Vatandaşlık Mevzuatı  
TÜRK VATANDAŞLARININ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE DİLEKÇE İLE BAŞVURMALARI VE DİLEKÇELERİNİN İNCELENMESİ İLE KARARA BAĞLANMASININ DÜZENLEMESİNE DAİR KANUN
 
KABUL TARİHİ : 26/12/1962
KANUN NO : 140
 
RESMİ G.TARİHİ : 05/01/1963
RESMİ G. NO : 11300
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 2
DÜSTUR SAYFA : 338
 
 
Madde 1 : DİLEKÇE KARMA KOMİSYONU
Madde 2 : DİLEKÇELERİN KAYDEDİLMESİ
Madde 3 : DİLEKÇENİN KABUL ŞARTLARI
Madde 4 : BAŞKANLIK DİVANI
Madde 5 : DİLEKÇELERİN BAŞKANLIK DİVANINCA İNCELENMESİ
Madde 6 : DİLEKÇELERİN KARMA KOMİSYONCA İNCELENMESİ
Madde 7 : T.B.M.M. ÜYELERİNE DİLEKÇELER HAKKINDA DAĞITILAN CETVEL
Madde 8 : BAKANLIKLARIN TEMSİLİ
Madde 9 : KARMA KOMİSYON GENEL KURULU KARARLARINA İTİRAZ
Madde 10 : SÜRELERİN İŞLEMEMESİ HALİ
Madde 11 : KAZA MERCİLERİNDE İNCELENEN VE BU MERCİLERDE KARAR KONUSU OLAN DİLEKÇELER
Madde 12 : DİLEKÇELER HAKKINDAKİ KESİN KARARLARIN SONUCU
Madde 13 : ÖZEL AF DİLEKÇELERİ
Madde 14 : MİLLET MECLİSİ BAŞKANININ YETKİLERİ
Madde 15 : İLGA EDİLEN KOMİSYONLAR VE GEÇİCİ İÇTÜZÜK MADDELERİ
Geçici Madde : İLK KARMA KOMİSYONUN SEÇİMİ
Madde 16 : BU KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ
Madde 17 : BU KANUNUN YÜRÜTÜLMESİ