Ticaret Mevzuatı  
  
SİGORTA ŞİRKETLERİNİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN
 
KABUL TARİHİ : 21/12/1959
KANUN NO : 7397
 
RESMİG.TARİHİ : 30/12/1959
RESMİ G. NO : 10394
 
DÜSTUR NO : 3 TERTİP 41
DÜSTUR SAYFA : 0079
 
 
UMUMİ HÜKÜMLER
Madde    1 : KANUNUN ŞÜMULÜ
Madde    2 : SİGORTA MUAMELELERİ YAPABİLECEK ŞİRKETLER
Madde    3 : SİGORTA ŞİRKETLERİNE RUHSAT VERİLMESİNDE ARANAN ŞARTLAR
Madde    4 : YABANCI ŞİRKETLERE RUHSATNAME VERİLMESİNDE ARANAN ŞARTLAR
Madde    5 : RUHSATNAME TALEBİNİN KABULÜ
Madde    6 : YABANCI ŞİRKETLER İÇİN MÜTEKABİLİYET ESASLARI
Madde    7 : UMUMİ VEKİLLER
Madde    8 : UMUMİ VEKALETNAMENİN ŞÜMULÜ
Madde    9 : İSTİHSAL TEŞKİLATI
Madde  10 : DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ
Madde  11 : YABANCI ŞİRKETLERİN MERKEZLERİNE AİT DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ
Madde  12 : SABİT VE MÜTEHAVVİL TEMİNAT
Madde  13 : TEMİNAT KARŞILIKLARININ TESİSİ
Madde  14 : TEMİNAT AKÇELERİNİN KULLANILMASI
Madde  15 : TEMİNAT AKÇELERİNİN YATIRIM NEVİLERİ
Madde  16 : TEMİNAT AKÇELERİ KARŞILIĞI MENKUL KIYMETLERİN BLOKAJI
Madde  17 : TEMİNAT AKÇELERİ KARŞILIĞI GAYRİMENKULLERİN BLOKAJI
Madde  18 : RİYAZİ İHTİYATLARIN SERBEST BIRAKILMASI
Madde  19 : İSTİHKAK SAHİPLERİNCE ARANMIYAN PARALAR
Madde  20 : ISLAH TEDBİRLERİ
Madde  21 : TASFİYE
Madde  22 : TASFİYE VE İFLAS MERASİMİ
Madde  23 : İFLAS HALİNDE HAYAT PORTFÖYÜNÜN DEVRİ VE TEMİNAT AKÇELERİNİN İTMAMI
Madde  24 : PORTFÖY DEVİRLERİ
Madde  25 : RİSTURN VE İSKONTO MEMNUİYETİ
Madde  26 : AZAMİ KOMÜSYON HADLERİ VE ÖDEME MEHİLLERİ
Madde  27 : İSTİHSAL ORGANLARI NEZDİNDEKİ ŞİRKET MATLUBATI
Madde  28 : UMUMİ ŞARTLARLA TARİFE TALİMATI
Madde  29 : TÜRKİYE’DE YAPTIRILMASI MECBURİ SİGORTALAR
Madde  30 : MURAKABE TEŞKİLATI VE AİDATI
Madde  31 : FAALİYET RAPORU
Madde  32 : MALUMAT VERİLMESİ VE İBRAZ MÜKELLEFİYETİ
Madde  33 : SİGORTA TETKİK KURULU
Madde  34 : TARİFE KOMİTELERİ
Madde  35 : TETKİK KURULU VE TARİFE KOMİTESİ TALİMATNAMESİ
Madde  36 : SİGORTA ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ
Madde  37 : SİGORTA PRODÜKTÖRLERİ
Madde  38 : SİGORTA EKSPERLERİ
Madde  39 : TİP BİLANÇO, KAR VE ZARAR HESAPLARI VE NEŞİR VE İLAN MÜKELLEFİYETİ
Madde  40 : TABİİYET ŞARTI
Madde  41 : SİGORTA ŞİRKETLERİNİN FAALİYET SAHASI
Madde  42 : CEZAİ MÜEYYİDELER
Madde  43 : 
Madde  44 : 
Madde  45 : 
Madde  46 : 
Madde  47 : 
Madde  48 : 
Madde  49 : 
Madde  50 : 
Madde  51 : 
Madde  52 : 
Madde  53 : 
Madde  54 : 
Madde  55 : 
Madde  56 : 
Madde  57 : 
Madde  58 : 
Madde  59 : MÜTEFERRİK HÜKÜMLER
Madde  60 : 
Madde  61 : 
Madde  62 : 
Madde  63 : 
Madde  64 : MÜLGA HÜKÜMLER
Muvakkat Madde 1 : İNTİKAL HÜKÜMLERİ
Muvakkat Madde 2 : 
Muvakkat Madde 3 : 
Muvakkat Madde 4 : 
Madde  65 : MERİYET HÜKÜMLERİ
Madde  66 :