Vergi Mevzuatı  
 
DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU 
 
KABUL TARİHİ : 21/02/1963
KANUN NO : 0210
 
RESMİ G.TARİHİ : 28/02/1963
RESMİ G. NO : 11343
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 02
DÜSTUR SAYFA : 0828
 
 
 
Madde 1 : DEĞERLİ KAĞITLAR
Madde 2 : KULLANMA MECBURİYETİ  
Madde 3 : DEĞERLİ KAĞITLARIN HAZIRLANMASI VE SATILMASI 
Madde 4 : DEĞERLİ KAĞITLARIN BEDELİ  
Madde 5 : DEĞERLİ KAĞIT YERİNE ADİ KAĞIT KULLANILMASI 
Madde 6 : KALDIRILAN HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 :
Geçici Madde 2:
Madde 7 : YÜRÜRLÜK
Madde 8 : YÜRÜTME