İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UÇUCULARINA VERİLECEK UÇUŞ TAZMİNAT HAKKINDA KANUN
 
KABUL TARİHİ : 19/02/1963
KANUN NO : 0203
 
RESMİ G.TARİHİ : 28/02/1963
RESMİ G. NO : 11343
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 02
DÜSTUR SAYFA : 0744
 

 

Madde 1 :
Madde 2 :
Madde 3 :
Madde 4 :
Madde 5 :
Madde 6 :
Madde 7 :
Madde 8 :