Vergi Mevzuatı
 
 
VERGİ USUL KANUNU
(Beşinci Kitap)
    
KABUL TARİHİ : 04/01/1961
KANUN NO : 213
 
RESMİG.TARİHİ : 10/01/1961
RESMİ G. NO : 10703-10705
 
DÜSTUR NO : 4 TERTİP 1
DÜSTUR SAYFA : 1037
 
 
BEŞİNCİ KİTAP 
VERGİ İHTİLAFLARI 
BİRİNCİ KISIM
İTİRAZ
BİRİNCİ BÖLÜM
İTİRAZ ETME 
Madde 377 : İTİRAZA YETKİLİ OLANLAR   
Madde 378 : İTİRAZ MEVZUU   
Madde 379 : İTİRAZ SÜRESİ   
Madde 380 : İTİRAZ VE MÜDAFAALARIN YAPILMASI   
Madde 381 : İTİRAZ ŞEKLİ   
Madde 382 : TARH VE CEZA DOSYASININ KOMİSYONA SEVKİ VE KOMİSYONCA İNCELENMESİNE 
                    BAŞLANMASI ZAMANI 
İKİNCİ BÖLÜM
İTİRAZIN İNCELENMESİ
Madde 383 : İTİRAZLARIN İNCELENMESİ   
Madde 384 : İNCELEMENİN DERİNLEŞTİRİLMESİ   
Madde 385 : TARAFLARIN DİNLENMESİ   
Madde 386 : TALEPLE KAYITLI OLMA   
Madde 387 : İTİRAZDAN VAZGEÇME   
Madde 388 : DOSYALARIN İNCELENMESİ 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
NETİCELER
Madde 389 : İTİRAZIN TAHSİLATA TESİRİ   
Madde 390 : İTİRAZ KOMİSYONU KARARLARI VE BUNLARIN TEBLİĞİ 
İKİNCİ KISIM
TEMYİZ
BİRİNCİ BÖLÜM
TEMYİZ TALEBİ
Madde 391 : KARARLARIN TEMYİZİ   
Madde 392 : TEMYİZ EDİLMİYECEK KARARLAR   
Madde 393 : TEMYİZ SÜRESİ   
Madde 394 : TEMYİZ TALEBİNİN ŞEKLİ   
Madde 395 : TEMYİZ DİLEKÇELERİNİN VERİLMESİ 
İKİNCİ BÖLÜM 
TEMYİZ VE İNCELEME ŞEKLİ
Madde 396 : İNCELEME ŞEKLİ   
Madde 397 : DİNLENME  
Madde 398 : BOZMA SEBEPLERİ   
Madde 399 : İDDİA VE MÜDAFAALARIN KABUL VEYA REDDİ   
Madde 400 : İCRANIN GECİKTİRİLMESİ 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KARARLAR
Madde 401 : BOZMA VE TASDİK KARARLARI, NİHAİ KARAR  
Madde 402 : TEMYİZ KARARLARI VE BUNLARIN TEBLİĞİ   
Madde 403 : BOZMA KARARINDA USUL   
Madde 404 : KARARIN TASHİHİ   
Madde 405 : KARARLARIN TAVZİHİ   
Madde 406 : DANIŞTAYA BAŞVURMA 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İNCELEMELERİN İADESİ
Madde 407 : İADE SEBEPLERİ   
Madde 408 : İADE SÜRESİ  
Madde 409 : YETKİ 
Madde 410 : İNCELEME  
Madde 411 : NETİCELER  
Madde 412 : İADENİN REDDİ   
Madde 413 : MÜKELLEFLERİN  İZAHAT TALEBİNDE BULUNABİLECEKLERİ 
Madde 414 : ÖZEL KANUNLARDAKİ HÜKÜMLERİN SAKLI OLDUĞU 
Madde 415 : KALDIRILAN HÜKÜMLER  
Geçici Madde 1 : GÖTÜRÜ MATRAHLAR 
Geçici Madde 2 : İLK TATBİK YILINDA KOMİSYONLARIN TEŞKİLİ VE ÖDEVLERİ 
Geçici Madde 3 :  
Geçici Madde 4 :  
Geçici Madde 5 : AMORTİSMANA TABİ  KIYMETLERİN DEĞERLENMESİ  
Geçici Madde 6 : CEZA İNDİRİMİNDEN FAYDALANACAK OLANLAR  
Geçici Madde 7 : CEZA İNDİRİMİNDEN FAYDALANACAK OLANLAR  
Geçici Madde 8 : KAZANÇ SAYILMAYACAK FARKLAR  
Geçici Madde 9 : BU KANUNUN BELEDİYE VERGİ VE RESİMLERİNE UYGULANACAĞI TARİH  
Madde 416 : YÜRÜRLÜK 
Madde 417 : YÜRÜTME
 
Birinci Kitap
İkinci Kitap
Üçüncü Kitap
Dördüncü Kitap