Milletlerarası Sözleşme  
Resmi Gazete: 24.09.1989 Sayı : 20292 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 29 -1 Sahife:901
     
Milletlerarası Sözleşme
Karar Sayısı:89/14231 
Karar Tarihi : 05/06/1989

            Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) arasında hazırlanan ve ilişik listede sayıları, konuları ve imza tarihleri belirtilen proje belgelerinin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 30/5/1989 tarihli ve EİUE/III-203-2657 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/6/1989 tarihinde kararlaştırılmıştır.

  
 
      Kenan EVREN
      Cumhurbaşkanı
T.ÖZAL      
Başbakan      
A.BOZER K.İNAN G.TANER C.ÇİÇEK
Devlet Bak. ve Başbakan Yard. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
I.ÇELEBİ M.YAZAR İ.ÖZARSLAN S.SERT
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
E.KONUKMAN İ.AŞKIN M.O.SUNGURLU E.KONUKMAN
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı V.
A. AKSU A.M.YILMAZ E.PAKDEMİRLİ A.AKYOL
İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye ve Gümrük Bakanı Milli Eğitim Bakanı
C.ALTINKAYA H.ŞIVGIN C.TUNCER
Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı
L.KAYALAR C.ÇİÇEK Ş.YÜRÜR
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V. Sanayi ve Ticaret Bakanı
F. KURT N.K.ZEYBEK İ.AKÜZÜM
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür Bakanı Turizm Bakanı
 
5/6/1989 Tarihli ve 89/14231 Sayılı Kararnamenin Eki
L İ S T E
  
PROJE NO PROJE KONUSU HÜKÜMETİMİZ ADINAİMZA TARİHİ
1-TUR/75/020/M/01-12 Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Gıda Kontrol Hizmetlerinin Güçlendirilmesi. 24/3/1989
2-TUR/89/001/A/01-99 Dışişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Merkezi’nin Güçlendirilmesi. 17/4/1989

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI SON PROJE REVİZYONU 
ÜLKE                             : Türkiye 
PROJE NO                    :TUR/75/020/M/01/12 
PROJENİN ADI             : TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

            Gıda Kontrol Hizmetlerinin Güçlendirilmesi 

            Bu proje revizyonunun amacı, projenin final bütçesine sunmak ve projenin mali olarak tamamlandığı bildirmektedir., 

            Proje bütçesindeki değişiklik-UNDP girdisi aşağıda verilmiştir. 

Proje Toplamı
(99 Kalem Toplamı)
            Bundan önceki bütçe, “L” Kodu                                                     502.008 
            Revize edilen bütçe, “E” Kodu                                                      507.227 
            Artma/(Azalma)                                                                                  5.219 

            Sumru Noyan 

Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar Dairesi Başkanı, Dışişleri Bakanlığı            24/3/1989 
______________________________________________________ 
Türkiye Hükümeti Adına Onaylayan                                                                        Tarih 
J.L. Bock, Türkiye’deki FAO Temsilci Vekili                                                        17/1/1989 
______________________________________________________ 
Uygulayıcı Kurumu Adına Onaylanan                                                                        Tarih 
Walten Holzhausen 
Mukim Temsilci                                                                                                        13/4/1989 
UNDP Adına Onaylayan                                                                                            Tarih 

            ÜLKE: Türkiye 
            PROJE NO: TUR/75/020/M/01/12 
            PROJENİN ADI:Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 
                                         Gıda Kontrol Hizmetlerinin Güçlendirilmeksi 
            UNDP Bütçesini Kapsayan Projenin Bütçezi (U.S. Dolar olarak) 
  

PROJE BİLEŞENLERİ
TOPLAM M/M
78-81 M/M
1982 M/M
1983 M/M
1984 M/M
1985 M/M
1986 M/M
1987 M/M
1988 M/M
010-PROJE PERSONELİ                  
11- Uzmanlar                  
011-001- Proje Lideri
123.054
119.056
121
   
3.877
     
 
25.1
25.1
             
011-002- Gıda Bilimcisi
25.232
       
3.899
15.626
4.123
1.584
 
3.1
       
.7
1.7
..6
.1
011-003- Gıda Mikrobiyolojisi
14.704
14.704
             
 
3.0
3.0
             
011-004- Gıda Tüzüğü
11.790
       
4.049
7.741
   
011-005- İhracat Denetimi
51.937
       
.7
1.3
   
 
6.1
               
011-006- Danışmanlar
22.791
10.939
 
7.880
   
51.937
   
 
3.2
2.0
 
1.2
         
11-99- Alt Toplam
249.508
144.696
121
7.880
   
6.1
   
 
42.5
30.1
 
1.4
         
13- İdari Destek Personel            
3.171
 
1.584
013-00 İdari Personel
2.326
1.942
24
         
.1
13-99 Alt Toplam
2.326
1.942
24
     
78.475
4.123
 
15- Resmi Seyahat:            
9.1
.6
 
015-000 Seyahat Masrafları
4.937
4.696
             
15-99 Alt Toplam
4.937
4.696
             
  
PROJE BİLEŞENLERİ
TOPLAM M/M
78-81 M/M
1982 M/M
1983 M/M
1984 M/M
1985 M/M
1986 M/M
1987 M/M
1988 M/M
16- Görev ücreti:                  
016-000 Diğer Masraflar
2.130
1.548
910
 
-328
       
16-99 Alt Toplam
2.130
1.548
910
 
-328
       
18- Önceki yılların ayarlamaları                  
018-Önceki yıl. ayarlm.
1.050
163
 
670
     
543
 
18-99 Alt Toplam
1.050
163
 
670
     
543
 
019- BİLEŞENLER TOPLAMI
259.951
152.719
1.055
8.550
328
13.041
78.664
4.666
1.584
 
42.5
30.1
 
1.2
 
1.4
9.
6
1
030- EĞİTİM                  
031-000- Burslar
12.076
5.994
       
6.082
   
032-000- Grup Eğitimi
16.966
15.696
       
1.270
   
033-000- Hizmet içi eğitim
9.270
1.291
     
3.979
4.000
   
038-000- Önceki yıl ayarlm.
2.634
-2.933
         
299
 
039- BİLEŞENLER TOPLAMI
35.678
20.048
     
3.979
11.352
299
 
040- EKİPMAN                  
041-000-Sarfedilebilen ekipman
1.577
1.270
 
250
   
57
   
042-000-Sarfedilmeyen ekipman
189.300
132.288
4.328
8.145
   
44.572
   
048-000-Önceki yıl.ayarlm.
812
-408
-519
-83
     
1.036
858
049-BİLEŞENLER TOPLAMI
191.689
133.117
3.737
8.312
   
44.629
1.036
858
050. DİĞERLERİ                  
051.000-Diğerleri
2.217
2.027
 
123
37
       
052.000-Rapor Masrafları
10.177
 
3.000
     
3.199
1.500
2.478
053-000-Çeşitli
7.798
6.893
764
51
-653
652
     
058-000-Önceki yıl.ayarlam.
-283
 
-283
           
059-BİLEŞENLER TOPLAMI
19.909
9.010
3.481
174
-585
652
3.199
1.500
2.478
099-BÜTÇE TİPİ TOPLAM
507.227
314.894
8.273
17.036
-913
13.693
130.471
18.554
5.219
 
42.5
30.1
 
1.2
 
1.4
9.1
.6
.1
099-UNDP TOPLAMI
507.227
314.894
8.273
17.036
-913
13.693
130.417
18.554
5.219
 
42.5
30.1
 
1.2
 
1.4
9.1
.6
.1

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Projesi 
PROJE DOKÜMANI 
Proje numarası ve adı                : TUR/89/001/A/01/99 
Süresi                                          : Dışişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Merkezi’nin Güçlendirilmesi 
Proje yeri                                     : 22 ay 
ACC/BMKP Sektörü ve             : Ankara 
alt sektörü                                   : Kalkınma konuları, siyaset ve planlama 0230 
                                                       Kamu Yönetimi 
Hükümet sektörü                        : Kamu yönetimi 
Muhtemel başlama tarihi           : Mart 1989 
Hükümet girdileri (Ayni)             : 302.000.000 TL. 
                        (Nakdi)                : - 

BMKP ve masraf paylaşımı Katkıları 
BMKP IPF                        : 183.000 $ 
Masraf paylaşımı            : 100.000 $ 
   Toplam                         : 283.000 $ 
                                             ---------- 
_____________________________________________________________________ 

            Özet açıklama: Proje, i) Türkiye’nin dış yardım faaliyetlerini (yardımı alan yardımda bulunhan ülke olarak) düzenlemek, ii) Türkiye’nin dış ticaretini Büyükelçilikleri, Başkonsoloslukları ve Ticaret Müşavirlikleri aracılığıyla geliştirmek ve iii) diğer çeşitli idari görevleri daha etkinli bir şekilde yerine getirmek amacıyla Dışişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Merkezi’nin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. 
_____________________________________________________________________ 

            Proje Hükümetçe uygulanacak ve bu amaçla Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar Dairesince temsil edilecektir. 

                                    Tarih                 İsim/Ünvan 

Hükümet adına       17/4/1989          Sumru Noyan 
                                                            Dışişleri Bakanlığı 
                                                            Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar 
                                                            Dairesi Başkanı 

BMKP adına          21/4/1989          Paul van Hanswick de Jonge 
                                                            BMKP Daimi Temsilci Vekili 

            Proje dokümanının son imza tarihlerindeki BM resmi kuru: 
             1 $ = 1.994.- TL. 

A. İÇERİK

            1. Alt-sektörün tanımı 
            Dış yardım alan ve özellikle Kuzey Afrika’daki dost ülkelere yardım veren ülke olarak Türkiye’nin dış yardım faaliyetlerinin koordinasyonundan Ankara’daki Dışişleri Bakanlığı ve daha özel olarak da Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar Dairesi sorumludur. Yadıma ilişkinh tüm resim dökümanlar bakanlık tarafından sonuçlandırılıp imzalanmaktadır. Ayrıca Bakanlık Türkiye’nin dış ticaretinin (ihracat ve ithalat) geliştirilmesi faaliyetleriyle, Büyüklelçilik, Başkonsolosluk ve ticari temsilcilikleri aracılığıyla aktif olarak ilgilenmektedir. Bu faailyetlerin arttırılmasmı, Bakanlıktaki ilgili Dairelerin ve dış temsilciliklerinin desteklenmesi amacıyla etkin ve veritabanı oluşturulabilmesi için Bakanlık bünyesinde kurulan Bilgi İşlem Merkezi’nin personel ve teçhizat yönünden güçlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

            Diğer ülke Dışişleri Bakanlıkları da bilgisayarlardan yararlanmaktadır. Türkiye bu proje ile diğer dost ülkelerin tecrübelerinden de istifade etmeye çaba sarfedecektir. 

            2. Kabul eden ültke stratejisi 

            Dışişleri Bakanlığı her geçen gün artış gösteren bilgi akışının düzenlenebilmesi amacıyla birkaç sene önce Prime 2250 model, 20 kullanıcılı bir mini bilgisayar sistemi satın almıştır. Bu sistem halihazırda Bakanlığın ihtiyaçlarının karşılanmasında yetersiz kalmakta ve ancak muhasebe işlemlerinde kulanılabilmektedir. Bakanlık tarafından kısa bir süre önce yapılan bir araştırmada, mevcut sistemin geliştirilmesinin yeni bir sistem kurulmasından daha çok harcama gerektireceği belirlenmiştir. 

            Dışişleri Bakanlığı, Bilgi İşlem Merkezinini (DBİM) donanım yazılım ve personel yönünden güçlendirmeyi arzu etmektedir. Bakanlık ayrıca merkezdeki bazı birimlerin ve yurtdışındaki Büyükelçilik, Başkonsolosluk ve ticaret temsilciliklerinden kişisel bilgisayarlar kurmayı ve işletmeyi planlamaktadır. 

            Bakanlık bu amaçların gerçekleştirilmesi için BİM personelinin eğitimini ve çeşitli konularda hazırlanan programların kullanım kılavuzlarının bastırılıp merkez birimlerine ve yurtdışı teşkilatına dağıtılmasını da gerekli görmektedir. 

            3. Önceki veya devam etmekte olan yardımlar. 

            Dışişleri Bakanlığına BMKP tarafından daha önce herhangi bir yardım sağlanmıştır. 

            4. Alt-sektör için kurumsal çerçeve 

            Proje Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar Dairesi ve Bilgi İşlem Merkezi tarafından müştereken yürütülecektir. İdari konular EİUE, teknik koordinasyon ise DBİM tarafından düzenlenecektir. Merkezi düzeyde bilgi birikimi sağlandıktan sonra Bakanlığın yurtdışı teşkilatında görevli personel de Merkezdeki teknik uzmanlar tarafından doğrudan veya yazılım programları ve açıklayıcı yayınlar ile eğitilecektir. 

            B. PROJE GEREKÇESİ 

            1. Ele alınacak sorunlar ve bugünkü durum 

            Bakanlıklararası düzeyde uluslararası teknik işbirliğinin daha iyi organizasyonu ve eşgüdümünün sağlanması ve Türkiye’nin dış ticaretinin arttırılması amaçlarına yönelik olarak Bakanlığın bilgisayar kapasitesinin güçlendirilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Uluslararıs teknik işbirliği, yönetim faaliyetleri ve dış ticaret verileri için bilgisayara dayalı bir enformasyon sisteminin oluşturulması ve profesyonel ve teknik kadronun Ankara’da ve dış temsilciliklerde yetiştirilmesi gerekmektedir. 

            2. Projenin beklenen sonuçları 

            a) Dışişleri Bakanlığında ve (daha sınırlı düzeyde) önemli dış temsilcilerde tam teşekkülü bilgisayar veri toplama, değerlendirme ve yönetim sisteminin kurulması, 

            b) Bakanlığın merkez teşkilatında 25 görevli ile yurtdışı temsilciliklerindeki diplomatik ve teknik personelden 50-60 kadarının kullanım kılavuzları ve yazılım programları ile Ankara’da gönderilecek uzmanlar tarafından hizmetiçi eğitimi. 

            3. Hedef yararlanıcılar 

            Projeden öncelikle yararlanacak kuruluşlar Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar Dairesi ve Bilgi İşlem Merkezi’dir. Yaklaşık 25 Bakanlık görevlisi Ankara’da dış teşkilatta görevli 50-60 civarında personel de yurtdışında bilgisayar destekli teknik işbirligi, veri toplama ve programlama ile dış ticaret veri değerlendirmesi konularında eğitem tabi tutulacaklardır. 

            4. Projie stratejisi 

            Proje girdilerinin doğrudan muhatabı Dışişleri Bakanlığıdır. Proje stratejisi, teçhizatın temini, yazılım programlarının geliştirilmesi ve kurslar, kullanım kılavuzları ile personelin eğitim hususlarını kapsamaktadır. 

            5. BMKP yardımı için gerekçe 

            Hükümetin diğer Bakanlık ve kuruluşlarında da BMKP’nın teknik yardımından ve tecrübesinden yararlanmak için benzer talepler olmuştur. Diğer ülke Dışişleri Bakanlıklarının veri toplama konusundaki tecrübelerinden ve dış ticaretin yönlendirilemsinde, dış yardımın yönetimde BM sisteminin deneyimlerinden yararlanmak için Dışişleri Bakanlığının BMKP tarafından desteklenmesi önem taşımaktadır. Ayrıca siyasal nedenlerle Bakanlığa yardım ancak bir uluslararası kuruluştan talep edilebilmektedir. 

            6. Özel düşünceler 

            Proje nitelikleri bayan elemanların eğitimine özel önem verecektir. Genelde, Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki teknik işbirliğinin ve dış ticaretin geliştirilmesine destek sağlanacaktır. 

            7. Eşgüdüm düzenlemeleri 

            Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar Dairesi, Bilgi İşlem Merkezi ile yakın işbirliği halinde eşgüdüm kuruluşu olacaktır. 

            Projenin yürütülmesi için gerekli lojistik, idari ve diğer işlemlerin takibi için EK: 1’oe görev tanımı yeralan bir Ulusal Proje Koordinatörü atanacaktır. 

            8. Muhatabın destek gücü 

            Projede öngörülen eğitim programının gerçekleştirilmesi için Bakanlık gerekli idari desteği sağlayacaktır. 

            C. GELİŞME HEDEFİ 

            Uluslararası işbirliğinin koordinasyonunda, Türk dış ticaretinin arttırılmasında ve diğer idari işlevlerinin yerine getirilmesinde Dışişleri Bakanlığı’nın bilgisayar kaynaklı veri toplama ve değerlendirme imkanlarının arttırılması. 

            D. YAKIN HEDEFLER, ÇIKTILAR VE FAALİYETLER 

            a) Yakın hedefler 

            Projenin yakın hedefleri şunlardır: 

            - Dışiişleri Bakanlığnını bilgisayarlı veri toplama kapasitesinin, 

            a) Merkez personelinin bilgisayar kullanımı ve programlama teknikleri konularında eğitimi ve yurtdışında görevli personelin eğitimi ve gerekli kılavuzların hazırlanması, 

            b) Uluslararası teknik işbirliği, dış ticaret ve diğer ilgili konularda yazılım programlarının geliştirilmesi, 

            c) Bu amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli teçhizatın alımı, yoluyla güçlendirilmesi. 

            b) Çıktılar 

            - Ankara’da görevli 25 personelin bilgisayarlı veri  toplama teknikleri konularında eğitimi ve yurtdışı temsilcilerindeki 50-60 civarında personelin de yine teknik konularda, Bakanlık tarafından gönderilecek uzmanlar veya kılavuzlar ve yazılım programları aracılığıyla eğitimi. 

            - Uluslararası teknik işbirliğinin etkin bir şekilde yönlendirilmesi ve Türk dış ticaretinde veri toplama ve dağıtılı amacıyla enformasyon ağı kurulması. 

            - Network’ün kullanımı geçirilmesi için kılavuzlar ve yazılım programları geliştirilmesi. 

            c) Faaliyetler 

            1. Bakanlık Bilgi İşlem Merkezinin bilgisayarlı veri toplama teknikleri konusunda geliştirilmesi için bir bilgisayar uzmanının görevlendirilmesi, 

            2. Ankara ve önemli dış temsilciliklerde görevli personelin bilgisayr kullanımı ve veritabanı konularında uygulamaya yönelik eğitimi, öğrenim kılavuzlarının hazırlanması, 

            3. Merkez ve yurtdışı teşkilatı ihtiyaçlarını göre kılavuzların ve yazılım programlarının hazırlanması, 

            4. Gerekli teçhizatın ve “E” bölümünde tanımları yapılan hizmetlerin sağlanması. 

            E. GİRDİLER 

            1. Hükümet katkıları 

            Dışişleri Bakanlığı projenin uygulamaya konulması için gerekli lojistik ve idari desteği sağlayacaktır. Bu destek aşağıdaki hususları kapsamaktadır: 

            a) Projede alımı öngörülen teçhisatın maliyetinin yaklaşık olarak %60’ını kapsamak üzeren 100.000 ABD Doları tutarında masraf paylaşımı. 

            b) Ulusal Proje Koordinatörü olarak yeterli tecrübede ve iyi derecede İngilizce bilen bir elemanın görevlendirilmesi. Ulusal Proje Koordinatörünün görev tanımı Ek. 1’de belirtilmiştir. 

            c) Eğitimin yapılacağı yerlerin ve idari destek personelinin temini. 

            d) Ankara’da ve yurtdışında eğitim programlarına tabi tutulacak personelin seçimi ve görevlendirilemsi. 

            2. BMKP Katkıları 

            BMKP aşağıdakilerin finansmanını karşılayacaktır: 

            a) Ulusale Danışman                                               Süre                     
            - Enformasyon alanında ve özellikle                        10 ay/adam 
               veritabanı uygulamalarında tecrübe 
               sahibi bilgisayar uzmanı 
            - Sistem analisti                                                      12 ay/adam 
            - Programcı (2)                                                       15 ay/adam 
            b) Eğitim 
            İnceleme Gezisi 

            BMKP, Türkiye ile benzer yardım programları uygulayan ve ticari ilişkiler içinde bulunulan dost ülke Dışişleri Bakanlıklarının bilgisayar kullanımı ve bilgisayarlı bilgi toplama konularındaki tecrübelerinden yararlanmak üzere Dışişleri Bakanlığı teknik elemanları için bu ülkelere üçer hafta süreli iki inceleme gezisi sağlayacaktır. 

            Uygulamalı eğitim 

            Ankara’da görevli yaklaşık 25 personelin uygulamalı eğitim masrafları karşılanacaktır. Ayrıca Bakanlık uzmanlarının bazı Türk dış temsilciliklerini ziyaretle, daha önce açıklanan alanlarda eğitimleri sağlanacaktır. 

            c) Teçhisat 

            BMKP demirbaş ve sarf teçhizatın maliyetinin kısmi finansmanın (% 40) karşılayacaktır. (Tutarı 185.000 Dolar olan 5 adet IBM System/2 Model 70, 20 adet IBM System/2 Model 30 ve bir Scanner’i kapsamaktadır). 

            F. RİSKLER 

            Projenin uygulanmasına ilişkin herhangi bir risk görülmemektedir. 

            G. ÖN YÜKÜMLÜLÜK VE ŞARTLAR 

            Uygulanabilir değildir. 

            H. PROJENİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ, RAPORLAR VE DEĞERLENDİRME 

            Proje BMKP tarafından bu amaçla kurulmuş politika ve usuller gereğince değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 

            Proje Koordinatörü, BMKP tarafından oluşturulmuş politika ve usullere göre yıllık Proje  Performans ve Değerlendirme raporları hazırlayıp sunacaktır. 

            I. HUKUKİ ÇERÇEVE 

            Bu proje dökümanı ekli tamamlayıcı hükümlerde öngörülen araç olacaktır. Ev sahibi ülke Yürütücü Kuruluşu, proje dökümanı tamamlayıcı hükümlerine ilişkin olarak, tamamlayıcı hükümlerde belirtilen Hükümetin Koordinasyon makamına başvurulacaktır. 

            Bu proje dökümanında yapılacak aşağıda belirtilen revizyonlar, diğer imza koyanların teklif edilen değişiklere herhangi bir itirazlarının olmadığına ilişkin güvence verildiği takdirde, sadece BMKP Mukim Temsilcisinin imzası ile gerçekleştirilebilir: 

            a) Proje dökümanın eklerinin herhangi birindeki veya bu ekelre ilavelerdeki revizyonlar (BMKP yardımı için ön şart olan ve tadili mümkün bulunmayan, SBAA’ya taraf olmayan ülkeler için geçerli Standart Hukuki Metin hariç); 

            b) Yakın hedefler, çıktılar ve faaliyetlerde önemli değişikler meydana getirmeyen, ancak üzerinde mutabakata varılmış girdilerin yeniden düzenlenmesinden veya enflasyon nedeniyle meydana gelen maliyet artışlarından kaynaklanan revizyonlar; ve 

            c) Üzerinde mutabakata varılmış proje girdilerini yeni takvime bağlayan enflasyon nedeniyle artan uzman giderleri ve diğer masrafları düzenleyen veya yürütücü kuruluşa esneklik sağlayan zorunlu yılık revizyonlar. 

            ÜLKE                                  : TÜRKİYE 
            PROJE NO                        : TUR/89/001/A/01/99 
            PROJE BAŞLIK                : Dışişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Merkezinin Güçlendirilmesi 
  

  PROJE BÖLÜMLERİ TOPLAMMiktA/A 1989 Mikt A/A 1990 Mikt A/A
*010 PROjE PERSONELİ      
*17 Ulusal Uzmanlar      
017-001 Bilgi İşlem Danımanı 12.000 12.000  
    10.0 10.0  
017-002 Sistem analisti 12.500 9.000 3.500
    12.0 9.0 3.0
017-003 Programcı 10.550 6.300 4.250
    15.0 9.0 6.0
017-004 Programcı 10.550 6.300 4.250
    15.0 9.0 6.0
17-99 Toplam (*) 45.600 33.600 12.000
    52.0 37.0 15.0
039 BÖLÜM TOPLAMI (*) 45.600 33.600 12.000
    52.0 37.0 15.0
*030 EĞİTİM      
031 000 İnceleme Gezisi 10.000 5.000 5.000
032 000 Hizmet İçi Eğ. 35.000 20.000 15.000
039 BÖLÜM TOPLAMI (**) 45.000 25.000 20.000
*040 TEÇHİSAT      
041 000  Sarf Malzemesi 3.000 2.000 1.000
042 000 Demirbaş 185.400 185.400  
049 BÖLÜM TOPLAMI (**) 188.400 187.400 1.000
*050 ÇEŞİTLİ      
05100 Çeşitli 4.000 2.000 2.000
059 BÖLÜM TOPLAMI (**) 4.000 2.000 2.000
099 BÜTÇE TOPLAMI (**) 283.000 248.000 35.000
    52.0 37.0 15.0

            ÜLKE                       : TÜRKİYE 
            PROJE NO             : TUR/89/001/A/01/99 
            PROJE BAŞLIK     : Dışişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Merkezinin Güçlendirilmesi 
  

BMKP KATKISINI KAPSAYAN PROJE BÜTÇESİ (U.S. Dolar)
  
  PROJE BÖLÜMLERİ TOPLAM Mikt A/A  1989 Mikt A/A 1990 Mikt A/A
101 000 Masraf Paylaşımı -100.000 -60.000 -40.000
109 BÖLÜM TOPLAMI (**) -100.000 -60.000 -40.000
999 UNDP TOPLAMI (***) 183.000 188.000 -5.000
    52.0 37.0 15.0

            ÜLKE : TÜRKİYE 
            PROJE NO : TUR/89/001/A/01/99 
            PROJE BAŞLIK : Dışişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Merkezinin Güçlendirilmesi 
  

MASRAF PAYLAŞIMINI KAPSAYAN PROJE BÜTÇESİ (ABD DOLARI)
 
  PROJE BÖLÜMLERİ TOPLAM Mikt A/A  1989 Mikt A/A 1990 Mikt A/A
101 000 Masraf Paylaşımı 100.000 60.000 40.000
109 BÖLÜM TOPLAMI (**) 100.000 60.000 40.000
199 UNDP TOPLAMI (***) 100.000 60.000 40.000
            Tarih_______                 Miktar____                         Ödeyen_______ 

            Mart 1989                         60.000                                 Türkiye 
            Şubat 1990                      40.000                                 Türkiye 

            Not 1: Ödemeler proje faaliyetlerinden önce ve ödeme planında belirtilen tarihlerden geç kalmayacak şekilde yapılacatır. 

            Not 2: Ödemeler Garanti Bankası Yenişehir Şubesi, Ankara. Hesap No 624-21’e (proje sayısı ve başlığı belirtilerek) yapılacaktır. 

            Not 3: TL. cinsinden muhtemel ödeme, ancak BMKP ile anlaşma sağlandıktan sonra, ödeme günündeki kur üzerinden ve BMKP’nin TL. kullanma kapasitesine bağlı olarak, yapılan ödeme miktarı ile o tarihten sonraki 6 aylık zaman içinde TL’nın alacağı en düşük değere (1 ABD Dolarına karşılık en fazla TL. olarak tanımlanır) göre farkın geri ödenmesi şartı ile yapılabilir. 

            Not 4: Mahalli para birimi ile yapılacak ödeme BMKP’nin Türk Lirasını kullanabilme durumuna bağlıdır. Kabulden önce BMKP muhasebesinden izin alınması şartı vardır. 

            Not 5: Yukarıda belirtilen masraf-paylaşımı ödemesinin bir kısmını veya tamamını BMKP’nin kabul edememesi durumunda bütçe buna göre azaltılacaktır. 

            PROJE BÜTÇESİ AYNİ DAĞILIMI 

(000.000 TL.)
            Ülke         : TÜRKİYE 
            Proje No : Tur/89/001/A/01/99 
            Başlık      : Dışişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Merkezinin Güçlendirilmesi 
  
PROJE PERSONELİ TOPLAM m/m TL. 1989 m/m TL. 1990 m/m TL.
Ulusal Proje Koordinatörü 22 9.4 10 4.0 12 5.4
Yönetici Personel 110 225.0 50 100.0 60 125.0
Personel 66 11.7 30 4.5 36 7.2
BÖLÜM TOPLAMI 198 246.1 90 108.5 108 137.6
CİHAZLAR VE ÇALIŞMA  ORTAMI        
Sabit cihazlar   50.0   50.0   -
Çalışma Ortamı   5.0   5.0   -
BÖLÜM TOPLAMI   55.0   55.0   -
ÇEŞİTLİ            
Çeşitli   1.0   0.5   0.5
GENEL TOPLAM 198 302.7 90 164.0 108 138.1
Ek: 1
PROJE KOORDİNATÖRÜNÜN GÖREV TANIMI

            Ulusal Proje Koordinatörü BMKP destekli projeyi uygulayan Hükümet kuruluşunun bir elemanıdır. Kendisi uygulayacı hükümet kuruluşunun proje teklifinde bulunması takiben bu göreve atanmıştır. 

            Ulusal Proje Koordinatörü bir yandan uygulayıcı kuruluş, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve Dışişleri Bakanlığı, öte yandan BMKP ve BM Yürütücü kuruluşu arasında projenin girdi ve çıktılarının koordinasyonunu temin eder. Özellikle, projenin icrası için görevlendirilin BMKP görevlileri ile yakın işbirliği halinde çalışır ve: 

            1. Proje dökümanı ve sonradan proje bütçesinde revizyon için Hükümetin imzasını gerektiren durumlarda, mevcut prosedürlere uygun olarak, zamanında Dışişleri Bakanlığı ve DPT ile muhaberatı yürütür. 

            2. Proje için görevlendirilmiş BMKP personeli ile yakın işbirliği yaparak yıllık çalışma planlarını hazırlar ve bunu doğrudan doğruya veya BMKP kanalı ile Yürütücü Kuruluşa gönderir. 

            3. Yıllık çalışma planında öngörülen değişiklikleri ve bunlar için gerçekçi düzenleme ve bütçe revizyonları teklifini, yakın temas ve işbirliği halinde bulunduğu BMKP veya ilgil yürütücü kuruluşa iletir. 

            4. Proje dökümanı şartlarına uygunluğunu tetkik ettikten sonra, proje uyarınca görevlendirilmesi istenen danışmanların görev tanımlarını BMKP ve ilgili yürütücü kuruluşa sunar. 

            5. Adayların yeterli lisan bilgisine ve kaliikasyonlara sahip olduklarını belirledikten sonra tamalanmış adaylık formlarını vaktinde Dışişleri Bakanlığına sevkeder. 

            6. Eğitimleri sonunda adayların eğitim raporlarını tamamlamalarını sağlar ve bunları BMKP ve ilgili BM Yürütücü Kuruluşuna gönderir. 

            7. Mevcut detaylı ayrıntıları ve gerçekçi tahminleri temin ettikten sonra teçhizat talep formlarını BMKP ve ilgili BM Yürütücü Kuruluşuna gönderir. 

            8. Proje teçhizatınhın zamanında gümrüklerden çekilmesini temen eder. 

            9. Görev tanımlarına uygun olarak görevlerini yapabilmeleri için yerli ve yabancı danışmanların görev yerlerinde uygun çalışma şartlarını düzenler. 

            10. Projenin başlangıcında, gelişme ve diğer raporları için rapor verme takvimini düzenler ve buhnu BMKP ve ilgili BM Yürütücü Kuruluşuna gönderir. 

            11. Rapor verme takvimine uygun ve ingilizce olarak, periyodik tekamül raporunu/dahili değerlendirme raporunu ve taslak sonuç raporunu hazırlar vebunları BMKP ve ilgili BM Yürütücü Kuruluşuna gönderir. 

            12. Proje üçlü değerlendirme toplantılarının düzenlenmesi ve gündeminin hazırlanmasında BMKP Ankara Temsilciliği ve ilgili BM Yürütücü Kuruluşuna yardım eder. 

Ek: 2
SBAA’ya Taraf Olmayan Ülkeler İçin Standart Hukuki Metin

            Bu proje dökümanı; diğerleri meyanında, 21 Ekim 1965 tarihinde Türk Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında, Değiştirilmiş Standart Anlaşma’nın yasal çerçevesinde içinde uygulanacaktır. 

            Özellikle, Hükümeti İmtiyazlar ve Muafiyetler Antlaşması’nın hükümlerini uygulamakla yükümlü tutan 5 inci Madde, 1 inci paragraf hükümlerinin, gerekli değişiklikler yapılarak, bu proje dökümanına uygun olarak yapılacak teknik yardıma uygulanması gözönünde alınacaktır. 

MALİ VE HESABİ DÜZENLEMELER

            A. GENEL 

            1. Bundan sonra “Hükümet” olarak alınacak olan Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar Dairesi ve Bilgi İşlem Merkezi kendine BMKP Başkanı tarafnıdan tevdi edilen fonları uygun kullanmakla sorumludur. 

            2. Hükümet BMKP kaynakları için (ayrı bir banka hesabı da dahil olmak üzere) ayrı hesap tutulacaktır. Fonları sadece proje bütçesinde gösterilen BMKP tarafından finanse edilen girdiler için kullanacaktır. (Proje Dökümanının II. Bölümü) 

            3. Hükümet adına BMKP’nin Fon avansları vermesi veya ödeme yapması BMKP’nin kural ve direktiflerine göre olur. 

            4. Hükümet BMKP’na, BMKP fonlarının alınması ve harcanması ile ilgili mali bilgileri İngilizce olarak, BMKP mali yılında verir. (1 Ocak - 31 Aralık). Bu bilgilerin sürece içeriği aşağıda gösterilmiştir. Yıllık mali bilgiler Hükümetin kendi hesaplarını denetleyen yasal kuruluşlarca gözden geçilirilir. İmkan nisbetinde Birleşmiş Milletlerin denetleme ilke ve usulleri dikkate alınır. Yıllık Denetleme raporları aşağıda belirtilen raporlarla birlikte tevdi edilir. 

            5. BMKP’na rapor verilirken BM döviz kurları üzerinde ABD doları olarak hesaplanır. BMKP Daimi Temsilcisi Hükümete bu kurları ve değişmeleri haber verir. 

            6. Hükümetin talebi üzerine Daimi Temsilci, Proje Dökümanı uyarınca ve ihtiyaz olan cinsten ve aşağıdaki şartlarda avans verir. 

            7. Hükümet BMKP fonlarından nakit ihtiyaçlarını, ödemeden iki hafta önce ve Proje Belgesinin II. Bölümündeki ödeme programına göre belirtir. (Ek 1, Fonlarda Avans Talebi) Ödemeler, ödeme programında gösterilen tarihlerde ve Hükümet tarafından istenilen miktar ve para cinsinden yapılacaktır. 

            8. Proje Dökümanı Takvimdeki avanslar gerçek ihtiyaçları tam yansıtmazsa Daimi Temsilci ile istişare ederek, Hükümet yeni bir takvim hazırlar. Bu takvim Ek 4, Avans Takvimi, formatına uygun olmalıdır. Avanslar, normalde, azami üç aylık bir süreyi karşılaycak miktarda olmalıdır. 

            9. Mahalli Para Cinsinden Avanslar Hükümete Mahalli Para cinsinden normal olarak Daimi Temsilci tarafından yapılır. 

            10. Diğer Paralarla Avanslar, eğer bu cins para Daimi Temsilcide, varsa, Hükümete ABD doları olarak yapılır. Daimi Temsilci gerekli paralarda avansları, başka daimi temsilciliklerde varsa veya BMKP Merkezinde varsa uygun görüldüğü takdirde yapar. 

            C. BMKP TARAFINDAN DOĞRUDAN ÖDEMELER 

            11. Hükümetin talebi üzerine, BMKP, tamamlayıcı dökümanları doğruladıktan sonra, BMKP’nın finanse ettiği hizmet ve malların ödemelerini şahıs veya firmalara doğrudan yapabilir. Talepler BMKP Daimi Temsilciliklerine yapılır ve Daimi Temsilci ödemelerin kendince veya Merkezce yapılmasını ayarlar. Talep, kime ödeme yapılacağını, miktar ve para cinsini, talebin gerekçesini ödemenin hangi banka hesabına yapılacağını, adres ve hesap numarasını bildirir. 

            12. Daimi Temsilci aşağıda paragraf D.13 (b)’de gösterilen Proje ara Raporuna dahil edilebilmesi için 30 Nisan, 31 Ağustos ve 31 Aralık tarihlerini takiben 15 gün içinde BMKP’nin doğrudan ödeme beyanlarını hükümete yapar. 

            D. BELLİ SÜRELERDE MALİ BEYANLAR 

            13. Hükümet Temsilciye 30 Nisan ve 31 Ağustos’u müteakip 30 gün içinde ve 31 Aralık’ı müteakip 60 gün içinde tasdikli mali beyanda bulunur. Bu beyanlara aşağıdakiler dahildir. 

            a) BMKP’nin Avans Verdiği Fonların Durumu (2 Nolu Ek) 

            Yukarıda belirtilen her süre için verilecek avans, avansın ödendiği para cinsinden hazırlanacaktır. Avans olarak ödenen herbir para cinsi ayrı beyan verilcektir. Her beyan, yılbaşındaki kullanılabilir fonları, BMKP tarafından yapılan avansları rapor tarihine kadar hükümetce kullanılanları ve o süre sonundaki dengeyi belirtir. Beyan, aynı zamanda, ayrıntılı olarak mahalli para cinsinden aylık harcamaları ve BM kurlarıyla hesaplanmış ABD doları karşılıklarını da deyatlı beyan içerir. 

            b) Proje Ara Raporu (3 Nolu Ek) 

            Rapor yukarıda belirtilen her süre için verilecek ve yıllık harcamalar kabul edilmiş proje bütçesinde gösterilen listeye göre sınıflandırılmış olacaktır. Hükümet harcamalarını da içine alan bu rapor gereğinde varsa Koordinasyon Kuruluşunun beyanının ve BMKP’nım doğrudan ödemelerinin beyanını yansıtacaktır. 

            c) BMKP’ce Finanse Edilmiş Dayanıklı Malzemenin Yıllık Raporu 

            Hükümet Daimi Temsilciye 31 Aralık’tan azami 60 gün içersinde diğer gerekli mali beyanlarla birlikte, dayanıklı malzeme için bir yıllık rapor verecektir. Rapora BMKP’nin finanse ettiği, yıl boyu projece alınan, dayanıklı malzemenin tümü dahil edilecektir. Varsa, Koordinatör Kuruluşun proje mucibince satın aldığı dayanıklı malzeme de dahil edilecektir. Rapor her maddeyi ayrıntılı belirtecek ve Hükümetçe verilen belirleme numarası, imalatçının seri ve kayıt numarası ABD Doları karşılığı satın alma tarihindeki BM kuru üzerinden hesap edilecek maliyetleri gösterecektir. 

            14. Eğer Hükümet zamanında mali bir beyan ibraz edemezse daimi Temsilciye sebeplerini ve ibraç edeceği tarihi belirtecektir. 

            E. HÜKÜMETİN YILLIK DENETLENMİŞ MALİ BEYANLAR 
            15. Tasdikli ve denetlenmiş yıllık mali beyan Hükümet tarafından her yıl sonunda 120 gün içinde Daimi Temsilciye sunulur. Bu beyanda BMKP Fonlarının durumu D. 13 (a) paragrafında belirtildiği şekilde açıklanır. 

            16. Mali beyan yukarıda paragraf 4’te belirtildiği şekilde denetlenir. 

            F. HÜKÜMETİN NİHAİ MALİ BEYANLARI 

            17. Projeye BMKP’nin mali yardımının tamamlanması sonucunda Hükümet nihai mali beyanda bulunur ve bu beyan 1 Ocak’tan başlayan dönemdeki mali tamamlamayı ya da varsa harcanamayan kısmını (aşağıdaki 18. pargrafta belirtildiği şekilde) gösterir. Mali beyanların yukarıda E paragrafındaki şartlara uygunluğu denetlenir. 2 ve 3 nolu eklerdeki forma uymalıdır. Beyanlar mali bitiş tarihini takiben 120 gün içinde verilir ve koplarını BMKP Daimi Temsilcisine olmak üzere BMKP Mali Bölüm ve Başkanına gönderilir. 

            18. BMKP’nın harcanmayan nakit dengesinde Hükümetin elinde kalan varsa avans alınan para cinsinden geri ödenir. Geri ödeme en geç mali tamamlamayı takip eden 30 gün içinde yapılır. 

            G. BMKP DENETİMİ 

            19. BMKP kaynaklarına ilişkin olarak hükümetçe tutalan bütün hesaplar BMKP iç denetleyicileri ve/veya Birleşmiş Milletler Denetim Kurulu tarafından veya BM Denetim Kurulunca seçilmiş özel denetçiler tarafından denetlenebilir. 

EK FORM 1 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
BMKP FONLARINDAN AVANS TALEBİ

PROJE: 

......................................................süresi için 
  

  Ödeme Detayı
Para Cinsi Süre Başında eldeki nakit Süre sonuna kadar tahmini harcama Gerekli net Avans Banka İsim ve Adres Hesap Adı No
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
            Tasdik Edilmiştir: 
            ______________________ 
Adı................................:
Makamı.........................:
Hükümet Kuruluşu..........:
            EK FORM 2 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
BMKP’NİN AVANS VERDİĞİ FONLARIN DURUMU

            PROJE: 
                                         .............................................süresi için 

                                                                                                            Miktar 
                                                                                                (Avans Verilen Para Cinsi) 
A. Alınan ve Harcanan Fonların Özeti 
            1. Ocak 1989’daki denge 
            Eklenen : BMKP’den alınan avans                             _____________________ 
                            Proje için Harcanabilir Toplam Fonlar 
            Çıkan....: Bu tarihe kadar yılda harcanan                  _____________________ 
            Denge....: ................................................                     _____________________ 
                        Görülen...:                                                         _____________________                                        Bandada Nakit 
                            Elde Nakit 
                        Denge 

            B. Aylık Harcama Özeti 
                        Harcanan                                                                            Harcanan 
                        (Avans verilen para cinsi)            BM Kuru              (ABD Doları Karşılığı) 
Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım                                    2 
Aralık 
            Toplam 
                                                                    b/ 
            Doğruluğunu Tasdik eden:                        Onaylayan: 
            Adı.................................:                        Adı.................................: 
            Baş Muhasip...................:                     Makamı..........................: 
            Hükümet Kuruluşu...........:                     Hükümet Kuruluşu.......... 

DENETİM SERTİFİKASI
(Denetici tarafından onay ve imza)
SADECE YILLIK VE SON MALİ
BEYAN DENETİMİ GEREKLİDİR

  

EK FORM 3 

TÜRKİYE HÜKÜMETİ

PROJE: NO: 

BMKP’NİN FONLARI İÇİN PROJE ARA RAPORU
(ABD doları olarak)
 
  H A R C A M A L A R
BÜTÇE KALEM
TARİF
BÜTÇE YILI
HÜKÜMET
BM Doğrudan Ödeme
İşbirliği Kuruluş
Toplam
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
            

    

    

    

    

    

    

    

 

   
  TOPLAM   a/       
            Doğruluğunu Tasdik Eden:                                     Onaylayan:___________ 

            Adı.................................:                                         Adı.................................: 
            Baş Muhasip...................:                                      Makamı..........................: 
            Hükümet Kuruluşu...........:                                      Hükümet Kuruluşu...........: 

 
DENETİM SERTİFİKASI
(Denetici tarafından onay ve imza)
SADECE YILLIK VE SON MALİ
BEYAN DENETİMİ GEREKLİDİR

EK FORM 4 

TÜRKİYE HÜKÜMETİ
BMKP FİNANSE DEMİRBAŞ MALZEME YILLIK RAPORU

PROJE NO: 

OCAK 1989........................................................süresi için 
  
Tarif Hükümet belirtilen numarası İmalatçı seri ve kayıt no ABD Doları olarak fiatı b/

 
Toplam:
            a/ 400 ABD Doları ve üzerindeki fiata asgari 5 yıl kullanılabilen eşya ve 400 Doların altında olmasına rağmen mobilya, çekmece, ois makinaları, fotoğraf makinası, projektör, evrak çantası gibi mallar veya Hükümetin seçtiği başka mallar. 

                                                                                            Adı (Daktilo) 
b/satın aldığı andaki                                                            Unvanı 
BM kurundan ABD Doları                                                Hükümet Kuruluşu 
EK FORM 5 
AVANS TAKVİMİ a/ 
A. BU TARİHE KADAR Kİ FONLAR                                    $ ABD 
B. ÖNÜMÜZDEKİ 12 AY İÇİN VERİLECEK AVANS FONLARI b/ 

                        i) Hükümete 
                                                                                    Tarih                    Miktar                 Toplam 

EK FORM 5 

AVANS TAKVİMİ a/

            A. BU TARİHE KADAR Kİ FONLAR                                                             $ ABD 

            B. ÖNÜMÜZDEKİ 12 AY İÇİN VERİLECEK AVANS FONLARI b/ 

            i) Hükümete 

            Tarih                                        Miktar                                   Toplam 

            C. DAHA SONRA AVANS VERİLECEK FONLAR 

            PROJE BÜTÇESİ TOPLAMI İÇİN TAHSİS (SIRA 99) 

            a/ Proje Dokümanının BMKP katkısından hemen snora konacaktır (IV. Bölüm). Avanslar azami üç aylık nakit ihtiyaçları için verilir. 

            b/ Projenin tasdikinden sonraki 12 aylık süreyi kapsamalıdır. 

            Not: İngilizce metni 24 Eylül 1989 gün ve 20292 sayılı Resmi Gazete’dedir.