vergi mevzuatı
 
 
GELİR VERGİSİ KANUNU
    
KABUL TARİHİ : 31.12.1960
KANUN NO : 193
 
RESMİG.TARİHİ : 06.01.1961 
RESMİ G. NO : 10700
 
DÜSTUR NO : 4 TERTİP 1
DÜSTUR SAYFA : 2927
 
 
BİRİNCİ KISIM
MÜKELLEFİYET
BİRİNCİ BÖLÜM 
VERGİNİN MEVZUU
Madde   1 : MEVZUU    
Madde   2 : GELİRİN UNSURLARI   
İKİNCİ BÖLÜM 
TAM MÜKELLEFİYET
Madde   3 : MÜKELLEFLER    
Madde   4 : TÜRKİYE'DE YERLEŞME    
Madde   5 : YERLEŞME SAYILMIYAN HALLER
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
DAR MÜKELLEFİYET
Madde   6 : MÜKELLEFLER VE MEVZUU    
Madde   7 : KAZANÇ VEYA İRADIN TÜRKİYE'DE ELDE EDİLMESİ    
Madde   8 : İŞ YERİ VE DAİMİ TEMSİLCİ   
İKİNCİ KISIM
MUAFLIK ve İSTİSNALAR
BİRİNCİ BÖLÜM
ESNAF MUAFLIĞI
Madde   9 : VERGİDEN MUAF ESNAF   
İKİNCİ BÖLÜM 
VERGİDEN MUAF ÇİFTÇİLER
Madde 10 : KÜÇÜK ÇİFTÇİ MUAFLIĞI   
Madde 11 : KÜÇÜK ÇİFTÇİ MUAFLIĞININ HUDUDU  
Madde 12 : İŞLETME BÜYÜKLÜĞÜ ÖLÇÜSÜ    
Madde 13 : SATIŞ TUTARI ÖLÇÜSÜ  
Madde 14 : MUAFLIKTAN MÜKELLEFLİĞE, MÜKELLEFLİKTEN MUAFLIĞA GEÇİŞ 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DİĞER MUAFLIKLAR
Madde 15 : DİPLOMAT MUAFLIĞI  
Madde 16 : ÜCRET İSTİSNASI    
Madde 17 : GÖÇMEN VE MÜLTECİ MUAFLIĞI 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
KAZANÇLARDA İSTİSNALAR 
Madde 18 : SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA    
Madde 19 : ZİRAİ KAZANÇLAR İSTİSNASI     
Madde 20 : MADEN SULARI KAZANÇLARI İSTİSNASI 
BEŞİNCİ BÖLÜM
SERMAYE İRATLARINDA İSTİSNALAR
Madde 21 : GAYRİMENKULLER VE HAKLARDA     
Madde 22 : MENKUL SERMAYE İRATLARINDA 
ALTINCI BÖLÜM
MÜTEFFERİK İSTİSNALAR
Madde 23 : ÜCRETLERDE     
Madde 24 : GİDER KARŞILIKLARINDA      
Madde 25 : TAZMİNAT VE YARDIMLARDA    
Madde 26 : VATAN HİZMETLERİ YARDIMLARINDA     
Madde 27 : TEÇHİZAT VE TAYIN BEDELLERİNDE    
Madde 28 : TAHSİL VE TATBİKAT ÖDEMELERİNDE     
Madde 29 : TEŞVİK İKRAMİYE VE MÜKAFATLARI    
Madde 30 : SERGİ VE PANAYIR İSTİSNASI 
YEDİNCİ BÖLÜM
EN AZ GEÇİM İNDİRİMLERİ
Madde 31 : İNDİRİM HADLERİ     
Madde 32 : MEDENİ HAL ESASI     
Madde 33 : ÇOCUK TABİRİ  
Madde 34 : AİLE REİSİ ESASI    
Madde 35 : VERGİ KARNESİ ESASI     
Madde 36 : İNDİRİMLER UYGULANMIYACAĞI GELİRLER    
ÜÇÜNCÜ KISIM
GELİR UNSURLARININ TESBİTİ
BİRİNCİ BÖLÜM
TİCARİ KAZANÇ
Madde 37 : TİCARİ KAZANCIN TARİFİ     
Madde 38 : BİLANÇO ESASINDA TİCARİ KAZANCIN TESPİTİ    
Madde 39 : İŞLETME HESABI ESASINDA TİCARİ KAZANCIN TESPİTİ    
Madde 40 : İNDİRİLECEK GİDERLER    
Madde 41 : GİDER KABUL EDİLMİYEN ÖDEMELER    
Madde 42 : BİRDEN FAZLA TAKVİM YILINA SİRAYET EDEN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİ    
Madde 43 : MÜŞTEREK GENEL GİDERLER VE AMORTİSMANLARIN DAĞITILMASI    
Madde 44 : İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNDE İŞİN BİTİMİ   
Madde 45 : ULAŞTIRMA İŞLERİNDE MATRAH    
Madde 46 : GÖTÜRÜ USULDE TİCARİ KAZANCIN TESPİTİ    
Madde 47 : GÖTÜRÜ USULE TABİ OLMANIN GENEL ŞARTLARI    
Madde 48 : GÖTÜRÜ USULE TABİ OLMANIN ÖZEL ŞARTLARI    
Madde 49 : ÖZEL ŞARTLAR GÖSTERİLMEYEN İŞLER    
Madde 50 : GÖTÜRÜ USULE TABİ OLMANIN ŞARTLARINI TAKVİM YILI İÇİNDE KAYBEDENLER   
Madde 51 : GÖTÜRÜ USULÜN HUDUDU 
İKİNCİ  BÖLÜM
ZİRAİ KAZANÇ
Madde 52 : ZİRAİ KAZANÇ, ZİRAİ FAALİYET, ZİRAİ İŞLETME, ÇİFTÇİ VE MAHSULÜN TARİFİ    
Madde 53 : ZİRAİ KAZANCIN TESPİT ŞEKİLLERİ    
Madde 54 : GÖTÜRÜ GİDER USULÜ    
Madde 55 : GERÇEK ZİRAİ KAZANÇ USULÜ    
Madde 56 : GERÇEK VE GÖTÜRÜ USULDE HASILAT    
Madde 57 : GERÇEK VE GÖTÜRÜ USULDE GİDERLER    
Madde 58 : HASILATTAN İNDİRİLEMİYECEK GİDERLER    
Madde 59 : BİLANÇO ESASI  
Madde 60 : GÖTÜRÜ GİDER USULÜNDEN GERÇEK KAZANÇ ESASINA VEYA BU   
                  USULDEN DİĞERİNE İNTİKAL
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÜCRETLER
Madde 61 : ÜCRETİN TARİFİ     
Madde 62 : İŞ VERENİN TARİFİ    
Madde 63 : GERÇEK ÜCRETLER  
Madde 64 : GÖTÜRÜ USUL 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SERBEST MESLEK KAZANÇLARI
Madde 65 : SERBEST MESLEK KAZANCININ TARİFİ     
Madde 66 : SERBEST MESLEK ERBABI    
Madde 67 : SERBEST MESLEK KAZANCININ TEBİTİ    
Madde 68 : MESLEKİ GİDERLER    
Madde 69 : GÖTÜRÜ USUL 
BEŞİNCİ BÖLÜM
GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI
Madde 70 : GAYRİMENKUL SERMAYE İRADININ TARİFİ  
Madde 71 : SAFİ İRAT    
Madde 72 : GAYRİSAFİ HASILAT    
Madde 73 : EMSAL KİRA BEDELİ ESASI    
Madde 74 : GİDERLER 
ALTINCI BÖLÜM
MENKUL SERMAYE İRADI
Madde 75 : TARİFİ    
Madde 76 : İRAT SAYILAN VE SAYILMAYAN HALLER    
Madde 77 : TİCARİ KAZANCI ALINAN İRATLAR    
Madde 78 : SAFİ İRAT    
Madde 79 : YABANCI PARASI İLE ÖDENEN FAİZ VE TEMETTÜLER 
YEDİNCİ BÖLÜM
SAİR KAZANÇ ve İRATLAR
Madde 80 : GELİRE GİREN SAİR KAZANÇ VE İRATLAR    
Madde 81 : VERGİLENDİRİLMEYECEK DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI    
Madde 82 : ARIZİ KAZANÇLAR 
DÖRDÜNCÜ KISIM
VERGİNİN TARHI
BİRİNCİ BÖLÜM
BEYAN ESASI
Madde 83 : BEYAN ESASI    
Madde 84 : BEYANNAME ÇEŞİTLERİ 
İKİNCİ BÖLÜM
GELİRİN TOPLANMASI ve YILLIK BEYANNAME
Madde 85 : GELİRİN TOPLANMASI    
Madde 86 : TOPLAMA YAPILMAYAN HALLER    
Madde 87 : İHTİYARİ TOPLAMA ve BEYAN    
Madde 88 : ZARARLARIN KARLARA TAKAS ve MAHSUBU    
Madde 89 : SİGORTA PRİMİ, TEBERRU ve İANE İNDİRİMLERİ    
Madde 90 : MATRAHTAN İNDİRİLMİYECEK PARALAR    
Madde 91 : YILLIK BEYANNAMENİN ŞEKİL VE MUHTEVASI    
Madde 92 : YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ  
Madde 93 : AİLE REİSİ BEYANI   
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VERGİ TEVFİKATI ve MUHTASAR BEYANNAME
Madde 94 : KAZANÇ VE ÜCRETLERDE   VERGİ TEVKİFATI    
Madde 95 : TEVKİFATA TABİ OLMAYAN ÜCRETLER    
Madde 96 : VERGİ TEVKİFATINDA UYULACAK ESASLAR    
Madde 97 : VERGİ TEVKİFATININ GÖSTERİLMESİ    
MUHTASAR BEYANNAME   
Madde 98 : a) Verilme Zamanı   
Madde 99 : b) Muhteviyatı  
Madde 100 : MUHTASAR BEYANNAME VERİLMİYECEK HALLER 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÖZEL HALLER ve MÜNFERİT BEYANNAME
Madde 101 : MÜNFERİT BEYANNAMENİN VERİLMESİ    
Madde 102 : MÜNFERİT BEYANNAMENİN MUHTEVİYATI   
BEŞİNCİ BÖLÜM
VERGİNİN NİSPETİ
Madde 103 : ESAS TARİFE    
Madde 104 : VERGİ CETVELLERİ    
Madde 105 : VERGİ TEVKİFATI NİSPETLERİ      
ALTINCI BÖLÜM
TARH MUAMELESİ
Madde 106 : TARH YERİ    
Madde 107 : TARHİYATIN MUHATABI    
Madde 108 : VERGİLENDİRME DÖNEMİ    
Madde 109 : TARH ZAMANI    
Madde 110 : VERGİLENDİRME DÖNEMİ İÇİNDE DE İŞE BAŞLIYAN GÖTÜRÜ KAZANÇ VE   
                    ÜCRET SAHİPLERİNİN VERGİ MATRAHI VE VERGİLERİ 
YEDİNCİ BÖLÜM
ORTALAMA KAR ve GİDER ESASLARINA GÖRE GELİR TAKDİRİ
Madde 111 : ORTALAMA KAR HADDİ ESASI    
Madde 112 : ZİRAİ KAZANÇLARDA ASGARİ KAZANÇ  ESASI    
Madde 113 : GİDER ESASI 
SEKİZİNCİ BÖLÜM
SERVET BEYANI
Madde 114 : BEYANDA BULUNACAKLAR    
Madde 115 : BEYANIN ESASI    
Madde 116 : BEYANIN ŞEKLİ VE MUHTEVASI 
BEŞİNCİ KISIM
VERGİNİN ÖDENMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
TAKSİTLER
Madde 117 : YILLIK BEYANNAME VE GÖTÜRÜ KAZANÇTA TAKSİTLER    
Madde 118 : GÖTÜRÜ USULDE TESPİT EDİLEN ÜCRETLERDE ÖDEME  
Madde 119 : VERGİ TEVKİFATININ YATIRILMASI  
Madde 120 : MÜNFERİT BEYANNAME İLE BİLDİRİLEN KAZANÇLARIN VERGİSİ 
İKİNCİ BÖLÜM
MAHSUPLAR
Madde 121 : VERGİ TEVKİFATININ MAHSUBU    
Madde 122 : GÖTÜRÜ ÜCRET VERGİSİNİN MAHSUBU    
Madde 123 : YABANCI MEMLEKETLERDE ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU    
SON HÜKÜMLER    
Madde 124 : KALDIRILAN HÜKÜMLER    
Geçici Madde 1 : GEÇMİŞ YILLARA AİT VERGİLER    
Geçici Madde 2 : KANUNUN İLK UYGULAMA YILINDA  ESNAF MUAFLIĞININ TAYİNİ    
Geçici Madde 3 : BİRDEN FAZLA TAKVİM YILINA SİRAYET EDEN TAAHHÜTLER    
Geçici Madde 4 : GAYRİSAFİ İRATLARDA ZAM VE TENZİLLER    
Geçici Madde 5 : EN AZ GEÇİM İNDİRİMİ HADLERİ   
Geçici Madde 6 : ÜCRETLERDEN GÖTÜRÜ İNDİRİM    
Geçici Madde 7 : VERGİ NİSPETİ    
Geçici Madde 8 : CEZALAR    
Geçici Madde 9 : İLK İKİ YILDA YAPILACAK SERVET BEYANI    
Madde 125 : YÜRÜRLÜK MADDELERİLERİ    
Madde 126 :