milletlerarası sözleşme

 

Resmi Gazete: 02.01.2005 Pazar Sayı : 25688 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt:  Sahife:

 

Türkiye İle Guatemala Arasında Nota Teatisi Yoluyla İmzalanan, Umuma Mahsus Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaportların Karşılıklı Olarak Vizeden Muaf Tutulmasına Dair Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2004/8247

Türkiye ile Guatemala arasında 6 Eylül 2004 tarihinde nota teatisi yoluyla imzalanan umuma mahsus diplomatik, hizmet ve hususi pasaportların karşılıklı olarak vizeden muaf tutulmasına dair ekli Anlaşma’nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 2/11/2004 tarihli ve KVDB/442510 sayılı yazısı üzerine, 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 10 uncu maddesi ile 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/12/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

                              

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

A. ŞENER

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

M. A. ŞAHİN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

A. ŞENER

DevletBakanı V.

A. BABACAN

Devlet Bakanı

M. A. ŞAHİN

Devlet Bakanı V.

M. H. GÜLER

Devlet Bakanı V.

K. UNAKITAN

Devlet  Bakanı V.

C. ÇİÇEK

Adalet Bakanı

C. ÇİÇEK

Milli Savunma Bakanı V.

A.AKSU

İçişleri Bakanı

K.UNAKITAN

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Milli Eğitim Bakanı

Z. ERGEZEN

Bayındırlık ve İskan Bakanı

R.AKDAĞ

Sağlık Bakanı

B. YILDIRIM

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

Tarım ve Köyişleri Bakanı

M. BAŞESGİOĞLU

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. COŞKUN

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

E. MUMCU

Kültür ve Turizm Bakanı

O. PEPE

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı     Kültür ve Turizm Bakanı    Çevre ve Orman Bakanı

GUATEMALA'YA AKREDİTE                          

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

MEKSİKA BÜYÜKELÇİLİĞİ

        

Ekselansları,

 

Aşağıda metni verilen, bugün tarihli Notanızı aldığımı bildirmekten şeref duyarım:

"MERKEZİ AMERİKA GUATEMALA CUMHURİYETİ

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Guatemala, 6 Eylül 2004

Ekselansları,

Hükümetim ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki dostluk ve dayanışma bağlarını kuvvetlendirmek ümidiyle, Ekselanslarına, Türkiye Cumhuriyeti adına Nota teatisiyle yapılacak bir anlaşma önermekteyim. Sözkonusu Umuma Mahsus, Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaportlar için Vize Uygulamasının Kaldırılmasına ilişkin Anlaşmanın amacı, aşağıdaki koşullarda, her iki ülkenin anılan pasaport hamili vatandaşlarının karşılıklı olarak ülkelerimiz topraklarına seyahat etmelerini kolaylaştırmaktır:

 

I. Akit Taraflardan birinin geçerli diplomatik pasaport, hizmet pasaport ve hususi pasaport hamili vatandaşları, diğer Akit Tarafın topraklarına vizesiz girebilecek ve giriş tarihlerinden

itibaren üç (3) ay vize almadan ülkede kalabileceklerdir.

II. Akit Taraflardan herhangi birinin, diğer Akit Tarafın ülkesindeki Misyonlara Büyükelçilik veya Konsolosluk görevlisi olarak atanan vatandaşlarının ve birinci derece yakınlarının vize almadan diğer Akit Tarafın topraklarına girmelerine izin verilecek ve bu görevlilerin akreditasyonundan sonra, kendilerine ülkede bulunan Misyonlarda görevli personelle eşdeğer göçmen statüsü verilecektir.

III. Akit Taraflardan herhangi birinin geçerli bir umuma mahsus pasaport hamili vatandaşları, diğer ülkeyi turizm veya iş amaçlı olarak ziyaret etmek istediklerinde, her iki ülkeye de dünyanın herhangi bir yerinden vizesiz seyahat edebilecekler ve en fazla üç (3) aylık süre boyunca ülkede kalabileceklerdir.  Bununla birlikte, gerekli olabilecek hallerde, seyahat edeceklerin  seyahatlerini  kendi  iktisadi  imkanlarıyla gerçekleştireceklerini  kanıtlamaları gerekebilecektir.

IV. I., II. ve III. Maddelerde bahsekonu vatandaşlar, diğer Akit Taraf Devletin ulusal topraklarına, uluslararası geçiş için düzenlenmiş sınır kapılarından giriş yapabilirler.

V. İşbu  Anlaşma,  her  bir  Akit  Taraf makamlarının,  Akit  Taraf topraklarına varlığı istenilmeyen şahısların girişini ve ülkede kalmasını reddetme hakkına halel getirmez.

VI. Akit Taraflardan her biri, kamu düzeni, sağlık veya ulusal güvenlik nedenleriyle işbu Anlaşmayı uygulamayı kısmen veya tamamen geçici olarak durdurabilir. Bu tür tedbirlerin uygulanmasının ve anlaşmanın askıya alınmasının diğer Akit Devlete diplomatik kanallarla derhal bildirilmesi gerekmektedir.            

VII. İşbu Anlaşma yürürlüğe girmeden önce, Akit Taraflar, diplomatik kanallarla Anlaşmada

bahsedilen pasaport örneklerini karşılıklı olarak birbirlerine göndereceklerdir. Yürürlükteki pasaportlarda değişiklik yapılması veya yeni pasaportların yürürlüğe girmesi halinde, Akit Taraflar, yeni pasaport örneklerini, gerekli bilgilerle birlikte, yürürlüğe girmelerinden bir (1)

ay önce diplomatik kanallardan birbirlerine ileteceklerdir.

VIII. Akit Taraflardan her biri işbu Anlaşmayı yazılı olarak veya diplomatik kanallardan bildirimde bulunarak feshedebilirler. Bu durumda, işbu Anlaşma, Akit Taraflardan, diğer Akit

Tarafa fesih bildiriminde bulunmasından üç (3) ay sonra yürürlükten kalkar.

IX. Guatemala Cumhuriyeti, umuma mahsus, diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını, 1 Haziran 2004 tarihinden itibaren, en fazla üç (3) aylık

süreyle vizeden muaf kılmıştır. İşbu Anlaşma süresiz geçerlilik taşıyacak ve Akit Tarafların iç hukuk kuralları uyarınca gerekli işlemlerin tamamlanmasını takiben diplomatik kanaldan

yapılacak son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.

Eğer işbu öneri Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti için kabul edilebilir ise, bu Nota ve Ekselanslarının bu konudaki kabulünü içerecek olan yanıtı, Hükümetlerimiz arasında bir anlaşmayı oluşturacaktır.

Bu fırsattan yararlanarak Ekselanslarına en derin saygılarımı sunarım.

Jorge Briz Abularach

Dışişleri Bakanı"

Buna ilaveten, yukarıda metni yazılı Ekselanslarının Notasının ve işbu Notanın, iki Hükümet arasında bir anlaşma oluşturduğunu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına, teyid etmekten şeref duyarım.

Bu fırsattan yararlanarak Ekselanslarına en derin saygılarımı sunarım.

 

Mehmet Nuri EZEN

Türkiye Cumhuriyeti

Tam Yetkili ve Olağanüstü Meksika Büyükelçisi

Guatemala Cumhuriyeti'ne Akredite

MERKEZİ AMERİKA GUATEMALA CUMHURİYETİ

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Guatemala, 6 Eylül 2004

Ekselansları,

Hükümetim ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki dostluk ve dayanışma bağlarını kuvvetlendirmek ümidiyle, Ekselanslarına, Türkiye Cumhuriyeti adına Nota teatisiyle yapılacak bir anlaşma önermekteyim. Sözkonusu Umuma Mahsus, Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaportlar için Vize Uygulamasının Kaldırılmasına ilişkin Anlaşmanın amacı, aşağıdaki koşullarda, her iki ülkenin anılan pasaport hamili vatandaşlarının karşılıklı olarak ülkelerimiz topraklarına seyahat etmelerini kolaylaştırmaktır:

I. Akit Taraflardan birinin geçerli diplomatik pasaport, hizmet pasaport ve hususi pasaport hamili vatandaşları, diğer Akit Tarafın topraklarına vizesiz girebilecek ve giriş tarihlerinden

itibaren üç (3) ay vize almadan ülkede kalabileceklerdir.

II. Akit Taraflardan herhangi birinin, diğer Akit Tarafın ülkesindeki Misyonlara Büyükelçilik veya Konsolosluk görevlisi olarak atanan vatandaşlarının ve birinci derece yakınlarının vize almadan diğer Akit Tarafın topraklarına girmelerine izin verilecek ve bu görevlilerin akreditasyonundan sonra, kendilerine ülkede bulunan Misyonlarda görevli personelle eşdeğer

göçmen statüsü verilecektir.

III. Akit Taraflardan herhangi birinin geçerli bir umuma mahsus pasaport hamili vatandaşları, diğer ülkeyi turizm veya iş amaçlı olarak ziyaret etmek istediklerinde, her iki ülkeye de dünyanın herhangi bir yerinden vizesiz seyahat edebilecekler ve en fazla üç (3) aylık süre boyunca ülkede kalabileceklerdir. Bununla birlikte, gerekli olabilecek hallerde, seyahat edeceklerin seyahatlerini  kendi  iktisadi  imkanlarıyla gerçekleştireceklerini  kanıtlamaları gerekebilecektir.

IV. I., II. ve III. Maddelerde bahsekonu vatandaşlar, diğer Akit Taraf Devletin ulusal topraklarına, uluslararası geçiş için düzenlenmiş sınır kapılarından giriş yapabilirler.

V. İşbu Anlaşma,  her  bir  Akit  Taraf makamlarının,  Akit  Taraf topraklarına varlığı istenilmeyen şahısların girişini ve ülkede kalmasını reddetme hakkına halel getirmez.

VI. Akit Taraflardan her biri, kamu düzeni, sağlık veya ulusal güvenlik nedenleriyle işbu Anlaşmayı uygulamayı kısmen veya tamamen geçici olarak durdurabilir. Bu tür tedbirlerin uygulanmasının ve anlaşmanın askıya alınmasının diğer Akit Devlete diplomatik kanallarla derhal bildirilmesi gerekmektedir.

VII. İşbu Anlaşma yürürlüğe girmeden önce, Akit Taraflar, diplomatik kanallarla Anlaşmada

bahsedilen pasaport örneklerini karşılıklı olarak birbirlerine göndereceklerdir. Yürürlükteki pasaportlarda değişiklik yapılması veya yeni pasaportların yürürlüğe girmesi halinde, Akit Taraflar, yeni pasaport örneklerini, gerekli bilgilerle birlikte, yürürlüğe girmelerinden bir (1)

ay önce diplomatik kanallardan birbirlerine ileteceklerdir.

VIII. Akit Taraflardan her biri işbu Anlaşmayı yazılı olarak veya diplomatik kanallardan bildirimde bulunarak feshedebilirler. Bu durumda, işbu Anlaşma, Akit Taraflardan, diğer Akit

Tarafa fesih bildiriminde bulunmasından üç (3) ay sonra yürürlükten kalkar.

IX. Guatemala Cumhuriyeti, umuma mahsus, diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını, 1 Haziran 2004 tarihinden itibaren, en fazla üç (3) aylık

süreyle vizeden muaf kılmıştır. İşbu Anlaşma süresiz geçerlilik taşıyacak ve Akit Tarafların iç hukuk kuralları uyarınca gerekli işlemlerin tamamlanmasını takiben diplomatik kanaldan yapılacak son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.

Eğer işbu öneri Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti için kabul edilebilir ise, bu Nota ve Ekselanslarının bu konudaki kabulünü içerecek olan yanıtı, Hükümetlerimiz arasında bir anlaşmayı oluşturacaktır.

Bu fırsattan yararlanarak Ekselanslarına en derin saygılarımı sunarım.

Jorge Briz Abularach

Dışişleri Bakanı

Mehmet Nuri EZEN                                           

Türkiye Cumhuriyeti                                           

Tam Yetkili ve Olağanüstü Meksika Büyükelçisi                       

Guatemala Cumhuriyeti'ne Akredite

 

Yabancı Dil Metni 02/01/2005 Tarih ve 65688 Sayılı Resmî Gazete’ de Bulunmaktadır!