Milletlerarası Antlaşmalar  
 
Resmi Gazete: 06.01.1969 Sayı : 13216 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 8-2 Sahife:
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 6/11188 
     
            17 Ekim 1968 tarih ve 6/10853 sayılı Kararname ile verilen yetkiye dayanılarak mektup teatisi suretiyle imzalanmış bulunan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik devletleri Hükümet arasında Özel Nükleer Madde Kira Temdid Mukavelesi”nin, 30/9/1968 tarihinde yürürlüğe girmek üzere) onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 10/12/1968 tarih ve 8170/68 BİL-6991 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 5 inci ve 2 nci maddesinin 4 üncü fıkrasına göre, Bakanlar Kurulunca 10/1/1969 tarihinde kararlaştırılmıştır.  
 
  
                                                                                                            CUMHURBAŞKANI  
                                                                                                            C. SUNAY  
 
Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
S. DEMİREL S. ÖZTÜRK H. ATABEYLİ K. OCAK
       
Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Sayılı. Bakanı İçişleri Bakanı
S.T. MÜFTÜOĞLU H. DİNÇER A. TOPALOĞLU F. SÜKAN
       
Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğit. Bakanı Bayındırlık Bakanı
I.S. ÇAĞLAYANGİL C. BİLGEHAN İ. ERTEM O. ALP
       
Ticaret Bakanı Sağ.ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tek. Bakanı Tarım Bakanı
A. TÜRKEL V.A. ÖZKAN N. MENTE?E B. DAĞDAŞ
       
Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı V. Sanayi Bakanı En. ve. Tarih ve . Kay. Bakanı
S. BİLGİÇ T. TOKER M. TURGUT R. SEZGİN
       
  
                                                                                    Washington, 25 Eylül 1968 
            “Ekselâns,  

            Çok taraflı kira anlaşmamızın sona erme tarihini 30 Haziran 1968 tarihinden 30 Eylül 1968 tarihine kadar temdit edilmesiyle ilgili 25 Haziran 1968 tarihli mektubuma atıfta bulunurum. Denizaşırı müstecirlerle münasebetlerimize tatbik edilecek olan Dahilî Kira Mukavelemizi değiştirmek için yaptığımız çalışmaların tahminimizden daha uzun sürmesi dolayısıyla müteessiriz ve bu gecikmelerin lüzumsuz zorluklar yaratmadığını ümit etmekteyiz. Gelecek birkaç gün içinde denizaşırı müstecirlerimize değiştirilmiş kira mukaveleleri tasarılarını dağıtabileceğimizi tahmin etmekteyiz. Buna rağmen, yeni mukaveleyi tetkik etmeniz için kafi zaman bırakmak üzere, mevcut mukavelenin temdidi icabedecektir. Bu sebeple, mevcut mukavelenin 31 Aralık 1968 tarihine kadar temdidini teklif ediyoruz.  

            Yukarıdaki hususlara Türkiye Cumhuriyet Hükümetinin mutabakatını bildirmenizden memnuniyet duyulacaktır.  

            Ekselânslarından en derin hürmetlerimin teyidinin kabulünü rica ederim.  

                                                                                    Saygılarımla,  

            Ekselâns                                                            A. S. Friedman 
            Melih Esenel                                                      Milletlerarası Faaliyetler  
            Türkiye Cumhuriyeti                                           Yardımcısı  
            Büyükelçisi                                                         Amerika Birleşik devletleri 
            Washington, D.C. 20008                                  Hareket Eden Amerikan Atom 
                                                                                         Enerjisi Komisyonu adına  
                                                                                         Namına 
            Sayın Bay,  

            Metni aşağıda maruz 25 Eylül 1968 tarihli notalarına atıfta bulunmakla şeref kazanırım.  

            “Ekselâns,  

            Çok taraflı kira anlaşmamızın sona erme tarihini 30 Haziran 1968 tarihinden 30 Üylel 1968 tarihine kadar temdit edilmesiyle ilgili 25 Haziran 1968 tarihli mektubuma atıfta bulunurum. Denizaşırı müstecirlerle münasebetlerimize tatbik edilecek olan Dahilî Kira Mukavelemizi değiştirmek için yaptığımız çalışmaların tahminimizden daha uzun sürmesi dolayısıyla müteessiriz ve bu gecikmelerin lüzumsuz zorluklar yaratmadığını ümit etmekteyiz. Gelecek birkaç gün içinde denizaşırı müstecirlerimize değiştirilmiş kira mukaveleleri tasarılarını dağıtabileceğimizi tahmin etmekteyiz. Buna rağmen, yeni mukaveleyi tetkik etmeniz için kafi zaman bırakmak üzere, mevctu mukavelenin temdidi icab edecektir. Bu sebeple, mevcut mukavelenin 31 Aralık 1968 tarihine kadar temdidini teklif ediyoruz.  

            Yukarıdaki hususlar Türkiye Cumhuriyet hükümetinin mutabakatını bildirmenizden memnuniyet duyulacaktır.  

            Ekselânslarından en derin hürmetlerimin teyidinin kabulünü rica ederim” 

            Talep olunduğu üzere, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yukarıdaki hususlara mutabakatını teyid etmekle şeref duyarım. 

            Derin hürmetlerimin kabulünü rica ederim.  

  
            Mr. A. S. Friedman                                    Melih Esenbel 
            Amerika Birleşik Devletleri                   Türkiye Cumhuriyeti 
            Atom Enerjisi Komisyonu                        Büyükelçisi 
            Washington, D. C.