milletlerarası sözleşme  
Resmi Gazete: 22.02.2000 Salı Sayı : 23972 (Asıl)Düstur Tertip:5 Cilt:  Sahife:
    
Milletlerarası Sözleşme

Karar Sayısı: 2000/82
Karar Tarihi : 20/01/2000
    
            4/11/1999 tarihli ve 4469 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teşkilatı (INMARSAT) Sözleşmesi ve İşletme Anlaşması'nda yapılan ekli değişikliğin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 3/1/2000 tarihli ve UKGY-III-5460 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 20/1/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 
Süleyman DEMİREL   CUMHURBAŞKANI
Bülent ECEVİT   Başbakan
 
D. BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.C.ERSÜMER  R. ÖNAL
Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
 
Prof.Dr.T.TOSKAY  M.KEÇECİLER Prof.Dr.Ş.S.GÜREL  S. SOMUNCUOĞLU
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Adalet Bakanı
 
E.S. GAYDALI M.YILMAZ Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU R.K. YÜCELEN
Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı  Devlet Bakanı Devlet Bakanı
 
H.H.ÖZKAN Prof Dr. Ş. ÜŞENMEZ E.S. GAYDALI F. ÜNLÜ
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Devlet Bakanı
 
Prof.Dr.A.ÇAY  M.A.İRTEMÇELİK Prof.Dr.H.S.TÜRK S.ÇAKMAKOĞLU
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı  Milli Savunma Bakanı
 
S.TANTAN İ. CEM  S. ORAL M. BOSTANCIOĞLU
İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı  Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı
 
K.AYDIN Doç.Dr. O. DURMUŞ Prof. Dr. E. ÖKSÜZ Prof.Dr.H.Y.GÖKALP 
Bayındırlık ve İskan Bakanı  Sağlık Bakanı  Ulaştırma Bakanı  Tarım ve Köyişleri Bakanı
 
Y.OKUYAN  A.K.TANRIKULU M.İ.TALAY 
Çalışma ve Sos. Güv.Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı  Kültür Bakanı 
 
E.MUMCU Prof.Dr.N.ÇAĞAN F.AYTEKİN 
Turizm Bakanı Orman Bakanı Çevre Bakanı 
  
INMARSAT

            A) Sözleşme ve İşletme Anlaşması'ndaki değişiklik:

            Teşkilatın isminin, "Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Uluslar arası Teşkilatı (INMARSAT)" yerine "Uydular Aracılığı ile Mobil Haberleşmesi Uluslararası Teşkilatı (Inmarsat)" olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.

            B) Sözleşme'deki değişiklik:

            Madde 13
            Konsey-Teşekkülü

            i) Aşağıdaki değişiklik 1. fıkra (a) paragrafının üçüncü cümlesindedir:

            ".........., iki ya da daha fazla imzacının eşit yatırım hissesine sahip olması veya bu maddenin 3. fıkrasında belirtilen sebeple Konsey'deki temsilci sayısı 22'yi geçerse özel durum olarak bütün hepsi temsil edilecektir.

            ii) Yeni fıkra (3) aşağıdaki gibidir:

            3) Konsey'de temsil olunmanın devamlılığını sağlamak maksadıyla; İşletme Anlaşması'nın yeni bir imzacı için yürürlüğe girmesi veya yeni bir grubun kurulması neticesinde, Konsey'in oluşumunda herhangi bir değişiklik olması halinde, bu maddenin 1. fıkrası (a) paragrafı uyarınca temsil olunmakta olan bir İmzacının münferiden veya İmzacılar Grubu'nun grup halinde Konsey'de temsil edilmeleri, müteakip yıllık yatırım hisseleri düzenlenmesine kadar sona erdirilmez. Ancak, bu madde uyarınca temsil olunmakta olan bir gruptan, bir veya daha fazla imzacının çekilmesi Konsey'de temsil olunmalarını imkansız hale getiriyor ise, grupta kalanların temsilciliği sona erdirilir.

ANLAŞMANIN İNGİLİZCE METNİ 22/02/2000 TARİHLİ VE 23972 SAYILI RESMİ GAZETEDEDİR.