Vergi Mevzuatı
 
 
VERGİ USUL KANUNU
(Üçüncü Kitap)
    
KABUL TARİHİ : 04/01/1961
KANUN NO : 213
 
RESMİG.TARİHİ : 10/01/1961
RESMİ G. NO : 10703-10705
 
DÜSTUR NO : 4 TERTİP 1
DÜSTUR SAYFA : 1037
 
 
ÜÇÜNCÜ KİTAP 
MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ
BİRİNCİ KISIM
İKTİSADİ KIYMET DEĞERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
DEĞERLEME ESASLARI
Madde 258 : DEĞERLEMENİN TARİFİ    
Madde 259 : DEĞERLEME GÜNÜ   
Madde 260 : DEĞERLEMEDE ESAS   
Madde 261 : DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ   
Madde 262 : MALİYET BEDELİ   
Madde 263 : BORSA RAYİCİ    
Madde 264 : TASARRUF DEĞERİ   
Madde 265 : MUKAYYET DEĞER   
Madde 266 : İTİBARİ DEĞER    
Madde 267 : EMSAL BEDELİ VE EMSAL ÜCRETİ     
Madde 268 : VERGİ DEĞERİ 
İKİNCİ BÖLÜM
İKTİSADİ İŞLETMELERE DAHİL KIYMETLERİ DEĞERLEME 
Madde 269 : GAYRİMENKULLER   
Madde 270 : GAYRİMENKULLERDE MALİYET BEDELİNE GİREN GİDERLER     
Madde 271 : İNŞA VE İMAL GİDERLERİ   
Madde 272 : GAYRİMENKULLERDE MALİYET BEDELİNİN ARTMASI   
Madde 273 : DEMİRBAŞ EŞYA   
Madde 274 : SATINALINAN EMTİADA MALİYET BEDELİ     
Madde 275 : İMAL EDİLEN EMTİA   
Madde 276 : ZİRAİ MAHSULLER     
Madde 277 : HAYVANLAR   
Madde 278 : KIYMETİ DÜŞEN MALLAR   
Madde 279 : MENKUL KIYMETLER   
Madde 280 : YABANCI PARALAR   
Madde 281 : ALACAKLAR   
Madde 282 : İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ VE PEŞTEMALLIKLAR   
Madde 283 : AKTİF GEÇİCİ HESAP KIYMETLERİ    
Madde 284 : KASA MEVCUDU   
Madde 285 : BORÇLAR   
Madde 286 : TAHVİLLER   
Madde 287 : PASİF GEÇİCİ HESAP KIYMETLERİ    
Madde 288 : KARŞILIKLAR   
Madde 289 : ÖZEL HALLER     
Madde 290 : SERBEST MESLEK ERBABININ TESİSLERİ   
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
SERVETLERİ DEĞERLEME
Madde 291 : ESASLAR   
Madde 292 : TİCARİ SERMAYE    
Madde 293 : MENKUL MALLAR VE GEMİLER   
Madde 294 : ESHAM, TAHVİLAT VE YABANCI PARALAR     
Madde 295 : ALACAK VE BORÇLAR    
Madde 296 : HAKLAR   
Madde 297 : BİNA VE ARAZİ    
Madde 298 : YETKİ
İKİNCİ KISIM
DEFTER TUTMA
BİRİNCİ BÖLÜM
GAYRİSAFİ İRATLARIN TESPİTİ
Madde 299 : TAHMİN ESASI    
Madde 300 : GAYRİSAFİ İRAT  
Madde 301 : YILLIK İRAT     
Madde 302 : RAYİÇ   
Madde 303 : GİDERLER   
Madde 304 : DÖŞEMESİZ TAHMİN  
Madde 305 : MÜTEMMİMAT   
Madde 306 : İFRAZ VE ŞÜYU   
Madde 307 : İRAT VE KIYMET MÜNASEBETİ 
İKİNCİ BÖLÜM 
ARAZİ KIYMETLERİNİN TESPİTİ
Madde 308 : TAHMİN ESASI   
Madde 309 : ARAZİ KIYMETİ    
Madde 310 : KIYMET RAYİÇLERİ    
Madde 311 : KIYMET-KİRA MÜNASEBETİ    
Madde 312 : ARAZİDE KİRA 
ÜÇÜNCÜ KISIM
AMORTİSMANLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
MEVCUTLARDA AMORTİSMAN
Madde 313 : AMORTİSMAN MEVZUU    
Madde 314 : ARAZİDE AMORTİSMAN    
Madde 315 : NORMAL AMORTİSMAN    
Madde 316 : MADENLERDE AMORTİSMAN    
Madde 317 : FEVKALADE AMORTİSMAN    
Madde 318 : AMORTİSMAN NİSPETLERİNİN İTİBAR TARİHİ    
AMORTİSMAN UYGULAMA SÜRESİ  
Madde 319 : A) NİSPET BAKIMINDAN    
Madde 320 : B) SÜRE BAKIMINDAN     
Madde 321 : AMORTİSMAN HESAPLARI 
İKİNCİ BÖLÜM
ALACAKLARDA VE SERMAYELERDE ALACAKLAR
Madde 322 : DEĞERSİZ ALACAKLAR    
Madde 323 : ŞÜPHELİ ALACAKLAR    
Madde 324 : VAZGEÇİLEN ALACAKLAR    
Madde 325 : SERMAYENİN İTFASI    
Madde 326 : İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİNİN VE PEŞTEMALLIKLARIN İTFASI    
Madde 327 : ÖZEL MALİYET BEDELLERİNİN İTFASI 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖZEL HALLER
Madde 328 : AMORTİSMANA TABİ MALLARIN SATILMASI    
Madde 329 : AMORTİSMANA TABİ MALLARIN SİGORTA TAZMİNATI    
Madde 330 : EMTİA SİGORTA TAZMİNATI 
 
Birinci Kitap
İkinci Kitap
Dördüncü Kitap
Beşinci Kitap