Bakanlık Mevzuatı  
 

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜNÜN GÖREV, YETKİ VE KURULUŞU HAKKINDA KANUN

 
KABUL TARİHİ : 13/06/1962
KANUN NO : 0053
 
RESMİ G.TARİHİ : 23/06/1962
RESMİ G. NO : 11136
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 1
DÜSTUR SAYFA : 953
 
 
Madde 1 : 
Madde 2 : GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 3 : 
Madde 4 : 
Madde 5 : 
Madde 6 : 
Madde 7 : 
Madde 8 : 
Madde 9 : 
Madde 10 : 
Madde 11 : 
Madde 12 : 
Madde 13 : 
Madde 14 : 
Madde 15 : KURULUŞ
Madde 16 : 
Madde 17 : 
Madde 18 : 
Madde 19 : 
Madde 20 : 
Madde 21 : 
Madde 22 : 
Madde 23 : 
Madde 24 : 
Madde 25 : 
Madde 26 : YASAKLILIK HÜKÜMLERİ
Madde 27 : 
Madde 28 : CEZAİ HÜKÜMLER
Madde 29 : 
Madde 30 : 
Madde 31 : 
Madde 32 : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 33 : 
Geçici Madde 1 : 
Geçici Madde 2 : 
Geçici Madde 3 : 
Geçici Madde 4 : 
Madde 34 : 
Madde 35 :