Milletlerarası Andlaşma

 

Resmi Gazete: 08.05.2002 Sayı : 24749 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sahife:

     

Milletlerarası Andlaşma

 

Karar Sayısı: 2002/3970
Karar Tarihi : 01/04/2002 
     
           30 Ocak 2002 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli "Türkiye - Ukrayna Hükümetlerarası Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu Üçüncü Dönem Toplantısı Protokolu"nun onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 13/3/2002 tarihli ve İEGY/94769 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 1/4/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

    

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

 

 

Bülent ECEVİT

Başbakan

 

 

 

 

 

 

Prof.Dr.Ş.ÜŞENMEZ

Devlet Bak.ve Başb.Yrd. V.

H.H.ÖZKAN

Devlet Bak.ve

Başb.Yrd.

M.YILMAZ

Devlet Bak.ve

Başb.Yrd.

R.ÖNAL

Devlet Bakanı V.

 

 

 

Prof.Dr.T.TOSKAY

Devlet Bakanı

M.KEÇECİLER

Devlet Bakanı

Prof.Dr.Ş.S.GÜREL

Devlet Bakanı

F.BAL

Devlet Bakanı

 

 

 

N.ARSEVEN

Devlet Bakanı

M.YILMAZ

Devlet Bakanı

Prof.Dr.R.MİRZAOĞLU

Devlet Bakanı

Dr.Y.KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

 

 

 

H.GEMİCİ

Devlet Bakanı

Prof.Dr.Ş.ÜŞENMEZ

Devlet Bakanı

E.S.GAYDALI

Devlet Bakanı

F.ÜNLÜ

Devlet Bakanı

 

 

 

Prof.Dr.A.AKCAN

Devlet Bakanı V.

R.ÖNAL

Devlet Bakanı

Prof.Dr.H.S.TÜRK

Adalet Bakanı

S.ÇAKMAKOĞLU

Milli Savunma Bakanı

 

 

 

R.K.YÜCELEN

İçişleri Bakanı

İ.CEM

Dışişleri Bakanı

S.ORAL

Maliye Bakanı

M.BOSTANCIOĞLU

Milli Eğitim Bakanı

 

 

 

Prof.Dr.A.AKCAN

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Prof.Dr.R.MİRZAOĞLU

Sağlık Bakanı V.

O.VURAL

Ulaştırma Bakanı

Prof.Dr.H.Y.GÖKALP

Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

 

 

Y.OKUYAN

Çalışma ve Sos. Güv.Bakanı

Prof.Dr.T.TOSKAY

Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

E.S.GAYDALI

Enerji ve Tabii Kay.Bakanı V.

H.GEMİCİ

Kültür Bakanı V.

 

 

 

M.TAŞAR

Turizm Bakanı

Prof.Dr.N.ÇAĞAN

Orman Bakanı

F.AYTEKİN

Çevre Bakanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Türkiye - Ukrayna Hükümetlerarası Ticari ve Ekonomik İşbirliği

Komisyonu Üçüncü Dönem Toplantısı Protokolu


 

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti arasında 4 Mayıs 1992 tarihinde imzalanan Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nın 10. Maddesi uyarınca kurulan Türkiye - Ukrayna Hükümetlerarası Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun Üçüncü Dönem Toplantısı 29-30 Ocak 2002 tarihleri arasında Ankara'da yapılmıştır.

             Toplantılarda Türk Heyetine Devlet Bakanı Dr. Yılmaz Karakoyunlu, Ukrayna Heyetine ise Başbakan Yardımcısı Sayın Vasyl Rohovyi başkanlık etmiştir.

             Her iki ülke heyet listeleri Ek: I ve Ek: II'de yer almaktadır.

             Toplantılar sırasında, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Sayın Vasyl Rohovyi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer tarafından kabul edilmiş ve Devlet Bakanı Prof.Dr. Tunca Toskay ile görüşmüştür.

             Taraflar, 13-15 Aralık 2000 tarihlerinde Kiev'de yapılan Türkiye - Ukrayna Hükümetlerarası Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu İkinci Dönem Toplantısı'ndan bu yana ticari ve ekonomik ilişkilerinin durumunu gözden geçirmişler, birbirlerini ülkelerindeki ekonomik gelişmeler hakkında bilgilendirmişler ve çeşitli alanlarda ekonomik işbirliğinin ve ticari ilişkilerin nasıl arttırılacağı konusunda görüş alışverişinde bulunmuşlardır.

 

             Görüşmelerin sonuçları aşağıda yer almaktadır:

             1. TİCARİ İLİŞKİLER

             Taraflar, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişimini gözden geçirmişler ve son yıllarda ticaret hacminde görülen artış trendini memnuniyetle not etmişlerdir. Taraflar, ticaret hacminin arttırılması ve ikili ticaretin karşılıklı yarar esasına göre çeşitlendirilmesi için alınabilecek önlemler konusunda görüş alışverişinde bulunmuşlardır.

             Taraflar, mevcut ticaret açığını dengelemek amacıyla iki ülke arasındaki ticaret hacminde Türkiye'nin ihracatının payının arttırılması ve Ukrayna'nın ihracatının çeşitlendirilmesi için yeni yollar ve araçların araştırılmasını kararlaştırmışlardır.

             1.1 Ticari İhtilafların Çözümü

             Taraflar, iki ülke arasındaki ticari ihtilafların çözümlenmesi ve benzer durumların ortaya çıkmasının önlenmesi amacıyla, birbirlerine, zamanında bilgi verilmesi de dahil olmak üzere, yardımcı olmaları hususunda mutabakata varmışlardır.
             Taraflar, ithalatta haksız rekabete ilişkin muhtemel uygulamalarda Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını uygulamaya devam edeceklerini ifade etmişlerdir.

             1.2 Fuar ve Sergiler

             Taraflar, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde fuar ve sergilerin önemini dikkate alarak, Ukrayna'nın düzenli olarak İzmir Enternasyonel Fuarı'na katılımından ve Ukrayna'da Türk İhraç Ürünleri Fuarının organize edilmesinden duydukları memnuniyeti belirtmişler ve firmalarını, her iki ülkede düzenlenen başta ihtisas fuarları olmak üzere, çeşitli tanıtım faaliyetlerine katılmaları yönünde teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.

             Ukrayna Tarafı, Türkiye'nin Moda Fuarına düzenli olarak katılma yönündeki kararından duyduğu memnuniyeti ifade etmiştir.

             Ukrayna Tarafı, doğrudan iş ilişkileri kurmak amacıyla Türkiye'de "Ukrayna Porselenleri" konulu bir sergi düzenlenmesi yönündeki niyeti hakkında Türk Tarafına bilgi vermiştir.

             1.3 İş Konseyi

             Taraflar, iki ülke iş çevreleri arasında karşılıklı ziyaretlerin kolaylaştırılmasında ve doğrudan temasların geliştirilmesinde Türk - Ukrayna İş Konseyince üstlenilen rolün önemini vurgulamışlardır.

             Taraflar, Komisyon Toplantılarıyla eşzamanlı olarak iki ülke işadamları arasında görüşmeler düzenlenmiş olmasından duydukları memnuniyeti dile getirmişlerdir.

             1.4 Ukrayna'nın DTÖ'ye Katılımı

             Taraflar, daha fazla liberalizasyon sağlayacak ve iki ülke arasındaki ikili ticari ilişkilere katkıda bulunacak olması bakımından Ukrayna'nın en kısa süre içinde Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) katılımının önemini vurgulamışlardır.

             Ukrayna Tarafı, daha fazla tarife indirimi yapmasına imkan vermeyen sektörel anlaşmalar ve girişimlere taraf olduğuna işaret etmiştir.

             Türk Tarafı, Ukrayna'nın en kısa süre içinde DTÖ'ye katılımı için gerekli desteği vereceğini tekrarlamıştır.

             Taraflar, Ukrayna'nın DTÖ'ye katılımına ilişkin ikili Protokolun sonuçlandırılmasına yönelik görüşmelerini en kısa sürede tamamlama yönündeki niyetlerini teyit etmişlerdir.
             1.5 Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ)

             Taraflar, Karadeniz Bölgesindeki çok taraflı işbirliğinin geliştirilmesinin önemini, ticari ve ekonomik boyutuna özel bir atıfla vurgulamışlar ve bu gelişimin daha da kolaylaştırılması amacıyla gerekli önlemlerin alınması yönünde görüş birliğine varmışlardır.

             Ukrayna Tarafı, 28-29 Haziran 2001 tarihinde İstanbul'da yapılan KEİ Ticari ve Ekonomik Kalkınma Çalışma Grubu Toplantısında görüşülen "KEİ Bölgesindeki Ticarette Miktar Kısıtlamaları ve Eş Etkili Tedbirlerin Kaldırılması Usullerine İlişkin Tavsiyeler" taslak metnine atıfla, sözkonusu taslağa ilişkin yorumlarını en kısa sürede KEİ Uluslararası Daimi Temsilciliğine (PERMIS) bildirmeyi kabul etmiştir.

             Taraflar, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Yönetim Kurulunun 14-15 Ekim ve 14 Aralık 2001 tarihlerinde yapılan 24. ve 25. Toplantıları sırasında benimsenen, 2002 - 2004 yılları için Türkiye ve Ukrayna'ya yönelik Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Stratejilerinin uygulanmasında karşılıklı olarak yardım sağlayacakları hususunda anlaşmışlardır.

             1.6 Serbest Bölgeler

             Taraflar, serbest bölgelerin yeni iş imkanları yaratılması ve ticari ilişkilerin kolaylaştırılmasındaki rolüne işaret ederek, iş çevrelerini, her iki ülkede yer alan serbest bölgelerin sunduğu teşvik ve imkanlardan yararlanmaları yönünde teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.

             1.7 Serbest Ticaret Anlaşması

             Taraflar, Ukrayna'nın AB ile mevcut ilişkilerini ve Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği kapsamındaki taahhütlerini dikkate alarak, iki ülke arasında bir serbest ticaret anlaşmasının sonuçlandırılması imkanlarının araştırılmasını kararlaştırmışlardır.

             Bu çerçevede, Komisyon Toplantıları sırasında Ukrayna Tarafı, Türkiye ile Ukrayna Arasında Serbest Ticaret Anlaşması taslağını tevdi etmiştir.

             1.8 Standardizasyon, Metroloji ve Sertifikasyon

             Taraflar, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ve Ukrayna Devlet Standardizasyon, Metroloji ve Belgelendirme Komitesi (DSTU) arasında imzalanan İşbirliği Anlaşması çerçevesinde yürütülen işbirliğini memnuniyetle kaydetmişler ve bu alandaki işbirliğinin daha da geliştirilmesini kararlaştırmışlardır.


             Taraflar, özellikle karşılıklı ilgi duyulan ürünlerin standardizasyon ve sertifikasyonundan sorumlu ulusal makamları arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesinin önemini dikkate alarak, Türk Standardları Enstitüsü ile Ukrayna Devlet Standardizasyon, Metroloji ve Belgelendirme Komitesi arasında "Uygunluk Değerlendirme Sonuçlarının Karşılıklı Tanınması Alanında İşbirliği"ne dair yeni bir Anlaşmanın imzalanması hususunda mutabık kalmışlardır.

             Taraflar, uygunluk değerlendirme uzmanlarının eğitimi konusunda tecrübe değişiminde bulunmayı kararlaştırmışlardır.

             1.9 Eximbank Kredileri

             Ukrayna Tarafı, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde kredi sağlanmasının önemini dikkate alarak, Türk Eximbank tarafından verilmesi öngörülen 20 milyon ABD Dolarlık kredinin serbest bırakılması için gerekli olan prosedürlerin tamamlanması yönündeki isteğini ifade etmiştir.

             1.10 Bankacılık

             Taraflar, iki ülke arasında bankacılık ilişkilerinin geliştirilmesini teminen yürürlükteki mevzuatları uyarınca ticari bankalarını her iki ülkede şube açmaları ve ortak banka kurmaları yönünde teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.

 

             2. EKONOMİK İŞBİRLİĞİ

             2.1. Enerji Alanında İşbirliği:

             Taraflar, enerji alanındaki potansiyel işbirliği alanlarını incelemişler ve bu alandaki ilişkilerinin geliştirilmesinin önemini vurgulamışlardır. Bu çerçevede, Taraflar, aşağıda belirtilen alanlarda işbirliği yapmayı kararlaştırmışlardır.

             - Enerjinin rasyonel ve etkin kullanımı ile sanayi ve konut sektöründe enerji etkin teknolojiler konularında seminerler ve eğitim programlarının düzenlenmesi ve karşılıklı bilgi ve uzman değişimi,

             - Güneş ışığı esaslı foto voltaj sistem projelerinin geliştirilmesi ve bilgi değişimi,

             - Hidroelektrik santrallerin, yüksek gerilim hatlarının ve termik santrallerin, kompresör ve pompa istasyonlarının, petrol ve gaz boru hatlarının Türkiye'de, Ukrayna'da ve üçüncü ülkelerde inşası ve rehabilitasyonu alanlarında işbirliği yapmaları için iki ülke şirketlerinin teşvik edilmesi,

             Taraflar, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki mevcut sözleşmelere göre Türkiye'ye sevkedilecek doğal gaz miktarının arttırılmasını sağlayan Tarutino Kompresör İstasyonu'nun 2001 yılı içinde tamamlanmasını ve işletmeye alınmış olmasını memnuniyetle not etmişlerdir.
             Taraflar, Ukrayna'nın mevcut yeraltı gaz depolama tesislerinin Türkiye'nin mevsime bağlı talep değişikliklerini dengelemek amacıyla kullanılması imkanını araştırmayı kararlaştırmışlardır.

             Taraflar, "Ceyhan - Samsun Ham Petrol Boru Hattı Projesi"ne ilişkin mevcut işbirliğine devam edilmesi konusundaki niyetlerini ifade etmişlerdir.

             Türk Tarafı, Ukrayna Tarafının, Orta Asya ve Ortadoğu'dan temin edilecek doğal gazın Türkiye yoluyla Ukrayna'ya ve Ukrayna yoluyla Avrupa'ya taşınmasına ilişkin teklifini değerlendireceğini belirtmiştir.

             2.2. Sanayi Alanında İşbirliği

             Taraflar, ileri teknoloji, metalurji, taşıt araçları ve yan sanayi, kimya ve petro-kimya alanlarındaki işbirliği imkanlarının mevcudiyetini vurgulayarak, sözkonusu alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi için firmalarını teşvik etmek hususunda mutabakata varmışlardır.

             Ukrayna Tarafı, Türk Tarafına gemi inşa, havacılık ve imalat sanayiinde işbirliği yapılmasını teklif etmiştir.

             Taraflar, mobilya imalatı ve ağaç işleme dallarında işbirliği imkanlarının mevcudiyetine işaret etmişlerdir.

             Ukrayna Tarafı, Ukrayna'da, fiber tahta, lamine ağaç parçacıklarından tahta ve mobilya alanında ortak üretim yapılmasını teklif etmiştir.

             Ukrayna Tarafı, Türk Tarafına, Türk kömür sanayiinin ihtiyacı için "Yasynuvatskyi Makine İnşa Fabrikası" tarafından imal edilen KSP-32 makinalarının tekrar alımına başlanması ihtimalini değerlendirmesini teklif etmiştir.

             2.3. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) Alanında İşbirliği

             Taraflar, küçük ve orta ölçekli işletmeler alanında işbirliğinin geliştirilmesinin gerekliliğine işaret etmişlerdir.

             Taraflar, KOBİ'lerle ilgili veri bankalarından karşılıklı olarak yararlanılması, KOBİ'ler arasında teknoloji, ticaret ve yatırım konularında işbirliğini teşvik edici iş gezilerinin düzenlenmesi ve her iki ülkede düzenlenen fuarlar ve sergiler hakkında bilgi teati edilmesi konularında mutabık kalmışlardır.

             Taraflar, işbirliği için aşağıdaki alanları öncelikli olarak tespit etmişlerdir:

             küçük ve orta ölçekli işletmelerin faaliyetlerine ilişkin yasal düzenlemeler hakkında bilgi değişimi,

             yeni kurulan küçük ve orta ölçekli işletmelerin mali destek mekanizmaları hakkında uzmanlık ve bilgi değişimi.

             Komisyon Toplantıları sırasında, Ukrayna Tarafı, KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi) ve Ukrayna Düzenleme Politikası ve Girişimcilik Devlet Komitesi arasında küçük ve orta ölçekli işletmeler alanında işbirliği öngören bir Memorandum taslağını tevdi etmiştir.

             2.4. Yatırım, Müteahhitlik ve Müşavirlik Hizmetleri Alanında İşbirliği

             Taraflar, yatırım, müteahhitlik ve müşavirlik hizmetleri alanlarındaki işbirliği imkanlarını gözden geçirmişler ve ilgili makamlarına ve özel firmalarına, üçüncü ülkelerin yanısıra her iki ülkede ortak iş imkanlarını araştırmak amacıyla yakın ilişkiler kurmaları konusunda tavsiyede bulunmayı kararlaştırmışlardır.

             Türk Tarafı, Türk müteahhitlik firmalarının Ukrayna'daki özellikle otoyol, havaalanı ve diğer altyapı projeleri olmak üzere inşaat ve renovasyon projelerine katılmaya hazır olduğunu belirtmiştir.

             Taraflar, inşaat, konut, endüstri projeleri ve altyapı projeleri konusunda açılan ihalelere ilişkin olarak bilgi teatisinde bulunmayı kararlaştırmışlardır.

             Taraflar, ulaşılan en son teknolojiler hakkında ihtisas fuarları düzenlenmesinin ve müteahhitlik, mühendislik, mimarlık ve müşavirlik alanlarında uzmanlık değişiminin önemini vurgulamışlar ve ilgili kuruluşlarını, bu tür faaliyetlerin arttırılması yönünde teşvik etmek hususunda mutabık kalmışlardır.

             2.5 Tarım

             Taraflar, tarım alanında ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinin önemini vurgulamışlardır.

             Taraflar, tarımsal üretimin, tarımsal tesislerin ve tohum üretiminin geliştirilmesi imkanları ile bitki yetiştiriciliği, hayvancılık, veterinerlik ilaçları, gıda ürünlerinin kalite kontrolü ve gıda ve deniz mahsullerinin korunması ve işlenmesi alanında ulaşılan bilimsel gelişmeler hakkında bilgi değişiminde bulunmuşlardır.

             Taraflar, bitki yetiştiriciliği, hayvancılık ve veteriner ilaçları konusunda ilgili kuruluşlar arasında temasların sağlanması ve işbirliğinin geliştirilmesi hususunda yardımcı olmayı kararlaştırmışlardır.

             Taraflar, iki ülke arasında 4 Mayıs 1992 tarihinde imzalanan Tarım Alanında İşbirliği Anlaşması çerçevesinde kurulan Tarım Yürütme Komitesi'nin ilk toplantısının, 2002 yılında tarihi, diplomatik kanallar yoluyla belirlenmek üzere yapılması hususunda anlaşmışlardır.

             Taraflar, tarım alanında işbirliğinin geliştirilmesi olanakları üzerinde bilgi değişiminde bulunmuş ve bu alanda ticari ve ekonomik işbirliğinin yanısıra bilimsel ve teknik işbirliğinin de geliştirilmesinin önemini vurgulamışlardır.


             Ukrayna Tarafı, Türk Tarafına ihraç edilebilecekleri tarım ve gıda sanayi ürünleri ve makinalarının listesi ile tarıma dayalı sanayi alanındaki öncelikli yatırım projelerinin listesini tevdi etmiştir.

             Türk Tarafı bu bilgiyi not etmiş ve anılan listeleri Türkiye'deki ilgili kuruluşlara ileteceğini belirtmiştir.

             Taraflar, Balıkçılık Alanında İşbirliği Anlaşması taslak çalışmalarını hızlandırmak amacıyla Türk Tarafının 2002 yılı Mayıs ayına kadar 1999 tarihli Ukrayna teklifine cevap vermesi veya düzeltilmiş ya da yeni bir taslak tevdi etmesi hususunda anlaşmışlardır.

             2.6. Ulaştırma

             Taraflar, ikili ulaştırma ilişkilerindeki verimli işbirliğinden ve Karadeniz Ulaşım Alanının daha da gelişmesinden duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir.

             Taraflar, kara, hava, deniz ve demiryolu taşımacılığı alanlarında işbirliği yapılması hususunda görüş alışverişinde bulunmuşlardır.

             Taraflar, Uluslararası Ulaşım Koridoru TRASECA'nın ve Karadeniz Pan Avrupa Ulaşım Bölgesinin geliştirilmesine ilişkin işbirliğinin hızlandırılmasını kararlaştırmışlardır.

             Taraflar, Samsun ve Zonguldak Limanları ile İliçevsk-Eupatoria Limanları arasındaki mevcut Ro-Ro hattının faaliyetinin ve bu hattaki sefer sayısının daha da artırılması yönünde gereken her türlü çabanın gösterilmesi hususunda anlaşmışlardır.

             Ukrayna Tarafı, Türk Tarafına, İliçevsk-Samsun Feribot hattının yeniden kurulması için alınan önlemler hakkında bilgi vermiştir.

             Taraflar, Türkiye ve Ukrayna arasındaki taşımacılıkta demiryollarının kullanılmasının kolaylaştırılması amacıyla demiryolları ile yapılan taşımacılığa Avrupa-Asya tarifesinin uygulanması imkanlarını değerlendirmeyi kararlaştırmışlardır.

             Taraflar, UND (Uluslararası Nakliyeciler Derneği) ve Ukrayna kuruluşu AIRCU arasında 19-22 Aralık 2001 tarihleri arasında Ukrayna'da yapılan görüşmelerin sonuçlarına atıfta bulunarak, sürdürülen işbirliğini memnuniyetle not etmişlerdir.

             Taraflar, ilgili kuruluşlarınca ulaştırma alanında karşılaşılan sorunların çözülmesi için gerekli çabanın gösterilmesi hususunda anlaşmışlardır.

             Taraflar, ilgili kuruluşlarına, Türk taşımacılarına verilen ücretsiz geçiş belgeleri ile ücretli geçiş belgelerinin sayısının arttırılması konusunun 2002 yılının ilk yarısı içinde görüşülmesini tavsiye etmeyi kararlaştırmışlardır.

             Türk Tarafı, Ukrayna tarafından TIR şoförleri için uygulanan vize rejiminin daha da kolaylaştırılması hususunu değerlendirmesini rica etmiştir.
             Ukrayna Tarafı, anılan teklifi ilgili makamlarına iletmeyi kabul etmiştir.

             Ukrayna Tarafı, Ukrayna yasalarına göre, bir önceliklerle karşılaştırıldığında kilometre başına uygulanan otoyol ücretlerinin önemli miktarda azaltıldığını, ve taşımacılara uygulanan yerel vergilerin artık kaldırıldığını bildirmiştir.

             Taraflar, kara ulaştırmasında karşılaşılan sorunların esas olarak bilgi eksikliğinden kaynaklandığı hususunda mutabakata varmışlar ve sürekli bilgi akışının sağlanmasını kararlaştırmışlardır.

             Taraflar, Türkiye ve Ukrayna Arasında Deniz Ticareti Alanında Hükümetlerarası Anlaşmaya ilişkin Protokol ile Demiryolu Taşımacılığı Alanında İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Anlaşmanın görüşülmesi ve imzasına ilişkin konuları ele almışlardır. Taraflar, ülkelerinin ilgili kuruluşlarına, anılan belgelerin metinlerinin görüşülmesi sürecini hızlandırmalarını tavsiye etmişlerdir.

             2.7 Teknik İşbirliği

             Taraflar, teknik ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinin önemine işaret etmişlerdir. Taraflar, bu çerçevede, teknik ve ekonomik işbirliğinin şeklini belirleyecek ve halen Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı tarafından Ukrayna'da yürütülen projelerin tamamlanmasını teşvik edecek olan Teknik ve Mali İşbirliği Anlaşmasının en kısa sürede sonuçlandırılmasını kararlaştırmışlardır.

 

             3. YASAL ÇERÇEVE

             Taraflar, Türkiye ve Ukrayna arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin yasal çerçevesinin tamamlanmış olduğunu memnuniyetle not etmişlerdir.

             Taraflar, ilgili kuruluşlarına, aşağıda belirtilen anlaşmaların taslakları üzerinde sürdürülen görüşmeleri hızlandırmaları ve tamamlamaları yönünde tavsiyede bulunmayı kararlaştırmışlardır.

             1. Balıkçılık Alanında İşbirliği Anlaşması

             2. Deniz Ticareti Anlaşmasında Değişiklik ve İlave Yapılmasına İlişkin Protokol

             Taraflar Türkiye - Ukrayna Hükümetlerarası Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu IV. Dönem Toplantısının diplomatik kanallar yoluyla belirlenecek bir tarihte, Ukrayna'da yapılmasını kararlaştırmışlardır.

             30 Ocak 2002 tarihinde Ankara'da, İngilizce dilinde iki orijinal nüsha olarak hazırlanmış ve imzalanmıştır.

 

             TÜRKİYE CUMHURİYETİ                      UKRAYNA

             HÜKÜMETİ ADINA                                HÜKÜMETİ ADINA

             Dr. Yılmaz Karakoyunlu                         Vasyl Rohovyi

             Devlet Bakanı                                         Başbakan Yardımcısı

 

İLGİLİ EKLER 08/05/2002 TARİH VE 24749 SAYILI R.G. de YER ALMAKTADIR.