vergi mevzuatı
 
 
GİDER  VERGİLERİ KANUNU   
KABUL TARİHİ : 13.07.1956
KANUN NO : 6802
 
RESMİ G.TARİHİ : 23.07.1956
RESMİ G. NO : 9362
 
DÜSTUR NO : 3 TERTİP 37
DÜSTUR SAYFA : 1982
 
 
BİRİNCİ KISIM
İSTİHSAL VERGİSİ
BİRİNCİ BÖLÜM
MEVZU, ŞÜMUL, VERGİYİ DOĞURAN OLAY, NİSPET
Madde   1 :   
Madde   2 : TESLİM   
Madde   3 : TESLİM SAYILAN HALLER 
İKİNCİ BÖLÜM 
İSTİSNA VE MUAFLIKLAR
Madde   4 : I-DAHİLDE ALINAN İSTİHSAL VERGİSİNDEN   
Madde   5 : MUAFLIKLAR  
Madde   6 : İHRACAAT MUAFLARI  
Madde   7 : İHRACAT MUAFLIĞININ TATBİK EDİLMEYECEĞİ HALLER VE İHRAÇTAN   
                  VAZGEÇME HALİNDE YAPILACAK MUAMELE  
Madde   8 : VERGİSİ ÖDENMİŞ MADDESİNDEN İMAL OLUNAN VERGİYE TABİ MAMULLERİN İHRACI  
Madde   9 : VERGİSİ ÖDENMİŞ MADDELERLE İMAL OLUNAN VERGİ ŞÜMULU DIŞINDAKİ MADDELERİN  
                  İHRACI  
II- ELEKTRİK İLE İLGİLİ İSTİSNALAR  
Madde 10 : DAİMİ İSTİSNALAR  
Madde 11 : GEÇİCİ İSTİSNALAR  
III - İTHALDE ALINAN İSTİHSAL VERGİSİ  
Madde 12 : İSTİSNALAR 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
MÜKELLEF VE MATRAH
I- DAHİLDE ALINAN İSTİHSAL VERGİSİNE  
Madde 13 : MÜKELLEF  
MATRAH  
Madde 14 : 1. TESLİMLERDE  
Madde 15 : SARFİYATTA MATRAH  
Madde 16 : SATIŞ BEDELİNDEN İNDİRİLECEK UNSURLAR  
Madde 17 : SATIŞ BEDELİNDEN İNDİRİLEMEYECEK UNSURLAR  
Madde 18 : ÜCRETİN MATRAH OLMASI  
Madde 19 : DÜŞÜK BEDELLİ TESLİMLERDE MATRAH  
Madde 20 : SATILMAK ÜZERE GÖNDERİLEN MALLAR  
Madde 21 : İADE OLUNAM MALLAR VERGİSİ  
II- İTHALDE ALINAN İSTİHSAL VERGİSİNDE  
Madde 22 : MÜKELLEF  
MATRAH  
Madde 23 : a) KIYMET ESASI  
Madde 24 : b) ÖLÇÜ ESASI  
Madde 25 : MATRAH UNSURLARININ TEVSİKİ  
Madde 26 : SAHİPSİZ EŞYADA MATRAHIN TAYİNİ  
III- İSTİHSAL VERGİSİNDE MÜKERRERLİĞİN ÖNLENMESİ  
Madde 27 : İLK MADDE İNDİRMİ ESASI 
İKİNCİ KISIM
HİZMET VERGİLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ
Madde 28 : I - MEVZU, VERGİYİ DOĞURAN OLAY  
II - İSTİSNALAR  
Madde 29 : İSTİSNALAR  
Madde 30 : MÜKELLEF  
Madde 31 : MATRAH  
Madde 32 : YABANCI PARA İLE OLAN MUAMELELER  
Madde 33 : NİSPET 
İKİNCİ BÖLÜM
NAKLİYAT VERGİSİ
I- MEVZU, VERGİYİ DOĞRUDAN OLAY  
Madde 34 : MEVZU,VERGİYİ DOĞURAN OLAY  
II- İSTİSNALAR  
Madde 35 : İSTİSNALAR  
III - MÜKELLEF, MATRAH, NİSPET  
Madde 36 : MÜKELLEF  
Madde 37 : MATRAH  
Madde 38 : NİSPET 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
PTT HİZMETLERİ VERGİSİ
I- MEVZU, VERGİYİ DOĞURAN OLAY  
Madde 39 : MEVZU, VERGİYİ DOĞURAN OLAY  
II- İSTİSNALAR  
Madde 40 : İSTİSNALAR  
III- MÜKELLEF, MATRAH, NİSPET  
Madde 41 : MÜKELLEF  
Madde 42 : MATRAH  
Madde 43 : NİSPET 
ÜÇÜNCÜ KISIM
KISIMLAR ARSINDA MÜŞTEREK HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
DAHİLDE ALINAN GİDER VERGİLERİNİN TARHI
Madde 44 : TEKLİF YERİ  
Madde 45 : BEYAN ESASI  
Madde 46 : BEYANNAME  
Madde 47 : BEYANNAME VERİLME ZAMANI VE YERİ 
İKİNCİ BÖLÜM
DAHİLDE ALINAN GİDER VERGİLERİNİN ÖDENMESİ
Madde 48 : ÖDEME SÜRESİ  
Madde 49 : VERESİYE SATIŞLARLA DAHİLİ SARFLARDA VE İHRACINDAN VAZGEÇİLEN EMTİADA ÖDEME 
                  SÜRESİ  
Madde 50 : İŞİN DEVRİ  
Madde 51 : VERGİ TEMİNATI 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İTHALDE ALINAN İSTİHSAL VERGİSİNİN TARHI
Madde 52 : GİRİŞ BEYANNAMELERİNDE GÖSTERİLECEK HUSUSLAR  
Madde 53 : MATRAH UNSURLARININ İNCELENMESİ  
Madde 54 : MATRAH FARKLARINA TATBİK OLUNACAK MUAMELELER  
Madde 55 : İTİRAZ HALLERİ 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İTHALDE ALINAN İSTİHSAL VERGİSİNİN ÖDENMESİ VE İADESİ
Madde 56 : ÖDEME SÜRESİ  
Madde 57 : TEMİNATTA MUAMELELER  
Madde 58 : DÜZELTME İŞLERİ  
Madde 59 : İADE 
BEŞİNCİ BÖLÜM
İSTİHSAL VERGİSİ İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 60 : FATURA, ÖZEL TESLİM VE VESİKASI VE MAKBUZLAR  
Madde 61 : DAHİLİ SARF PUSLASI  
Madde 62 : RANDIMAN İNCELEMESİ  
Madde 63 : NORMAL RANDIMAN NİSPETLERİ  
Madde 64 : VERGİ USUL KANUNUNUN UYGULANMASI  
Madde 65 : ŞARBA AİT İSTİHSAL VERGİSİNİN TARH, TAHAKUK VE TAHSİLİ  
Madde 66 : AKARYAKIT İSTİHSAL VERGİSİNİN TEVZİİ  
MUVAKAT VE SON HÜKÜMLER  
Muvakkat Madde 1 : DAHİLİNDE İSTİHSAL OLUNAN AKARYAKITLARIN VERGİ HADLERİ  
Muvakkat Madde 2 : STOK BEYANI  
Madde 67 : KALDIRILAN HÜKÜMLER   
Madde 68 : YÜRÜRLÜK TARİHİ   
Madde 69 : İCRA SALAHİYETİ