Vergi Mevzuatı
 
 
VERGİ USUL KANUNU
(Dördüncü Kitap)
    
KABUL TARİHİ : 04/01/1961
KANUN NO : 213
 
RESMİG.TARİHİ : 10/01/1961
RESMİ G. NO : 10703-10705
 
DÜSTUR NO : 4 TERTİP 1
DÜSTUR SAYFA : 1037
 
 
DÖRDÜNCÜ KİTAP 
CEZA HÜKÜMLERİ
BİRİNCİ KISIM
GENEL ESASLAR
Madde 331 : CEZALAR  
Madde 332 : KÜÇÜKLERİN VE KISITLILARIN CEZA MUHATABI OLMADIĞI HALLER  
Madde 333 : TÜZEL KİŞİLERİN SORUMLULUĞU  
Madde 334 : DAMGA VERGİSİ VE DAMGA RESMİNDE SORUMLULU 
TEK FİİL VE ÇEŞİTLİ SUÇ İŞLENMESİ  
Madde 335 : A) MUHTELİF VERGİ ZİYAINA SEBEBİYET VERİLMESİ   
Madde 336 : B) MUHTELİF CEZAYI İSTİLZAM ETMESİ  
Madde 337 : FİİL AYRILIĞI   
Madde 338 : İŞTİRAK  
Madde 339 : TEKERRÜR  
Madde 340 : SUÇLARDA BİRLEŞME  
Madde 341 : VERGİ ZİYAI  
Madde 342 : BEYANNAMELERİ BEKLEME SÜRESİNİN VERGİ  ZİYANINI MUCİP SAYILMAYACAĞINI  
Madde 343 : EN AZ CEZA HADDİ 
İKİNCİ KISIM
VERGİ CEZALARI
BİRİNCİ BÖLÜM
KAÇAKÇILIK
Madde 344 : KAÇAKÇILIĞIN  TARİFİ  
Madde 345 : KAÇAKÇILIKTA CEZA  
Madde 346 : TEŞVİK  
Madde 347 :  YARDIM
İKİNCİ BÖLÜM 
AĞIR KUSUR VE KUSUR
Madde 348 : KUSURUN TARİFİ   
Madde 349 : KUSURDA CEZA   
Madde 350 : TAHRİRE DAYANAN VERGİLERDE  KUSUR CEZASI 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
USULSÜZLÜK
Madde 351 : USULSÜZLÜĞÜN TARİFİ 
Madde 352 : USULSÜZLÜĞÜN DERECELERİ VE CEZALARI   
ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI  
Madde 353 : A) FATURA VE BENZERİ EVRAK VERİLMİYEN VE ALINMIYANLARIN CEZASI   
Madde 354 : B) VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE  
Madde 355 : C) DAMGA VERGİSİNDE   
Madde 356 : HİLELİ VERGİ SUÇU 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
CEZA MAHKEMELERİNCE YARGILANACAK SUÇLAR VE CEZALAR
Madde 357 : HİLELİ VERGİ SUÇU 
Madde 358 : HİLELİ VERGİ SUÇUNA TEŞEBBÜS   
Madde 359 : HİLELİ VERGİ SUÇUNDA  CEZA  
Madde 360 : HİLELİ VERGİ SUÇUNA TEŞEBBÜSÜN CEZASI   
Madde 361 : BİLGİ VERMEKTEN ÇEKİNENLER İLE 257'İNCİ Madde HÜKMÜNE UYMAYANLAR   
Madde 362 : VERGİ MAHREMİYETİNİN İHLALİ  
Madde 363 : MÜKELLEFLERİN ÖZEL İŞLERİNİ YAPAN MEMURLAR 
ÜÇÜNCÜ KISIM
VERGİ CEZALARININ KESİLMESİ, ÖDENMESİ VE KALKMASI
BİRİNCİ BÖLÜM
CEZA KESME
Madde 364 : CEZAYI GEREKTİREN OLAYIN TESPİTİ   
Madde 365 : CEZA KESME YETKİSİ   
Madde 366 : CEZA İHBARNAMESİ   
Madde 367 : HİLELİ VERGİ SUÇLARIN CEZALANDIRILMASINDA USUL 
İKİNCİ BÖLÜM
CEZALARIN ÖDENMESİ VE KALKMASI
Madde 368 : VERGİ CEZALARININ ÖDENME ZAMANI  
Madde 369 : YANILMA   
Madde 370 : CEZALANDIRILMIYACAK OLAN ŞEKLE AİT USULSÜZLÜKLER 
Madde 371 : PİŞMANLIK VE ISLAH   
Madde 372 : ÖLÜM   
Madde 373 : MÜCBİR SEBEPLER  
Madde 374 : CEZA KESMEDE ZAMANAŞIMI   
Madde 375 : VERGİ CEZALARINDA YAPILAN HATALAR   
Madde 376 : KAÇAKÇILIK, AĞIR KUSUR, KUSUR, USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINDA 
                   İNDİRME 
 
Birinci Kitap
İkinci Kitap
Üçüncü Kitap
Beşinci Kitap