seçim mevzuatı
 
SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN 
 
KABUL TARİHİ : 26.04.1961
KANUN NO : 298
 
RESMİG.TARİHİ : 02.05.1961
RESMİ G. NO : 10796
 
DÜSTUR NO : 4 TERTİP 1-2
DÜSTUR SAYFA : 2553
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
İLKELER
Madde   1 :KANUNUN UYGULANACAĞI SEÇİMLER  
Madde   2 :SEÇİM ESASLARI  
Madde   3 :SEÇİM ÇEVRESİ  
Madde   4 :SEÇİM BÖLGESİ  
Madde   5 :SANDIK BÖLGESİ  
Madde   6 :SEÇMEN  
Madde   7 :OY KULLANAMAYACAK OLANLAR  
Madde   8 :SEÇMEN OLAMAYANLAR
İKİNCİ BÖLÜM
SEÇİM KURALLARI
Madde   9 :SEÇİM İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ  
Madde 10 :SEÇİM KURULLARI  
Madde 11 :YÜKSEK SEÇİM KURULU  
Madde 12 :ÜYE SEÇİMİ ZAMANI  
Madde 13 :KARAR VERME  
Madde 14 :GÖREV VE YETKİLERİ  
Madde 15 :İL SEÇİM KURULU  
Madde 16 :GÖREV VE YETKİLERİ  
Madde 17 :SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ  
Madde 18 :İLÇE SEÇİM KURULU  
Madde 19 :İLÇE SEÇİM KURULU ÜYELİKLERİ  
Madde 20 :GÖREV VE YETKİLERİ  
Madde 21 :SANDIK KURULU  
Madde 22 :SANDIK KURULU BAŞKANININ SEÇİMİ  
Madde 23 :SANDIK KURULU ÜYELİKERİ  
Madde 24 :GÖREV SÜRESİ  
Madde 25 :ADAYLAR VE MÜŞAHİTLERİ  
Madde 26 :KURULLARDA GÖREV ALAMAYACAK OLANLAR  
Madde 27 :AND İÇME
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SEÇİM ÖNCESİ İŞLERİ
BİRİNCİ KESİM
SEÇMEN KÜTÜKLERİ
Madde 28 :SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜN GEÇİCİLİĞİ  
Madde 29 :SEÇMEN KÜTÜĞÜNE YAZILACAK KİMSELER  
Madde 30 :KÜTÜĞE YAZILMA ŞARTLARI  
Madde 31 :SEÇİM BÖLGESİ KROKİSİVE BİNALAR CETVELİ  
Madde 32 :KROKİ VE CETVELLERİN PARTİLERE VERİLMESİ  
Madde 33 :SEÇMEN KÜTÜĞÜ  
Madde 34 :SEÇME YETERLİĞİNİN TESBİTİNDE ESAS  
Madde 35 :KÜTÜK BÜROSU  
Madde 36 :KÜTÜKLERİN DÜZENLENMESİNDE SİYASİ PARTİLERİN MÜŞAHİT BULUNDURMASI  
Madde 37 :GÜNLÜK ÇALIŞMALARIN TESPİTİ  
Madde 38 :KÜTÜKLERİN TESLİMİ, DENETİ, DAKTİLO EDİLMESİ  
Madde 39 :SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜN SANDIK SEÇMEN LİSTELERİNE BÖLÜNMESİ  
Madde 40 :SANDIK SEÇMEN LİSTESİ  
Madde 41 :SANDIK SEÇMEN LİSTELERİNİN ASILMASI  
Madde 42 :SANDIK SEÇMEN LİSTELERİNİN KORUNMASI  
Madde 43 :ASKI YERİ GÖREVLİSİ  
Madde 44 :KÜTÜĞÜN SİYASİ PARTİLERCE İNCELENMESİ  
Madde 45 :ASKI SÜRESİ  
Madde 46 :KÜTÜKLERİN VE SANDIK SEÇMEN LİSTELERİNİN KESİNLEŞMESİ  
Madde 47 :SEÇMEN KARTI  
Madde 48 :SEÇMEN KARTLARININ DAĞITILMASI
İKİNCİ KESİM
SEÇİM PROPAGANDASI
Madde 49 :SERBESTLİK  
Madde 50 :AÇIK YERLERDE PROPAGANDA  
Madde 51 :KAPALI YERLERDE PROPAGANDA  
Madde 52 :RADYOLARLA PROPAGANDA  
Madde 53 :MÜRACAAT  
Madde 54 :YAYIN ZAMANIN TESBİTİ  
Madde 55 :RADYO KONUŞMALARININ TESPİTİ  
Madde 56 :HOPARLÖRLE PROPAGANDA  
Madde 57 :DUVAR VE EL İLANLARI  
Madde 58 :PROPAGANDA YAYINLARINA İLİŞKİN YASAKLAR  
Madde 59 :MUAFİYET  
Madde 60 :İLAN YERLERİ  
Madde 61 :BAŞKA YERLERE ASMA YASAĞI  
Madde 62 :MATBUA DAĞITIMI  
Madde 63 :SEÇİM SÜRESİNCE YAPILAMAYACAK İŞLER  
Madde 64 :TÖRENLERE AİT YASAKLAR  
Madde 65 :BAŞBAKAN VE BAKANLARA İLİŞKİN YASAKLAR  
Madde 66 :MEMURLARIN GEZİLERE KATILMA YASAĞI
ÜÇÜNCÜ KESİM
ARAÇLAR
Madde 67 :ARAÇLARIN SAĞLANMASI  
Madde 68 :OY VERME ARAÇLARI VE TESLİMİ  
Madde 69 :TUTANAK DEFTERİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SEÇİM GÜNÜ İŞLERİ
BİRİNCİ KESİM
SANDIK BAŞI İŞLERİ
Madde 70 :AND İÇME  
Madde 71 :GÖREV VE YETKİLER  
Madde 72 :MÜŞAHİTLER  
Madde 73 :KURULDA ÇOĞUNLUĞUN SAĞLANMASI  
Madde 74 :SANDIĞIN KONULACAĞI YER  
Madde 75 :KAPALI OY VERME YERİ  
Madde 76 :OY VERME YERİNİN NİTELİKLERİ  
Madde 77 :SANDIĞIN VE ZARFLARIN KURULCA MÜHÜRLENMESİ  
Madde 78 :OY PUSULASI
İKİNCİ KESİM
YASAKLAR VE SANDIKBAŞI DÜZENİ
Madde 79 :İÇKİ VE SİLAH TAŞIMA YASAĞI  
Madde 80 :YAYIN YASAĞI  
Madde 81 :SANDIK ALANI, SANDIK YERİ VE DÜZENİN SAĞLANMASI  
Madde 82 :BAŞKASINA AİT YETKİLER  
Madde 83 :SANDIK ALANINDA SUÇ İŞLENMESİ  
Madde 84 :SANDIK ALANINDA İNZIBAT TEDBİRLERİ  
Madde 85 :SANDIK ALANI DIŞINDAKİ İNZIBAT TEDBİRLERİ
ÜÇÜNCÜ KESİM
OY VERME
Madde 86 :OY VERME YETKİSİ  
Madde 87 :KİMLİĞİN TESBİTİ  
Madde 88 :OY VERME DÜZENİ  
Madde 89 :OY VERME SÜRESİ  
Madde 90 :OY VERMEDE SIRADA  
Madde 91 :OY VERMEDEN ÖNCEKİ İŞLER  
Madde 92 :KAPALI OY VERME YERİNDE KALMA  
Madde 93 :ZARFIN ATILMASI VE İMZA  
Madde 94 :KURUL GÖREVLİLERİNİN OY VERMESİ
DÖRDÜNCÜ KESİM
OYLARIN SAYIMI VE DÖKÜMÜ
Madde 95 :SAYIM TEDBİRLERİ  
Madde 96 :OY VERENLER SAYISININ KONTROLÜ  
Madde 97 :KULLANILMAYAN ZARFLAR  
Madde 98 :SANDIĞIN AÇILMASI VE ZARFLARIN SAYIMI  
Madde 99 :OYLARIN SAYIMI VE DÖKÜMÜ  
Madde 100 :ZARLARIN AÇILMASI  
Madde 101 :OY PUSULALARI İLE AÇILAN ZARFLAR SAYISININ DENETİMİ  
Madde 102 :OY PUSULASINA YAZILACAK İSİM  
Madde 103 :MUTEBER OLMAYAN ZARF VE OY PUSULALARI  
Madde 104 :HESABA KATILAN VE KATILMAYAN OY PUSULALARI  
Madde 105 :SAYIMIN İLANI VE SONUÇLARIN TUTANAĞA GEÇİRİLMESİ  
Madde 106 :TUTANAĞIN ASILMASI  
Madde 107 :SAYIMA İLİŞKİN EVRAK VE BELGELERİN TESLİMİ
BEŞİNCİ BÖLÜM
SEÇİM SONRASI İŞLERİ
BİRİNCİ KESİM
Madde 108 :SEÇİM SONUÇLARININ İLÇE SEÇİM KURULLARINDA BİRLEŞTİRİLMESİ
İKİNCİ KESİM
İL SEÇİM KURULUNDA BİRLERŞTİRME
Madde 109 :İL SEÇİM TUTANAKLARI
ALTINCI BÖLÜM
İTİRAZLAR VE ŞİKAYETLER
BİRİNCİ KESİM
GENEL HÜKÜMLER
Madde 110 :KİMLERİN İTİRAZ EDEBİLECEĞİ  
Madde 111 :İTİRAZ MERCİLERİ  
Madde 112 :İTİRAZIN ŞEKLİ  
Madde 113 :İTİRAZ ÜZERİNE VERİLECEK KARAR  
Madde 114 :KARARLARIN BİLDİRİLMESİ VE TEBLİĞİ  
Madde 115 :RESİM VE HARÇ
İKİNCİ KESİM
ŞİKAYET
Madde 116 :TARİFİ VE MERCİİ  
Madde 117 :ŞİKAYETİN İNCELENMESİ  
Madde 118 :İTİRAZ VE ŞİKAYETİN İŞLEMLERİ DURDURAMAMASI
ÜÇÜNCÜ KESİM
KURULLARIN TEŞEKKÜL VE İŞLEMLERİNE KARŞI ŞİKAYET VE İTİRAZ
Madde 119 :SANDIK KURULLARINA AİT İTİRAZ VE ŞİKAYET 
Madde 120 :İLCE SEÇİM KURULLARINA AİT İTİRAZ VE ŞİKAYET 
Madde 121 :İL SEÇİM KURULLARINA AİT İTİRAZ VE ŞİKAYET
DÖRDÜNCÜ KESİM
SANDIK SEÇMEN LİSTELERİNE İTİRAZ
Madde 122 :İTİRAZIN ŞEKLİ 
Madde 123 :İTİRAZLARIN KURUL BAŞKANINA VERİLMESİ 
Madde 124 :İTİRAZIN KARARA BAĞLANMASI 
Madde 125 :ADAYLIĞA İTİRAZ 
Madde 126 :İTİRAZIN İNCELENME SÜRESİ
BEŞİNCİ KESİM
Madde 127 :SANDIK KURULLARININ VEYA BAŞKANLARININ ŞİKAYET ÜZERİNE VERECEKLERİ KARARLARA  
                    İTİRAZ 
Madde 128 :SANDIK KURULU KARARLARINA VE TUTANAĞA İTİRAZ
ALTINCI KESİM
Madde 129 :İLCE SEÇİM KURULLARININ VEYA BAŞKANLARININ ŞİKAYET ÜZERİNE VERECEKLERİ   
                   KARARLARLA SAİR KARARLARINA VE İLÇE BİRLEŞTİRME TUTANAKLARINA İTİRAZ
YEDİNCİ KESİM
Madde 130 :İL SEÇİM KURULU VE BAŞKANLARININ ŞİKAYET ÜZERİNE VERECEKLERİ KARARLARLA, SAİR   
                   KARARLARINA VE TUTANAKLARA İTİRAZ VE OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ
SEKİZİNCİ KESİM
Madde 131 :YÜKSEK SEÇİM KURULUNUN İŞLEM VE TEDBİRLERİNE KARŞI ŞİKAYET 
Madde 132 :TETKİK VE TAHKİK USULÜ
YEDİNCİ BÖLÜM
SEÇİM SUÇLARI VE CEZALARI
Madde 133 :KURULLARA KARŞI SUÇLAR 
Madde 134 :KURULLARIN TEDBİRLERİNE RİAYETSİZLİK 
Madde 135 :KURUL ÜYELERİNİN KURUL KARARLARINA RİAYETSİZLİĞİ 
Madde 136 :KURUL ÜYELERİNİN GÖREVE GELMEMESİ 
Madde 137 :ARAÇ VE GEREÇLERİN VAKTİNDE GÖNDERİLMEMESİ 
Madde 138 :GÖREVİ SAVSAMA VE KÖTÜYE KULLANMA 
Madde 139 :MEMUR OLANLARIN CEZALARI 
Madde 140 :SEÇMEN KÜTÜĞÜ HAZIRLIKLARINA İLİŞKİN SUÇLAR 
Madde 141 :SEÇMEN KÜTÜKLERİNİN DÜZENLENMESİ 
Madde 142 :KÜTÜK DÜZENLEMEKLE GÖREVLİ OLANLARIN SUÇLARI 
Madde 143 :SEÇME YETERLİĞİ OLMAYANLARIN SEÇMEN KÜTÜĞÜNE KAYDI 
Madde 144 :BİRDEN FAZLA SEÇMEN KÜTÜĞÜNE KAYIT 
Madde 145 :SEÇMEN KÜTÜĞÜNE KAYDOLUNMAMAYA TEŞVİK 
Madde 146 :SANDIK SEÇMEN LİSTELERİ ÜZERİNDE İŞLENEN SUÇLAR 
Madde 147 :SANDIK SEÇMEN LİSTESİNE İLİŞKİN SUÇLAR 
Madde 148 :SEÇMEN KÜTÜKLERİ, SANDIK SEÇMEN LİSTELERİ VE DİĞER BELGELER ÜZERİNDE İŞLENEN   
                   SUÇLAR 
Madde 149 :PROPAGANDA TOPLANTILARINA DAİR SUÇLAR 
Madde 150 :TOPLANTI HEYETLERİNE KARŞI SUÇLAR 
Madde 151 :YASAK GÜNLERDE PROPAGANDA 
Madde 152 : 
Madde 153 :OY KULLANMAYA ENGEL OLMAK 
Madde 154 :ADAYLIK HÜKÜMLERİNE AYKIRI HAREKETLER VE PROPAGANDA YAPAMAYACAK OLANLAR 
Madde 155 :BAŞBAKAN VE BAKANLARIN YASAKLARA UYMAMALARI 
Madde 156 :SAİR PROPAGANDA SUÇLARI 
Madde 157 :MATBUA VE İLANLARIN TAHRİBİ 
Madde 158 :SANDIK DÜZENİ VE OY VERME İLE İLİŞKİN SUÇLAR 
Madde 159 :SANDIK BAŞINDA MÜDAHALE VE İHTARA RİAYETSİZLİK 
Madde 160 :SEÇMEN OLMIYANLARIN OY VERMESİ 
Madde 161 :OY SANDIĞI ÜZERİNDE SUÇLAR 
Madde 162 :SİYASİ PARTİLERLE BAĞIMSIZ ADAYALARIN OY PUSULALARI ÜZERİNDE İŞLENECEK SUÇLAR 
Madde 163 :KURUL BAŞKAN VE ÜYELERİNİN SEÇİM İŞLERİNİ BOZMASI 
Madde 164 :OY VERME SONUCUNA TESİR EDECEK HALLER 
Madde 165 :İTİRAZLARI VE ŞİKAYETLERİ KABUL ETMEMEK 
Madde 166 :KÖTÜ NİYETLE İTİRAZ 
Madde 167 :KÖTÜ NİYETLE ŞİKAYET 
Madde 168 :ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 
Madde 169 :RESMİ MAKAMLARIN BİLDİRİLERİNE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR 
Madde 170 :İÇKİ YASAĞINA AYKIRI HAREKETLER 
Madde 171 :SİLAH TAŞIYANLAR 
Madde 172 :KOVUŞTURMA USULLERİNE AYKIRI HARAKET
SEKİZİNCİ BÖLÜM
KOVUŞTURMA USUL VE ŞEKİLLERİ
Madde 173 :KOVUŞTURMA VE SORUŞTURMA ZAMANI 
Madde 174 :GENEL HÜKÜMLERİN UYGULANMASI 
Madde 175 :KOVUŞTURMA USULÜ 
Madde 176 :SEÇİM ZAMANINDA CEVAP HAKKI 
Madde 177 :KURULDA GÖREVLİ YARGICIN BAKAMAYACAĞI DAVALAR 
Madde 178 :TUTANAKLARIN DELİL KIYMETİ 
Madde 179 :SEÇİM SUÇU 
Madde 180 :DAVA SÜRESİ
DOKUZUNCU BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 181 :SEÇİM GİDERLERİ 
Madde 182 :ÖDENECEK ÜCRETLER 
Madde 183 :SATIN ALMA VE AVANS 
Madde 184 :SEÇİM EŞYASININ MUHAFAZASI 
Madde 185 :MUAFLIK 
Madde 186 :SİYASİ PARTİLERİN KAĞIT İHTİYACI
ONUNCU BÖLÜM
GEÇİCİ HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 : 
Geçici Madde 2 : 
Geçici Madde 3 : 
Geçici Madde 4 :
ONBİRİNCİ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
Madde 187 :KALDIRILAN KANUNLAR 
Madde 188 :YÜRÜRLÜK 
Madde 189 :YÜRÜTMEKLE GÖREVLİ MAKAM