basın mevzuatı  
 
ANADOLU AJANSININ MALLARI VE PERSONELİ HAKKINDA KANUN
 
KABUL TARİHİ : 12/08/1960
KANUN NO : 0057
 
RESMİ G.TARİHİ : 19/08/1960
RESMİ G. NO : 10582
 
DÜSTUR NO : 4 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA : 1842
 
 
 
Madde  1 : 
Madde  2 :   
Madde  3 : 
Geçici Madde :
Madde  4 : 
Madde  5 :