Milletlerarası Sözleşmeler  
Kuzey-Atlantik Andlaşmasına Taraf Devletler Arasında Atom ile İlgili Malûmat Sahasında İşbirliği dair Anlaşma ve ekinin tasdikına ait Kanun
KABUL TARİHİ : 01/09/1956
KANUN NO : 6847
 
RESMİ G.TARİHİ : 10/09/1956
RESMİ G. NO : 6847
 
DÜSTUR NO : 3 TERTİP 35
DÜSTUR SAYFA : 1980
 
 
 
Madde 1 :    
Madde 2 :  
Madde 3 : 
SÖZLEŞME METNİ