Untitled  
 
VERGİ USUL KANUNU
 
 
BİRİNCİ KİTAP
(VERGİLENDİRME)
Madde : 1 - 152
 
 
İKİNCİ KİTAP
(MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ)
Madde : 153 - 257
 
ÜÇÜNCÜ KİTAP
(DEĞERLEME)
Madde : 258 - 330
 
DÖRDÜNCÜ KİTAP
(CEZA HÜKÜMLERİ)
Madde : 331 - 376 
 
BEŞİNCİ KİTAP
(VERGİ DAVALARI)
Madde : 377 - 417