Vergi Mevzuatı
 
 
VERGİ USUL KANUNU
(İkinci Kitap)
    
KABUL TARİHİ : 04/01/1961
KANUN NO : 213
 
RESMİG.TARİHİ : 10/01/1961
RESMİ G. NO : 10703-10705
 
DÜSTUR NO : 4 TERTİP 1
DÜSTUR SAYFA : 1037
 
 
İKİNCİ KİTAP 
MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ
BİRİNCİ KISIM
BİLDİRMELER
BİRİNCİ BÖLÜM
İŞE BAŞLAMA
Madde 153 : İŞE BAŞLAMAYI BİLDİRME   
Madde 154 : TÜCCARLARDA İŞE BAŞLAMANIN BELİRTİLERİ   
Madde 155 : SERBEST MESLEK ERBABINDA İŞE BAŞLAMANIN BELİRTİLERİ   
Madde 156 : İŞ YERİ 
İKİNCİ BÖLÜM
DEĞİŞİKLİKLER
Madde 157 : ADRES DEĞİŞİKLİKLERİNİN BİLDİRİLMESİ     
Madde 158 : İŞ DEĞİŞİKLİKLERİNİN BİLDİRİLMESİ   
Madde 159 : İŞLETMEDE DEĞİŞİKLİĞİN BİLDİRİLMESİ 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İŞİ BIRAKMA
Madde 160 : İŞİ BIRAKMANIN BİLDİRİLMESİ   
Madde 161 : İŞİ BIRAKMANIN TARİFİ   
Madde 162 : TASFİYE VE İFLAS   
Madde 163 : NAKİL  
Madde 164 : ÖLÜM
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BİNA ve ARAZİ DEĞİŞİKLİKLERİ
Madde 165 : TAHRİRDE UNUTULAN BİNA VE ARAZİ   
Madde 166 : YENİ İNŞAAT  
Madde 167 : BİNA VE ARAZİDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ 
BEŞİNCİ BÖLÜM
BİLDİRMELERDE SÜRE VE ŞEKİL
Madde 168 : SÜRE  
Madde 169 : YAZILI BİLDİRME ESASI  
Madde 170 : POSTA İLE GÖNDERME
İKİNCİ KISIM
DEFTER TUTMA
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL ESASLAR
Madde 171 : MAKSAT  
Madde 172 : DEFTER TUTACAKLAR   
Madde 173 : İSTİSNALAR  
Madde 174 : HESAP DÖNEMİ  
Madde 175 : MUHASEBE USULÜNÜ SEÇMEKTE SERBESTLİK
İKİNCİ BÖLÜM 
DEFTER TUTMA BAKIMINDAN TÜCCARLAR
Madde 176 : TÜCCAR SINIFLARI   
Madde 177 : BİRİNCİ SINIF TÜCCARLAR  
Madde 178 : İKİNCİ SINIF TÜCCARLAR   
Madde 179 : SINIF DEĞİŞTİRME   
Madde 180 : SINIF DEĞİŞTİRME  
Madde 181 : İHTİYARİ SINIF DEĞİŞTİRME 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA
Madde 182 : BİLANÇO ESASINDA TUTULACAK DEFTERLER  
Madde 183 : YEVMİYE DEFTERİ   
Madde 184 : DEFTERİKEBİR  
Madde 185 : ENVANTER DEFTERİ VE BİLANÇO GÜNÜ   
Madde 186 : ENVANTER ÇIKARMAK   
Madde 187 : BİNA VE ARAZİNİN ENVANTERE ALINMASI   
Madde 188 : BİLANÇONUN TANZİMİNDE ENVANTER LİSTELERİ   
Madde 189 : ENVANTERDE AMORTİSMAN KAYITLARI  
Madde 190 : BÜYÜK MAĞAZALARDA ENVANTER  
Madde 191 : ENVANTERE ALINAN KIYMETLERİ DEĞERLEME   
Madde 192 : BİLANÇO
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA
Madde 193 : İŞLETME HESABI ESASINDA TUTULACAK DEFTERLER   
Madde 194 : İŞLETME HESABI   
Madde 195 : İŞLETME HESABI ESASINDA ENVANTER   
Madde 196 : İŞLETME HESABI HULASASI
BEŞİNCİ BÖLÜM
SINAİ MÜESSESELERİN TUTACAKLARI ÖZEL KAYITLAR
Madde 197 : İMALAT DEFTERİ  
Madde 198 : KOMBİNE İMALAT   
Madde 199 : KOMBİNE İMALATTA İMALAT DEFTERLERİ   
Madde 200 : BİTİM İŞLERİ DEFTERİ   
Madde 201 : İSTİHSAL VERGİSİ DEFTERİ  
Madde 202 : BASİT İSTİHSAL VERGİSİ DEFTERİ  
Madde 203 : SINAİ MÜESSESELERDE KAYIT SERBESTLİĞİ 
ALTINCI BÖLÜM
DİĞER MÜESSESELERİN TUTACAKLARI ÖZEL KAYITLAR
Madde 204 : BANKA, BANKER VE SİGORTA ŞİRKETLERİNİN GİDER VERGİSİNE AİT KAYITLARI   
Madde 205 : DAMGA RESMİ KAYITLARI  
Madde 206 : NAKLİYAT VERGİSİ DEFTERİ  
Madde 207 : YABANCI NAKLİYAT KURUMLARININ HASILAT DEFTERİ  
Madde 208 : MENKUL VE GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINA AİT KAYITLAR   
Madde 209 : AMBAR DEFTERİ
YEDİNCİ BÖLÜM
SERBEST MESLEKLERDE DEFTER TUTMA
Madde 210 : SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİ   
Madde 211 : AMORTİSMAN KAYITLARI  
Madde 212 : ÖZEL DEFTERLER 
SEKİZİNCİ BÖLÜM
ZİRAİ KAZANÇLARDA DEFTER TUTMA
Madde 213 : ÇİFTÇİ İŞLETME DEFTERİ   
Madde 214 : AMORTİSMAN KAYITLARI 
DOKUZUNCU BÖLÜM
KAYIT NİZAMI
Madde 215 : TÜRKÇE TUTMA MECBURİYETİ   
Madde 216 : DEFTERLERİN MÜREKKEPLE YAZILACAĞI   
Madde 217 : YANLIŞ KAYITLARIN DÜZELTİLMESİ   
Madde 218 : BOŞ SATIR BIRAKILAMIYACAĞI, SAYFALARIN YOK EDİLEMİYECEĞİ  
Madde 219 : KAYIT ZAMANI 
ONUNCU BÖLÜM
DEFTERLERİN TASTİKİ
Madde 220 : TASDİKE TABİ DEFTERLER  
Madde 221 : TASDİK ZAMANI  
Madde 222 : TASDİKİ YENİLEME   
Madde 223 : TASDİK MAKAMI  
Madde 224 : TASDİK ŞERHİ  
Madde 225 : TASDİK ŞEKLİ  
Madde 226 : DEFTER TASDİKİNE AİT BORDROLAR
ÜÇÜNCÜ KISIM
VESİKALAR
BİRİNCİ BÖLÜM
KAYITLARIN TEVSİKİ
Madde 227 : İSPAT EDİCİ KAYITLAR  
Madde 228 : TEVSİKİ ZARURİ OLMAYAN KAYITLAR
İKİNCİ BÖLÜM
FATURA VE FATURA YERİNE GEÇEN VESİKALAR
Madde 229 : FATURANIN TARİFİ  
Madde 230 : FATURANIN ŞEKLİ  
Madde 231 : FATURANIN NİZAMI  
Madde 232 : FATURA KULLANMA MECBURİYETİ  
Madde 233 : PERAKENDE SATIŞ VESİKALARI  
Madde 234 : GİDER PUSULASI  
Madde 235 : MÜSTAHSİL MAKBUZU
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SERBEST MESLEK MAKBUZLARI
Madde 236 : MAKBUZ MECBURİYETİ  
Madde 237 : MAKBUZ MUHTEVİYATI
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÜCRETLİLERE AİT KAYIT VE VESİKALAR
Madde 238 : ÜCRET BORDROSU 
Madde 239 : BORDRO YERİNE GEÇEN VESİKALAR
BEŞİNCİ BÖLÜM
DİĞER EVRAK VE VESİKALAR
Madde 240 : NAKLİYAT İRSALİYELERİ  
Madde 241 : MUHABERE EVRAKI  
Madde 242 : DİĞER VESİKALAR
DÖRDÜNCÜ KISIM
EKİM ve SAYIM BEYANI
Madde 243 : EKİM SAYIM BEYANI  
Madde 244 : EKİM VE SAYIM İLMÜHABERİ  
Madde 245 : TAHKİK VE İHBAR ÖDEVİ  
Madde 246 : ÜCRET VE SORUMLULUK
BEŞİNCİ KISIM
VERGİ KARNESİ
Madde 247 : KARNE MECBURİYETİ  
Madde 248 : KARNE ALINMASI  
Madde 249 : HÜVİYET TASDİKİ  
Madde 250 : DOĞRULUK SORUMLULUĞU  
Madde 251 : KARNESİZ HİZMET ERBABI ÇALIŞTIRANLARIN SORUMLULUĞU  
Madde 252 : KARNELERİN ŞEKLİ, RESİM VE HARÇLARDAN MUAF OLDUĞU
ALTINCI KISIM
MUHAFAZA ve İBRAZ ÖDEVLERİ
Madde 253 : DEFTER VE VESİKALARI MUHAFAZA   
Madde 254 : DEFTER TUTMA MECBURİYETİNDE OLMIYANLARIN MUHAFAZA ÖDEVİ   
Madde 255 : KARNELERİN MUHAFAZASI  
Madde 256 : DEFTER VE BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ  
Madde 257 : DİĞER ÖDEVLER
 
 
Birinci Kitap
Üçüncü Kitap
Dördüncü Kitap
Beşinci Kitap