Milletlerarası Andlaşma

 

Resmi Gazete: 18.04.2002 Perşembe Sayı : 24730 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sahife:

     

Milletlerarası Andlaşma 

Karar Sayısı: 2002/3912

 
           1 Şubat 2002 tarihinde Almatı'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında, Türkistan Şehrinde Restorasyon İşlemleri Tamamlanmış Bulunan Hoca Ahmet Yesevi Külliyesinin Devir Teslimine İlişkin Protokol"ün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 19/2/2002 tarihli ve İKGY/61546 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 12/3/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.            

 


 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

 

 

 

Devlet BAHÇELİ

Başbakan V.

 

 

 

 

 

D.BAHÇELİ

Devlet Bak.ve

Başb.Yrd.

H.H.ÖZKAN

Devlet Bak.ve

Başb.Yrd.

M.YILMAZ

Devlet Bak.ve

Başb.Yrd.

Prof.Dr.N.ÇAĞAN

Devlet Bakanı V.

 

 

 

 

A.K.TANRIKULU

Devlet Bakanı V.

M.KEÇECİLER

Devlet Bakanı

M.BOSTANCIOĞLU

Devlet Bakanı V.

R.DOĞRU

Devlet Bakanı V.

 

 

 

 

N.ARSEVEN

Devlet Bakanı

M.YILMAZ

Devlet Bakanı

Prof.Dr.R.MİRZAOĞLU

Devlet Bakanı

Dr.Y.KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

 

 

 

 

H.GEMİCİ

Devlet Bakanı

Prof.Dr.Ş.ÜŞENMEZ

Devlet Bakanı

E.S.GAYDALI

Devlet Bakanı

F.ÜNLÜ

Devlet Bakanı

 

 

 

 

R.DOĞRU

Devlet Bakanı

R.ÖNAL

Devlet Bakanı

Prof.Dr.H.S.TÜRK

Adalet Bakanı

S.ÇAKMAKOĞLU

Milli Savunma Bakanı

 

 

 

 

R.K.YÜCELEN

İçişleri Bakanı

H.H.ÖZKAN

Dışişleri Bakanı V.

S.ORAL

Maliye Bakanı

M.BOSTANCIOĞLU

Milli Eğitim Bakanı

 

 

 

 

Prof.Dr.A.AKCAN

Bayındırlık ve

İskan Bakanı

Doç.Dr.O.DURMUŞ

Sağlık Bakanı

O.VURAL

Ulaştırma Bakanı

Prof.Dr.H.Y.GÖKALP

Tarım ve Köyişleri

Bakanı

 

 

 

 

Y.OKUYAN

Çalışma ve Sos. Güv.Bakanı

A.K.TANRIKULU

Sanayi ve Ticaret

E.S.GAYDALI

Enerji ve Tabii

M.İ.TALAY

Kültür Bakanı

 

 

 

 

 

Bakanı

Prof.Dr.N.ÇAĞAN

Orman Bakanı

Kay.Bakanı V.

F.AYTEKİN

Çevre Bakanı

 

M.TAŞAR

 

Turizm Bakanı

 

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti

Arasında, Türkistan Şehrinde Restorasyon İşlemleri Tamamlanmış

Bulunan Hoca Ahmet Yesevi Külliyesinin

Devir Teslimine İlişkin

PROTOKOL


             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti, Kazak SSC'nin Devlet Kültür Komitesi ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Arasında 5 Aralık 1990 tarihinde imzalanan 1990 - 1992 yıllarına ilişkin Türkiye ve Kazakistan Kültürel İşbirliği Anlaşması ile, 30 Ocak 1991, 30 Ekim 1992 ve 28 Aralık 1992 tarihli protokollere uygun olarak, aşağıdaki konularda işbu Protokolü imzalamışlardır.

             1. Türkistan şehrindeki Hoca Ahmet Yesevi Külliyesinin restorasyonu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından belirlenen maliyete göre, Vakıf İnşaat Türk Devlet Şirketi tarafından 1993 yılından 2001 yılına kadar geçen sürede yapılmış, ayrıca, şirket Külliye çevresinin güzelleştirilmesi ve drenaj sisteminin kurulması işlerini tamamlamıştır.

             2. Yukarıda belirtilen işlemler Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından tamamlanarak, Külliye Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetine teslim edilmiş olup, Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti tarafından kabul edilmiştir.

             3. İşbu Protokolle, restorasyonu biten Hoca Ahmet Yesevi Külliyesinin, Çalışma Komisyonunca 24 Ekim 2001 tarihinde yapılan devir teslim işlemi sonuçlandırılmaktadır.

             4. Dünya Kültür Mirası listesine alındığı UNESCO tarafından bildirilen Hoca Ahmet Yesevi Külliyesi ile ilgili olarak, UNESCO'nun şartlarına uygun şekilde hazırlanan rapor ile resimler ve Külliyenin onarımını belgeleyen mermer kitabe, Kazakistan tarafına teslim edilmiştir.

             Mermer kitabe bulunduğu yerde muhafaza edilecektir. Külliye ile ilgili rapor ve resimler UNESCO'ya Kazakistan tarafından iletilecektir.

             5. İşbu Protokol Almatı şehrinde 1 Şubat 2002 tarihinde, Türkçe ve Kazakça dillerinde 2 nüsha olarak hazırlanmıştır. Her iki nüsha da aynı derecede geçerlidir.

 

             Türkiye Cumhuriyeti                           Kazakistan Cumhuriyeti

             Hükümeti Adına                                  Hükümeti Adına

             Türkiye Cumhuriyeti'nin                      Kazakistan Cumhuriyeti Kültür,

             Kazakistan Cumhuriyeti                    Enformasyon ve Toplumsal Uyum

             Nezdindeki Büyükelçisi                     Bakan Yardımcısı

             Mehmet Çınar ALDEMİR                  Düsen KASEYİNOV

 

            Not: BU ANDLAŞMANIN KAZAKÇA METNİ 18/04/2002 TARİH VE 24730 sayılı Resmi Gazetededir.