Milletlerarası Sözleşmeler  

 

Resmi Gazete: 13.08.1969 Sayı : 13274 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 8-2 Sahife:


Milletlerarası Anlaşma

Karar Sayısı: 6/11858
Karar Tarihi :17/05/1969

            17 Nisan 1969 tarih ve 6/11652 sayılı Kararname ile verilen yetkiye dayanılarak mektup teatisi suretiyle imzalanmış bulunan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında Özel Nükleer Madde Kira Temdit Mukavelesi”nin, 31 Mart 1969 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 10/5/1969 tarih ve 8170/69/BM - 2748 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1969 tarih ve 244 sayılı Kanunun 5 inci maddesine ve 1 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında göre Bakanlar Kurulunca 17/5/1969 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında Özel Nükleer Madde Kira Temdit Mukavelesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Bakanlar Kurulu Kararı

CUMHURBAŞKANI
C. SUNAY


 
Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
S. DEMİREL
 
S. ÖZTÜRK
 
H. ATABEYLİ
 
K. OCAK
 
       
Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Sa. Bakanı  İçişleri Bakanı
S.T. MÜFTÜOĞLU
 
H. DİNÇER
 
A. TOPALOĞLU
 
F. SÜKAN
 
       
Dışişleri Bakanı  Maliye Bakanı Millî Eğit. Bakanı Bayındırlık Bakanı
İ.S. ÇAĞLAYANGİL
 
C. BİLGEHAN
 
İ. ERTEM
 
O. ALP
 
       
Ticaret Bakanı Sağ.ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tek. Bakanı Tarım Bakanı
A. TÜRKEL
 
V.A. ÖZKAN
 
N. MENTEŞE
 
B. DAĞDAŞ
 
       
Ulaştırma Bakanı  Çalışma Bakanı  Sanayi Bakanı En. ve. Ta. ve . Kay. Bakanı
S. BİLGİÇ
 
T. TOKER
 
M. TURGUT
 
R. SEZGİN
 
       
Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskan Bakanı Köy İşleri Bakanı  
N. KÜRŞAT
 
H. MENTEŞEOĞLU
 
S. KILIÇ
 
 

Şubat 17, 1969

            Sayın Bay,
            Her ikisi de özel nükleer madde kira mukavelemizin temdidi ile ilgili 17 Aralık 1968 tarihli mektubunuzla, 31 Aralık 1968 tarihli mektubuma atıfta bulunarak, aşağıdaki hususu bildirmek isterim:

            Bildiğiniz gibi, yukarıda mezkur mektubunuza ilişik tadil edilmiş kira mukavelesi örneklerini Ankara’daki makamlarımıza ulaştırmıştım. Anılan metni tetkikimizin 31 Mart 1969 tarihinden önce bitmiyeceğ ihususunda talimat almış bulunuyorum, zira bu gibi anlaşmalar 244 sayılı özel Kanun gereğince Türkiye’de andlaşma niteliğini taşımaktadır. Bu anlaşmaların akdi ve temdidi ile ilgili usul Bakanlar Kurulunun tasvibini gerektirmektedir. Aynı Kanun gereğince, hükümetim adına anlaşmayı imzalayabilmem, her temdid için, Bakanlar Kurulunca özel bir kararname çıkarılmasını gerektirmektedir.

            Yukarıda bahsi geçen esaslar ve icaplar gözönüne alınarak, her üç ayda bir zaman kaybı sonucunu veren formaliteleri önlemek amacı ile halen yürürlükte olan özel nükleer madde kira mukavelesinin, tadil edilmiş anlaşmayı tetkikimiz sona ermesin edeğin, 31 Mart 1969 tarihinden 31 Aralık 1969 tarihine kadar dokuz ay müddetle temdidini teklif etmek isterim.

            Yukarıda maruz hususlar hakkında Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin mutabakatını teyit etmenizden memnunluk duyulacaktır.

            Derin saygılarımın kabulünü rica ederim.

Melih Esenbel
T.C. Büyükelçisi

1 Nisan 1969

            Ekselans,
            Özel Nükleer Madde Kira Mukavelemizin 31 Aralık 1969 tarihine kadar temdidi ile ilgili, aşağıda metni maruz 17 Şubat 1968 tarihli mektubunuza atıfta bulunurum:

            “Bildiğiniz gibi, yukarıda mezkur mektubunuza ilişik tadil edilmiş kira mukavelesi örneklerini Ankara’daki makamlarımıza ulaştırmıştım. Anılan metni tetkikimizin 31 Mart 1969 tarihinden önce bitmeyeceği hususunda talimat almış bulunuyorum, zira bu gibi anlaşmalar 244 sayılı özel Kanun gereğince Türkiye’de andlaşma niteliğini taşımaktadır. Bu anlaşmaların akdi ve temdidi ile ilgili usul Bakanlar Kurulunun tasvibini gerektirmektedir. Aynı Kanun gereğince, Hükümetim adına anlaşmayı imzalayabilmem, her temdit için Bakanlar Kurulunca özel bir Kararname çıkarılmasını gerektirmektedir.

            Yukarıda bahsi geçen esaslar ve icaplar gözönüne alınarak, her üç ayda bir zaman kayıb sonucunu veren formaliteleri önlemek amacı ile halen yürürlükte olan özel nükleer madde kira mukavelesinin, tadil edilmiş anlaşmayı tetkikimiz sona ermesine değin, 31 Mart 1969 tarihinden 31 Aralık 1969 tarihine kadar dokuz ay müddetle temdidini teklif etmek isterim.”

            Amerika Birleşik Devletleri adına hareket eden Amerika Birleşik Devletleri Atom Enerjisi Komisyonunun yukarıda maruz hususa mutabakatını teyid etmekten şeref duyarım.

            Derin hürmetlerimin kabulünü rica ederim.

Myron B. Kratzer
Milletlerarası Faaliyetler
Gn. Md. Yardımcısı
Amerika Birleşik Devletleri
adına hareket eden Amerika
Birleşik devletleri Atom
Enerjisi Komisyonu