vergi mevzuatı
 
 
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU
   
KABUL TARİHİ : 08/06/1959
KANUN NO : 7338
 
RESMİ G.TARİHİ : 15/06/1959
RESMİ G. NO : 10231
 
DÜSTUR NO : 3 TERTİP 40
DÜSTUR SAYFA : 1302
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
MEVZU, TABİRLER, MUAFIYET VE İSTISNALAR
Madde   1 : VERGİNİN MEVZUU 
Madde   2 : KANUNDA KULLANILAN TABİRLER 
Madde   3 : MUAFİYETLER 
Madde   4 : İSTİSNALAR 
İKİNCİ BÖLÜM 
MÜKELLEF, TEKLİF MAHALLİ ve BEYANNAME
Madde   5 : VERGİNİN MÜKELLEFİ 
Madde   6 : TEKLİF MAHALLİ 
Madde   7 : BEYANNAME 
Madde   8 : BEYANNAMENİN VERİLECEĞİ YER
Madde   9 : BEYANNAME VERİLME MÜDDETİ 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
MATRAHIN TAYİNİ, VERGİNİN TARHI ve NİSPET
Madde 10 : VERGİNİN MATRAHI VE İLK TARHİYAT 
Madde 11 : DEĞERLEME GÜNÜ 
Madde 12 : TENZİL OLUNABİLECEK BORÇLAR VE MASRAFLAR 
Madde 13 : İHTİLAFLI BORÇLAR 
Madde 14 : VERGİNİN TARHI 
Madde 15 : BEYANNAME VERİLMEMESİ VEYA NOKSAN BEYANDA BULUNULMASI
Madde 16 : NİSPETLER
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İHTİYAT TEDBİRLERİ ve TAHSİL HÜKÜMLERİ
Madde 17 : VERGİYE MUKABİL ALINACAK TEMİNAT 
Madde 18 : İHTİYAT TEDBİRLERİ 
Madde 19 : ÖDEME ZAMANI 
BEŞİNCİ BÖLÜM
MÜTEFERRİK HÜKÜMLER
Madde 20 : MÜKELLEFİYETİN BAŞLANGICI 
Madde 21 : GAİBİN ZUHURU 
Madde 22 : MİRASÇILIKLARI HÜKMEN SABİT OLANLAR 
Madde 23 : BANKALARDAKİ KİRALIK KASALAR MUHTEVİYATININ TESPİTİ 
Madde 24 : KALDIRILAN KANUNLAR VE HÜKÜMLER 
Muvakkat Madde 1 : 
Muvakkat Madde 2 : 
Madde 25 : 
Madde 26 :