTİSABI 
1. TEMLİK 
Madde   868 : a) UMUMİ OLARAK 
Madde   869 : b) GEMİNİN TEFERRUATI 
Madde   870 : c) NEFİ VE HASAR 
Madde   871 : d) TEMLİK EDENİN ŞAHSİ BORÇLARI 
2. İKTİSABİ MÜRURUZAMAN 
Madde   872 : a) ADİ 
Madde   873 : b) FEVKALADE 
Madde   874 : II - TERK 
C) DİĞER AYNI HAKLAR 
I - GEMİ İPOTEĞİ 
1. AKDİ İPOTEK 
Madde   875 : a) TARİF 
Madde   876 : b) TESİS 
Madde   877 : 2. KANUNİ İPOTEK 
Madde   878 : II - İNTİFA HAKKI 
D) ŞERHLER 
Madde   879 : I - HALLERİ 
Madde   880 : II - VERİLMESİ 
Madde   881 : III - TERKİNİ 
Madde   882 : IV - HÜKÜMDEN DÜŞMESİ 
Madde   883 : V - HÜKÜMLERİ 
E) ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 
Madde   884 : I - KARİNELER 
Madde   885 : II - KAYITLARIN HÜKÜMLERİ 
Madde   886 : III - TADİL 
Madde   887 : IV - İTİRAZIN TESCİLİ 
Madde   888 : V - MÜRURUZAMAN 
Madde   889 : VI - KAYIT MASRAFLARI 
Madde   890 : VII - GEMİNİN KİRALANMASI 
Madde   891 : VIII - GAYRİMENKULE MÜTAALLİK HÜKÜMLERDEN GEMİLERE TEŞMİL EDİLENLER 
Madde   892 : IX - YOLA HAZIR GEMİNİN İCRADAKİ DURUMU
İKİNCİ AYIRIM
GEMİ İPOTEĞİNİN TESCİLİ VE MUHTEVASI
A) İPOTEĞİN TESİSİ 
Madde   893 : I - SİCİLE GEÇİRİLECEK HUSUSLAR 
II - DERECE 
Madde   894 : 1. TESCİL ESASI 
2. DERECENİN DEĞİŞTİRİLMESİ 
Madde   895 : a) ŞARTLARI 
Madde   896 : b) HÜKMÜ 
Madde   897 : III - BİRLİKTE GEMİ İPOTEĞİ 
B) TEMİN EDİLEN ALACAK 
Madde   898 : I - UMUMİ OLARAK 
Madde   899 : II - ŞARTLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ 
C) İPOTEĞİN ŞÜMULÜ 
Madde   900 : I - TEFERRUAT, MÜTEMMİM CÜZÜ, NAVLUN VE KİRALAR 
II - SİGORTA TAZMİNATI 
Madde   901 : 1. ESAS 
Madde   902 : 2. SİGORTACININ YAPACAĞI ÖDEMELER 
3. SİGORTACIYA BİLDİRİLEN GEMİ İPOTEĞİ 
Madde   903 : a) İHBAR KÜLFETİ 
Madde   904 : b) BİRDEN ÇOK SİGORTACININ MEVCUT OLMASI HALİNDE 
Madde   905 : c) ALACAKLININ İKAMETGAHININ DEĞİŞTİRİLMESİ 
Madde   906 : 4. SİGORTACININ BORCUNDAN KURTULMASI 
Madde   907 : 5. KANUNİ HALEFİYET 
Madde   908 : 6. SİGORTACININ PRİMLERİ KABUL ETMEK MECBURİYETİ 
D) GEMİ DEĞERİNİN DÜŞMESİNE KARŞI TEDBİRLER 
Madde   909 : I - GEMİ MALİKİ ALEYHİNDE 
Madde   910 : II - ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR HAKKINDA 
E) MALİKİN HAİZ OLDUĞU HAKLAR 
Madde   911 : I - DEFİ HAKLARI 
II - FESHİ İHBAR 
Madde   912 : 1. İLGİLİLER 
Madde   913 : 2. MALİKE KAYYIM TAYİNİ 
III - ÖDEME HAKKI 
Madde   914 : 1. ŞARTLARI 
Madde   915 : 2. HALEFİYET 
Madde   916 : 3. VESİKALARIN VERİLMESİ
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
GEMİ İPOTEĞİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ
Madde   917 : A) UMUMİ OLARAK 
Madde   918 : B) KARİNE 
Madde   919 : C) ALACAKLININ GEMİYE MALİK OLABİLMESİ HAKKINDA ŞART 
Madde   920 : D) ALACAKLIYA HALEF OLMAK
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
GEMİ İPOTEĞİNİN DEVRİ, TADİLİ VE DÜŞMESİ
A) İPOTEĞİN DEVRİ 
Madde   921 : I - UMUMİ OLARAK 
Madde   922 : II - DEFİLER 
Madde   923 : III - UMUMİ HÜKÜMLERE TABİ ALACAKLAR 
B) İPOTEĞİN TADİLİ 
Madde   924 : I - MUHTEVA BAKIMINDAN 
Madde   925 : II - ALACAĞIN TEBDİLİ 
C) İPOTEĞİN DÜŞMESİ 
I - SEBEPLERİ 
Madde   926 : 1. ALACAĞIN DÜŞMESİ 
Madde   927 : 2. ALACAKLININ FERAGATİ 
Madde   928 : 3. ALACAKLI VE MALİK SIFATLARININ BİRLEŞMESİ 
Madde   929 : 4. MÜRURUZAMAN 
5. DÜŞME KARARI 
Madde   930 : a) ALACAKLININ BELLİ OLMAMASI HALİNDE 
Madde   931 : b) PARANIN TEVDİ HALİNDE 
Madde   932 : II - TERKİN ŞERHİ 
III - GEMİNİN MALİKİ OLMIYAN BORÇLUNUN DURUMU 
Madde   933 : 1. HALEFİYET 
Madde   934 : 2. BORÇTAN KURTULMA 
Madde   935 : 3. VESİKALARI İSTEMEK HAKKI 
D) BİRLİKTE GEMİ İPOTEĞİNDE HALEFİYET 
Madde   936 : I - MALİKİN HALEFİYETİ 
Madde   937 : II - BORÇLUNUN HALEFİYETİ 
E) HUSUSİ HALLER 
Madde   938 : I - KIYMETLİ EVRAKA AİT İPOTEKLER 
Madde   939 : II - YABANCI PARA ÜZERİNE İPOTEKLER 
Madde   940 : III - SABİT KIYMETLİ İPOTEKLER
BEŞİNCİ AYIRIM
İNŞA HALİNDEKİ GEMİLER ÜZERİNDE İPOTEK
A) TESİSİ 
Madde   941 : I - ŞARTLAR 
Madde   942 : II - TATBİK OLUNACAK HÜKÜMLER 
Madde   943 : B) ŞÜMULÜ 
Madde   944 : C) DERECESİ
ALTINCI AYIRIM
İNTİFA HAKKI
Madde   945 : 
İKİNCİ FASIL
DONATAN VE DONATMA İŞTİRAKİ
A) DONATAN 
Madde   946 : 1. TARİFİ 
II - MESULİYETİ 
Madde   947 : 1. GEMİ ADAMLARININ KUSURLARINDAN DOLAYI 
2. MESULİYETİN MAHİYETİ 
Madde   948 : a) MAHDUT AYNİ MESULİYET 
Madde   949 : b) GAYRİMAHDUT MESULİYET 
Madde   950 : III - SALAHİYETLİ MAHKEME 
B) DONATMA İŞTİRAKİ 
Madde   951 : I - TARİFİ 
Madde   952 : II - TATBİK OLUNACAK HÜKÜMLER 
Madde   953 : III - KARARLAR 
IV - GEMİ MÜDÜRÜ 
Madde   954 : 1. TAYİN VE AZİL 
2. TEMSİL SALAHİYETİ 
Madde   955 : a) ŞÜMULÜ 
Madde   956 : b) HÜKÜMLERİ 
Madde   957 : c) TAHDİDİ 
3. İDARE HAKKI 
Madde   958 : a) ŞÜMULÜ 
Madde   959 : b) İHTİMAM DERECESİ 
4. HESAP İŞLERİ 
Madde   960 : a) DEFTER TUTMA VE BİLGİ VERME MÜKELLEFİYETİ 
Madde   961 : b) HESAP VERME MÜKELLEFİYETİ 
V - MÜŞTEREK DONATANLARIN KAR VE ZARARA İŞTİRAKİ 
1. MASRAFLARA İŞTİRAK 
Madde   962 : a) ESAS 
Madde   963 : b) BIRIKMA HAKKI 
Madde   964 : 2. KAR VE ZARARA İŞTİRAK 
VI - İŞTİRAK PAYININ TEMLİKİ VE TERHİNİ 
Madde   965 : 1. ŞARTLARI 
Madde   966 : 2. HÜKÜMLERİ 
VII - DONATMA İŞTİRAKİNİN İNFİSAHI 
Madde   967 : 1. İNFİSAHI MUCİP OLMIYAN HUSUSLAR 
Madde   968 : 2. İNFİSAH SEBEPLERİ 
VIII - MÜŞTEREK DONATANLARIN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI MESULİYETİ 
Madde   969 : 1. ŞÜMULÜ 
Madde   970 : 2. SALAHİYETLİ MAHKEME 
Madde   971 : IX - YAPI ORTAKLIĞI