Tarım ve Hayvancılık Mevzuatı  
 

ORMAN KANUNU
KABUL TARİHİ : 31/08/1956
KANUN NO : 6831
 
RESMİG.TARİHİ : 08/09/1956
RESMİ G. NO : 9402
 
DÜSTUR NO : 3 TERTİP 37-2
DÜSTUR SAYFA : 2457
 
 
BİRİNCİ FASIL
ORMANLARIN TARİFİ, TAKSİMİ, İDARE VE MURAKABESİ
Madde   1 :
Madde   2 :
Madde   3 :
Madde   4 :
Madde   5 :
Madde   6 :
İKİNCİ FASIL
I - DEVLET ORMANLARI TAHDİT VE KADASTRO
Madde   7 :
Madde   8 :
Madde   9 :
Madde 10 :
Madde 11 :
Madde 12 :
II - ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMASI
Madde 13 :
III - ORMANLARIN MUHAFAZASI
Madde 14 :
Madde 15 :
Madde 16 :
Madde 17 :
Madde 18 :
Madde 19 :
Madde 20 :
IV - OTLAK VE MERA İŞLERİ
Madde 21 :
Madde 22 :
V - MUHAFAZA ORMANLARI
Madde 23 :
Madde 24 :
VI - MİLLİ PARKLAR
Madde 25 :
VII - İSTİHSAL VE SATIŞ İŞLERİ
Madde 26 :
Madde 27 :
Madde 28 :
Madde 29 :
Madde 30 :
Madde 31 :
Madde 32 :
Madde 33 :
Madde 34 :
Madde 35 :
Madde 36 :
Madde 37 :
Madde 38 :
Madde 39 :
Madde 40 :
Madde 41 :
Madde 42 :
Madde 43 :
Madde 44 :
ÜÇÜNCÜ FASIL
HÜKMİN ŞAHSİYETİ HAİZ AMME MÜESSESELERİNE AİT ORMANLAR
I - İŞLETME VE İMAR
Madde 45 :
Madde 46 :
Madde 47 :
II - İDARE VE MUHAFAZA
Madde 48 :
Madde 49 :
DÖRDÜNCÜ FASIL
HUSUSİ ORMANLAR
I - TAHDİT, HARİTA, İŞLETME VE İMAR
Madde 50 :
Madde 51 :
Madde 52 :
Madde 53 :
Madde 54 :
II - İDARE VE MUHAFAZA
Madde 55 :
Madde 56 :
BEŞİNCİ FASIL
MÜŞTEREK HÜKÜMLER
I - AĞAÇLANDIRMA VE İMAR İŞLERİ
Madde 57 :
Madde 58 :
Madde 59 :
Madde 60 :
Madde 61 :
Madde 62 :
Madde 63 :
Madde 64 :
Madde 65 :
Madde 66 :
Madde 67 :
II - ORMAN YANGINLARININ SÖNDÜRÜLMESİ
Madde 68 :
Madde 69 :
Madde 70 :
Madde 71 :
Madde 72 :
Madde 73 :
Madde 74 :
Madde 75 :
Madde 76 :
III - ORMAN MEMURLARININ SİLAH TAŞIMA VE KULLANMA HAK VE SALAHİYETLERİ
Madde 77 :
Madde 78 :
IV - SUÇLARIN TAKİBİ
Madde 79 :
Madde 80 :
Madde 81 :
Madde 82 :
Madde 83 :
Madde 84 :
Madde 85 :
Madde 86 :
Madde 87 :
Madde 88 :
Madde 89 :
Madde 90 :
V - CEZA HÜKÜMLERİ
Madde 91 :
Madde 92 :
Madde 93 :
Madde 94 :
Madde 95 :
Madde 96 :
Madde 97 :
Madde   98 :
Madde   99 :
Madde 100 :
Madde 101 :
Madde 102 :
Madde 103 :
Madde 104 :
Madde 105 :
Madde 106 :
Madde 107 :
Madde 108 :
Madde 109 :
Madde 110 :
Madde 111 :
Madde 112 :
Madde 113 :
Madde 114 :
ALTINCI FASIL
MÜTEFERRİK HÜKÜMLER
Madde 115 :
Madde 116 :
YEDİNCİ FASIL
MUVAKKAT HÜKÜMLER
Muvakkat Madde 1 :
Muvakkat Madde 2 :
Muvakkat Madde 3 :
Muvakkat Madde 4 :
Muvakkat Madde 5 :
Madde 117 :
Madde 118 : YÜRÜRLÜK
Madde 119 : YÜRÜTME