Milletlerarası Sözleşmeler

 

Resmi Gazete: 11.08.1969 Sayı : 13272 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 8-2 Sahife:
     
Milletlerarası Sözleşme
 
Karar Sayısı: 6/11128
     
            Hükümetimizle Dünya Gıda Programı arasında “Antalya ve Bolu İllerinde Ormancılıkla İlgili Daimi İşgücü Tesisi” Projesine gıda yardımı yapılması maksadiyle imzalanmış ve 21/7/1967 tarih ve 6/8559 sayılı Kararname ile onaylanmış bulunan Anlaşmanın, Muğla, Kastamonu ve Artvin İllerini de kapsayacak şekilde genişletilmesini sağlamak üzere 2/9/1968 tarih ve 6/10710 sayılı Kararname ile verilen yetkiye dayanılarak mektup teatisi suretiyle yapılan ilişik düzenlemelerin onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 29/11/1963 tarih ve 733.114/68/2-650 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarih ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 28/12/1968 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
                                                                                                     
                                                                                                            CUMHURBAŞKANI   
                                                                                                            C. SUNAY   
  
Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
S. DEMİREL S. ÖZTÜRK H. ATABEYLİ K. OCAK
       
Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Sayılı. Bakanı İçişleri Bakanı
S.T. MÜFTÜOĞLU H. DİNÇER A. TOPALOĞLU F. SÜKAN
       
Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı Millî Eğit. Bakanı Bayındırlık Bakanı
S. ÖZTÜRK C. BİLGEHAN İ. ERTEM O. ALP
       
Ticaret Bakanı Sağ.ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tek. Bakanı Tarım Bakanı
A. TÜRKEL V.A. ÖZKAN N. MENTEŞE B. DAĞDAŞ
       
Ulaştırma Bakanı V. Çalışma Bakanı V. Sanayi Bakanı En. ve. Ta Kay. Bakanı
H. ATABEYLİ T. TOKER M. TURGUT R. SEZGİN
Turizm ve Tan. Bakanı V İmar ve İskan Bakanı Köy İşleri Bakanı
S.T. MÜFTÜOĞLU H. MENTEŞEOĞLU S. KILIÇ
    
   Dünya Gıda Programı 

            2-3-26/B.                                                                                                16 Ocak 1968 
  
            Sayın Bay Gümrükçüoğlu, 
            Türkiye Hükümeti ile Dünya Gıda Programı arasında 7 Nisan 1967 tarihinde imzalanan Ormancılık Çalışmaları için Daimi İşgoücü Tesisi ile ilgili Anlaşmaya atıfta bulunarak ve FAO Konferansında Türk Heyeti tarafından yapılan tekliflere uygun olarak, I. Madde ve III Madde 2 (a) Bölümü ile Anlaşma başlığının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif etmekle şeref duyarım: 

 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE DÜNYA GIDA PROGRAMI ARASINDA ANTALYA, BOLU, MUĞLA, KASTAMONU VE ARTVİN ORMAN BÖLGELERİNDE ORMANCILIKLA İLGİLİ DAİMİ İŞGÜCÜ TESİSİ İÇİN ANLAŞMA (346 Sayılı Proje)

            Madde I  
            Projenin amacı ve tarifi 
            Türkiye’de Orman Kalkınma Programının uygulanmasında karşılaşılan başlıca meselelerden biri hakim çiftçi nüfusu arasında uygun şekilde yerleştirilmiş, eğitilmiş işçi gruplarının daimi olarak istihdamıdır. Kendi kendine yeter bir çiftçilikten, ormancılık işlerinde daimi istihdama geçiş, ancak daha cazip  hayat imkanlarının sağlanmasile mümkün olacaktır. 

            Projenin amacı, Antalya, Bolu, Muğla, Kastamonu ve Artvin illerinde Orman Kalkınması Programının yürütülmesi için bu beş bölgede mahalli çiftçiler arasından (özellikle orman bölgelerindekilerden) devamlı işçi bulmak hususunda Orman Genel Müdürlüğüne yardım etmektir. Bu maksatla, DGP gıda yardımı işçi ücretlerinin bir kısmını teşkil etmek ve ormancılık işlerinde çalışmalarını teşvik etmek üzere kullanılacaktır. 

            Gıda iki yıllık bir süre için yılda 200 gün aşağıdaki şekilte dağıtılacaktır: 

            Antalya Orman Bölgesinde 50 ormancılık merkezinde 40 aile, Bolu Orman Bölgesinde 100 ormancılık merkezinde 40 aile, Mğla Orman Bölgesinde 76 ormancılık merkezinde 20 aile, Kastamonu Orman Bölgesinde 77 ormancılık merkezinde 20 aile, Artvin Orman Bölgesinde 32 ormancılık merkezinde 20 aile. 

            5 orman bölgesindeki seçilmiş merkezler Ek : 2 de belirtilmiştir. 

            Proje çerçevesinde şu program uygulanacaktır: 

            1. Antalya Orman Bölgesi: 

            Yol yapımı                               1,040 km. yeni yol 
                                                            6,900 km. tamir ve bakım 
            Ağaçlandırma                        8,000 hektar yeni arazi 
                                                            16,000 hektar bakım 
            Fidan üretimi                         30,000,000 fidan 
            Orman ıslahı                           20,000 hektar 
            Orman ürünleri                        800,000 metre küp kereste 
                                                            2,4 milyon yakacak odun 

            2. Bolu Orman Bölgesi: 

            Yol yapımı                               1120 km. yeni yol 
                                                            8000 km. tamir ve bakım 
            Ağaçlandırma                        2200 hektar yeni arazi 
                                                            2200 hektar bakım 
            Fidan üretimi                         43 milyon fidan 
            Orman ıslahı                           20,000 hektar 
            Orman ürünleri                         2 milyon metreküp kereste 
                                                              3,4 milyon yakacak odun 

            3. Muğla Orman Bölgesi: 

            Yol yapımı                                   508 km. yeni yol 
                                                            4,749 km. tamir ve bakım 
            Ağaçlandırma                        8600 hektar yeni arazi 
                                                            22,600 hektar bakım 
            Orman ıslahı                           35,000 hektar 
            Fidan üretimi                          43 milyon fidan 
            Orman ürünleri                         1,051,000 metre küp kereste 
                                                               2,109,000 milyon yakacak odun 
                                                               2,550 ton reçine 

            4. Kastamonu Orman Bölgesi: 

            Yol yapımı                                    560 km. yeni yol 
                                                            7,171 km. tamir ve bakım 
            Ağaçlandırma                        3,430 hektar yeni arazi 
                                                            6,640 hektar bakım 
            Fidan üretimi                         32,8 milyon fidan 
            Orman ıslahı                                    20,500 hektar 
            Orman ürünleri                        892,000 metre küp kereste 
                                                            3,641,700 yakacak odun 

            5. Artvin Orman Bölgesi: 

            Yol yapımı                                    286 km. yeni yol 
                                                            2,930 km. tamir ve bakım 
            Ağaçlandırma                        315 hektar yeni arazi 
                                                            160 hektar bakım 
                                                             2500 hektar 
            Orman ıslahı                                    442,000 metre küp kereste 
            Orman ürünleri                        871,000 yakacak odun 

            Ortalama olarak aile başına bir buçuk işçi bulunabileceği tahmin edilmektedir. Ormancılık iş gücünün seçiminde şu öncelik gözetilecektir: (a) yılda azami gün sayısı çalışıp ona rağmen bazı tarım faaliyetlerine bağlı kalanlar; (b) geçici olarak orman işinde çalışma geleneği olan aileler; (c) ormanda geçimini tarımla sağlayan aileler. 
  
            Madde III 

            2. Gıda maddelerinin kullanılması: 

            a) Hükümet, DGP tarafından sağlanan gıda maddelerini aşağıdaki şekilde kullanacaktır: 
            DGP gıda maddeleri ayni olarak aydı bir defadan daha seyrek olmamak üzere işçilere dağıtılacaktır. Her işçi, ailesi için günde baş öğün istihkak alacaktır. Eğer aynı aileden birden fazla kişi istihdam ediliyorsa, o aileye günde beş öğünden fazla istihkak verilmez. 

            Günlük istihkak miktarları şöyledir: 

                                                                                    Miktar 
            Gıda maddesi                                                (Gram) 
            Buğday                                                            500 
            Kutu peynir                                                         15 
            Sade yağ                                                            30 
            Yağsız süttozu                                                    20 
            Çay                                                                        1 
            Beş orman bölgesinde dağıtılacak toplam istihkaklar aşağıdaki gibi olacaktır: 
            Antalya                                                            4.000.000 istihkak 
            Bolu                                                                 8.000.000 istihkak 
            Muğla                                                              3.040.000 istihkak 
            Kastamonu                                                     3.080.000 istihkak 
            Artvin                                                               1.380.000 istihkak 
                                                Toplam                    19.500.000 istihkak 

            Anlaşmanın diğer bölümleri, Antalya ve Bolu ile ilgili bütün hususların Antalya, Bolu, Muğla, Kastamonu ve Artvin olarak değiştirilmesi ve aşağıda belirtilen seçilmiş faaliyet merkezlerinin Anlaşmadaki Ek: II ye ilave edilmesi hariç, olduğu gibi kalmaktadır. 

Muğla Orman Bölgesi
 
Aydın
Nazilli
Yatağan 
Eskere
Söke Nazilli Bağyaka Eskere
Koçarlı Bozdoğan Yatağan Doğançay
Çine Karacasu Bellibol Karagöl
Germencik Kuyucak K. dere Yelkencidağ
Kuşadası Kemerbaraj Turgut Eşenler
Aydın Yenipazar (Leyne) Çiçekli
Karpuzlu Sarıcaova   Karacaören
Samsundağı     Sazak
Akçaova      
Muğla
Denizli
Fethiye
Köyceğiz
Muğla Denizli Fethiye Köyceğiz
Marmaris Güney Düzçam Sandiraz
Ula Çal Üzümlü Ağla
Yerkesik Çivril Kemer Karaçeli
Göktepe Sarayköy Eşen Bahtiyar
Yaraş Baklan Seki Karaçam
Muratlar İnceler Göcek  
Yılanlı Keklik    
  Buldan    
 
Acıpayam
Tavas
Milas
  Acıpayam Kaletavas Milas
  Çameli Konak Bodrum
  Yazır Tavas Selimiye
  Bozdağ Köprübaşı K. Hisar
  Alcı   Kazıklı
  Değne   Pınar
  Kelekçi    
  
Kastamonu orman bölgesi
 
Araç
Ayancık
Boyabat
Cide
Soğucaova Ayancık Durağan Cide
Araç Kumluk Boyabat Güren
Mergüze Göldağ Göktepe Aydos
Dereyayla Kepez Elekdağ Kızılcasu
Dorukyayla İnaltı Elekçam Dağlı
Kireçcik Çangal Bürnük  
Göller Yemişli Aydoğan  
Karkalkmaz Akgöl    
İnebolu
Kastamonu
Sinop
Tosya
İnebolu Gelersin Karasu Akseki
Doğanyurt Kuzkaya Gerze Ahlatdağı
Özlücü Kaşçılar Dikment Kösdağ
Gemiciler Bostan Ahmetyeri Dedemdağ
  Karadere Bektaşağa Çaldağı
    Göktepe Büyükdere
Daday
Taşköprü
Küre
Azdavay
Yayla Günlüburun Devrekani Kirazdağı
Savaş Düzdağ Küre Kurtgirmez
Ballıdağ Bayam Ağlı Kırkbudak
Sarıçam Çiftlik Şenlik K. Ballıdağ
  Kırçam Kösreli Çöme
      Kırkpınar
Çatalzeytin
Türkeli
   
Çatalzeytin Türkeli    
Şehşaban Cible    
Karacakaya Zindan    
Abana Kazköy    
 
Artvin orman bölgesi
 
Artvin
Borçka
Göktaş
Ardanuç
Artvin Hopa Arhavi Ardanuç
Atila Borçka Göstaş Irmaklar
Tütüncüler Çiftköprü Başköy Ovacık
Zeytinlik Balcı Kabaca Tepedüzü
(Sirya)      
Ortaköy Karşıköy Taraklı Karanlıkmeşe
Saçinka Camili    
Madenler      
Şavşat
Yusufeli
   
Şavşat Altıparmak    
Mirya Yusufeli    
Meydancık Kılıçkaya    
Tepebaşı (Ersis)    
Akdamla Öğdem    
  

            Bu değişen maddelerin Türkiye Hükümetince kabule şayan olduğunun teyidini rica ve bu mektup ile buna cevabınızın 346 sayılı projeyi kapsayan Anlaşmanın resmi tadili mahiyetinde olduğunun kabulunü teklif etmekle şeref duyarım. 
                                                                                                Saygılarımla, 
                                                                                                T. M. Unwin 
                                                                                                Daimi Temsilci V. 
            Bay Rahmi Gümrükçüoğlu 
            Dışişleri Bakanlığı 
            Uluslararası Ekonomik 
            Kuruluşlar Dairesi 
            Genel Müdürü 
            ANKARA 

            UEK: 733.114/68/2-357 
                                                                                                Ankara, 14 Ekim 1968 
            Sayın Bay Keen, 
            Bay Unwin’in Bay Gümrükçüoğlu’na hitaben yazılan metni aşağıda kayıtlı 16 Ocaük 1968 tarihli ve 2-3-26/B sayılı mektubunun alınmış olduğunu bildirmekle şeref duyarım: 

            “Türkiye Hükümeti ile Dünya Gıda Programı arasında 7 Nisan 1967 tarihinde imzalanan Ormancılık Çalışmaları için daimi İşgücü Tesisi ile ilgili Anlaşmaya atıfta bulunarak ve FAO Konferansında Türk Heyeti tarafından yapılan tekliflere uygun olarak, I. Madde ve III. Madde 2 (a) Bölümü ile Anlaşma başlığının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif etmekle şeref duyarım: 

            TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE DÜNYA GIDA PROGRAMI ARASINDA ANTALYA, BOLU, MUĞLA, KASTAMONU VE ARTVİN ORMAN BÖLGELERİNDE ORMANCILIKLA İLGİLİ DAİMİ İŞGÜCÜ TESİSİ İÇİN ANLAŞMA (346 sayılı Proje) 

            Madde I 
            Projenin amacı ve tarifi 
  
            Türkiye’de Orman Kalkınma Programının uygulanmasında karşılaşılan başlıca meselelerden biri hakim  çiftçi nüfusu arasında uygun şekilde yerleştirilmiş, eğitilmiş işçi gruplarının daimi olarak istihdamıdır. Kendi kendine yeter bir çiftçilikten, ormancılık işlerinde daimi istihdama geçiş, ancak daha cazip hayat imkanlarının sağlanmasile mümkün olacaktır. 

            Projenin amacı, Antalya, Bolu, Muğla, Kastamonu ve Artvin illerinde Orman Kalkınması Programının yürütülmesi için bu beş bölgede mahalli çiftçiler arasında (özellikle orman bölgelerindekilerden) devamlı işçi bulmak hususunda Orman Genel Müdürlüğüne yardım etmektir. Bu maksatla, DGP gıda yardımı işçi ücretlerinin bir kısmını teşkil etmek ve ormancılık işlerinde çalışmalarını teşvik etmek üzere kullanılacaktır. 

            Gıda iki yıllık bir süre için yılda 200 gün aşağıdaki şekilde dağıtılacaktır: 

            Antalya Orman Bölgesinde 50 ormancılık merkezinde 40 aile Bolu Orman bölgesinde 100 ormancılık merkezinde 40 aile Muğla Orman Bölgesinde 76 ormancılık merkezinde 20 aile Kastamonu Orman Bölgesinde 77 ormancılık merkezinde 20 aile Artvin Orman Bölgesinde 32 ormancılık merkezinde 20 aile 

            Beş orman bölgesindeki seçilmiş merkezler Erk: 2 de belirtilmiştir. 

            Proje çerçevesinde şu program uygulanacaktır: 

            1. Antalya Orman Bölgesi: 

            Yol yapımı                                    1,040 km. yeni yol 
                                                            6,900 km. tamir ve bakım 
            Ağaçlandırma                        8,000 hektar yeni arazi 
                                                            16,000 hektar bakım 
            Fidan üretimi                         30,000,000 fidan 
            Orman ıslahı                                    20,000 hektar 
            Orman ürünleri                        800,000 metre küp kereste 
                                                            2,4 milyon yakacak odun 

            2. Bolu Orman Bölgesi: 

            Yol yapımı                                    1120 km. yeni yol 
                                                            8000 km. tamir ve bakım 
            Ağaçlandırma                        2,200 hektar yeni arazi 
                                                            2,200 hektar bakım 
            Fidan üretimi                         43 milyon fidan 
            Orman ıslahı                                    20,000 hektar 
            Orman ürünleri                        2 milyon metre küp kereste 
                                                            3,4 milyon yakacak odun 

            3. Muğla Orman Bölgesi: 

            Yol yapımı                                    508 km. yeni yol 
                                                            4,749 km. tamir ve bakım 
            Ağaçlandırma                        8,600 hektar yeni arazi 
                                                            22,600 hektar bakım 
            Orman ıslahı                                    35,000 hektar 
            Fidan üretimi                                    43 milyon fidan 
            Orman ürünleri                        1,051,000 metre küp kereste 
                                                            2,109,000 milyon yakacak odun 
                                                            2,550 ton reçine 

            4. Kastamonu Orman Bölgesi: 

            Yol yapımı                                    560 km. yeni yol 
                                                            7,171 km. tamir ve bakım 
            Ağaçlandırma                        3,430 hektar yeni arazi 
                                                            6,640 hektar bakım 
            Fidan üretimi                         32,8 milyon fidan 
            Orman ıslahı                                    20,500 hektar 
            Orman ürünleri                        892,000 metre küp kereste 
                                                            3,641,700 yakacak odun 

            5. Artvin Orman Bölgesi: 

            Yol yapımı                                    286 km. yeni yol 
                                                            2,930 km. tamir ve bakım 
            Ağaçlandırma                        315 hektar yeni arazi 
                                                            160 hektar bakım 
                                                             2500 hektar 
            Orman ıslahı                                    442,000 metre küp kereste 
            Orman ürünleri                        871,000 yakacak odun 

            Ortalama olarak aile başına bir buçuk işçi bulunabileceği tahmin edilmektedir. Ormancılık iş gücünün seçiminde şu öncelik gözetilecektir: (a) yılda azami gün sayısı çalışıp ona rağmen bazı tarım faaliyetlerine bağlı kalanlar; (b) geçici olarak orman işinde çalışma geleneği olan aileler; (c) ormanda geçimini tarımla sağlayan aileler. 

            Madde III 
            2- Gıda maddelerinin kullanılması 

            a) Hükümet, DGP tarafından sağlanan gıda maddelerini aşağıdaki şekilde kullunacaktır: 
            DGP gıda maddeleri aynı olarak ayda bir defadan daha seyrek olmamak üzere işçilere dağıtılacaktır. Her işçi, ailesi için günde beş öğün istihkak alacaktır. Eğer aynı aileden birden fazla kişi istihdam ediliyorsa, o aileye günde beş öğünden fazla istihkak verilmez. 
            Günlük istihkak miktarları şöyledir. 
  
                                                                                    Miktar 
            Gıda maddesi                                                (Gram) 
            Buğday                                                            500 
            Kutu peynir                                                         15 
            Sade yağ                                                            30 
            Yağsız süttozu                                                    20 
            Çay                                                                        1 

            Beş orman bölgesinde dağıtılacak toplam istihkaklar aşağıdaki gibi olacaktır: 
            Antalya                                                            4.000.000 istihkak 
            Bolu                                                                  8.000.000 istihkak 
            Muğla                                                               3.040.000 istihkak 
            Kastamonu                                                      3.080.000 istihkak 
            Artvin                                                               1.380.000 istihkak 
                                                Toplam                        19.500.000 istihkak 

            Anlaşmanın diğer bölümleri, Antalya ve Bolu ile ilgili bütün hususların Antalya, Bolu, Muğla, Kastamonu ve Artvin olarak değiştirilmesi ve aşağıda belirtilen seçilmiş faaliyet merkezlerinin Anlaşmadaki             Ek: II ye ilave edilmesi hariç, olduğu gibi kalmaktadır. 
  

Muğla orman bölgesi
 
Aydın
Muğla
Acıpayam
Eskere
Söke Muğla Acıpayam Eskere
Koçarlı Marmaris Çameli Doğançay
Çine Ula Yazır Karagöl
Germencik Yerkesik Bozdağ Yelkencidağ
Kuşadası Göktepe Alcı Eşenler
Aydın Yaraş Değne Çiçekli
Karpuzlu Muratlar Kelekçi Karacaören
Samsundağı Yılanlı   Sazak
Akçaova      
Denizli
Fethiye
Milas
Yatağan
Denizli Fethiye Milas Bağyaka
Güney Düzçam Bodrum Yatağan
Çal Üzümlü Selimiye Bellibol
Çivril Kemer K. Hisar K. dere
Sarayköy Eşen Kazıklı Turgut
Baklan Seki Pınar (Leyne)
İnceler Seki    
Keklik Göcek    
Buldan      
Tavas
Köyceğiz
Nazilli
 
Kaletavas Köyceğiz Nazilli  
Konak Sandiraz Bozdoğan  
Tavas Ağla Karacasu  
Köprübaşı Karaçeli Kuyucak  
  Bahtiyar Kemerbaraj  
  Karaçam Yenipazar  
    Sarıcaova  
  
Kastamonu orman bölgesi
 
 
Araç
İnebolu
Daday
Çatalzeytin
Soğucaova İnebolu Yayla Şehşaban
Araç Doğanyurt Savaş Karacakaya
Mergüze Özlücü Ballıdağ Abana
Dereyayla Gemiciler Sarıçam  
Dorukyayla      
Kireçcik      
Göller      
Karkalkmaz      
Taşköprü
Ayancık
Sinop
Tosya
Günlüburun Ayancık Karasu Akseki
Düzdağ Kumluk Gerze Ahlatdağı
Bayam Göldağ Dikment Kösdağ
Çiftlik Kepez Ahmetyeri Dedemdağ
Kırçam İnaltı Bektaşağa Çaldağı
  Çangal Göktepe Büyükdere
  Yemişli    
Türkeli
Kastamonu
Küre
Azdavay
Türkeli Gelersin Devrekani Kirazdağı
Cible Kuzkaya Küre Kurtgirmez
Zindan Kaşçılar Ağlı Kırkbudak
Kazköy Bostan Şenlik K. Ballıdağ
  Karadere Kösreli Çöme
      Kırkpınar
Boyabat
Cide
   
Durağan Cide    
Boyabat Güren    
Göktepe Aydos    
Elekdağ Kızılcasu    
Elekçam Dağlı    
Bürnük      
Aydoğan      
  
Artvin orman bölgesi
 
Göktaş
Ardanuç
Artvin
Borçka
Arhavi Ardanuç Artvin Hopa
Göktaş Irmaklar Atila Borçka
Başköy Ovacık Tütüncüler Çiftköprü
Kabaca Tepedüzü Zeytinlik Balcı
Taraklı Karanlıkmeşe (Sirya) Karşıköy
    Ortaköy Camili
    Saçinka  
    Madenler  
Yusufeli
Şavşat
   
Altıparmak Şavşat    
Yusufeli Mirya    
Kılıçkaya Meydancık    
(Ersis) Tepebaşı    
Öğdem Akdamla    
  
            Bu değişen maddelerin Türkiye Hükümetince kabule şayan olduğunun teyidini rica ve bu mektup ile buna cevabınızın 346 sayılı projeyi kapsayan Anlaşmanın resmi tadili mahiyetinde olduğunun kabulunü teklif etmekle şeref duyarım. 
                                                                                                Saygılarımla, 
                                                                                                Sıktı Coşkun 
            Bay James Keen                                                Uluslararası Ekonomik 
            Birleşmiş milletler                                                    Kuruluşlar Dairesi 
            Kalkınma Programı                                                     Genel Müdür V. 
            Daimi Temsilcisi 
            Atatürk Bulvarı, 231 

            2-3-26/B 
                                                                                                29 Temmuz 1968 
            Sayın Bay Gümrükçüoğlu, 
            Ormancılık Çalışmalarında Daimi İşgücü Tesisi Projesi ile ilgili olarak Türkiye Hükümeti ile Dünya Gıda Programı arasında 7 Nisan 1967 tarihinde imzalanan Anlaşmaya atfen, 12 Temmuz 1968 tarihli ve UEK: 733.114/68/2-249 sayılı mektubunuza uygun olarak Anlaşmanın II. madde 1 (a) Bölümünün aşağıdaki şekilde tadilini teklif etmek isterim: 

            I. Gıda Yardımı Sağlanması 

            a) DGP, toplam reğeri (navlun, sigorta, denetim ve mahallinde nezaret bedeli dahil) 2.145.000 Amerikan doları olarak tahmin edilen ve beher kalem için aşağıda belirtilen miktarları aşmayacak olan şu gıda maddelerini İstanbul Limanında Hükümete teslim edecektir. 

            i) 9,750 ton buğday 

            ii) 439 ton kutu peyniri 

            iii) 585 ton sadeyağ 

            iv) 538 ton yağsız süttozu 

            v) 19,5 ton çay 

            Anlaşmanın diğer kısımları, 1 Temmuz 1968 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere günlük peynir istihkakının 15 gramdan 25 grama ve yağsız süt tozu istihkakının 20 gramdan 30 grama çıkarılması hariç, değişmeden kalmaktadır. 

            II. Madde 1 (a) Bölümünün yukarıda değişen şeklinin ve kütu peyniri ve yağsız süttozu istihkaklarındaki artışın Türkiye Hükümetince kabule şayan olduğunun teyidini rica ve bu mektup ile bunca cevabınızın 346 sayılı Projeyi kapsayan Anlaşmanın resmi tadili mahiyetinde olduğunun kabulünü teklif etmek isterim. 
                                                                                                Saygılarımla, 
                                                                                                   James Keen 
                                                                                                Daimi Temsilci 
            Bay Rahmi Gümrükçüoğlu 
            Uluslararası Ekonomik 
            Kuruluşlar Dairesi 
            Genel Müdürü 
            Dışişleri Bakanlığı 
            ANKARA