Sağlık Mevzuatı  
 
SITMANIN İMHASI HAKKINDA KANUN
 
KABUL TARİHİ : 04/01/1960
KANUN NO : 7402
 
RESMİ G.TARİHİ : 11/01/1960
RESMİ G. NO : 10402
 
DÜSTUR NO : 3 TERTİP 41
DÜSTUR SAYFA : 0104
 
 
 
Madde  1 : 
Madde  2 : 
Madde  3 : TEŞKİLAT VE SALAHİYET 
Madde  4 :  
Madde  5 :  
Madde  6 : MECBURİYET,MÜKELLEFİYET VE YASAKLAR
Madde  7 :  
Madde  8 :  
Madde  9 :  
Madde 10 : 
Madde 11 : 
Madde 12 : 
Madde 13 : 
Madde 14 : CEZAİ HÜKÜMLER
Madde 15 : 
Madde 16 : 
Madde 17 : 
Madde 18 : 
Madde 19 : 
Madde 20 : 
Madde 21 : 
Madde 22 : MÜTEFERRİH HÜKÜMLER
Madde 23 :
Madde 24 :
Madde 25 :
Madde 26 :
Madde 27 :
Madde 28 :
Madde 29 :