İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
 

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU
 
KABUL TARİHİ : 23/02/1961
KANUN NO : 0257
 
RESMİ G.TARİHİ : 27/02/1961
RESMİ G. NO : 10744
 
DÜSTUR NO : 4 TERTİP 1
DÜSTUR SAYFA : 1584
 
 
BÖLÜM: 1
KANUNUN ŞÜMULÜ
Madde 1 :
BÖLÜM: 2
HARÇLIKLAR
Madde 2 :
Madde 3 :
Madde 4 :
BÖLÜM: 3
MUNZAM HARÇLIKLAR
Madde   5 :
Madde   6 :
Madde   7 :
BÖLÜM: 4
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde   8 :
Madde   9 :
Madde 10 :
Madde 11 :
Madde 12 :
Madde 13 :
Madde 14 :
Madde 15 :