Vergi Mevzuatı
 
 
MOTORLU KARA TAŞITLARI VERGİSİ KANUNU
    
KABUL TARİHİ : 18/02/1963
KANUN NO : 197
 
RESMİG.TARİHİ :
23/02/1963   
RESMİ G. NO : 11342
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 2
DÜSTUR SAYFA : 654
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM 
MEVZU, TARİFLER, MÜKELLEF VE İSTİSNALAR
Madde   1 : VERGİNİN MEVZUU       
Madde   2 : TARİFLER   
Madde   3 : MÜKELLEF    
Madde   4 : İSTİSNALAR     
İKİNCİ BÖLÜM 
VERGİLEME ÖLÇÜ VE NİSPETLERİ
Madde   5 :  
Madde   6 :   
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
MÜKELLEFİYETİN BAŞLAMASI VE SONA ERMESİ, TARH, TEBLİĞ VE ÖDEME
Madde   7 : MÜKELLEFİYETİN BAŞLAMASI 
Madde   8 : MÜKELLEFİYETİN SONA ERMESİ    
Madde   9 : VERGİNİN TARH, TEBLİĞ VE ÖDENMESİ    
Madde 10 : YIL İÇİNDE MÜKELLEFİYETE GİRİŞ VE ÇIKIŞ    
Madde 11 : VERGİYE MÜESSİR DEĞİŞİKLİKLER         
Madde 12 : VERGİNİN ÖDENMESİ 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 13 : BİLDİRME  
Madde 14 : GİDER KAYDEDİLMEME HALİ       
Madde 15 : ŞEKLE RİAYET MECBURİYETİ    
Madde 16 : KAÇAKÇILIK CEZASI UYGULANAN  HAALLER    
Madde 17 : PAYLAR   
Madde 18 : KALDIRILAN HÜKÜMLER   
Geçici Madde 1 : GEÇMİŞ YILLARA AİT VERGİ VE RESİMLER    
Geçici Madde 2 :   
Madde 19 : YÜRÜRLÜK TARİHİ    
Madde 20 : YÜRÜTME YETKİSİ