Milletlerarası Sözleşme  
Resmi Gazete: 25.01.1991 Sayı : 20766 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 30 Sahife:
       
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 90/1231 
Karar Tarihi : 28/11/1990      
       
            21 Haziran 1990 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Tıp ve Sağlık Alanında 1990-1991 Yıllarına İlişkin İşbirliği Protokolu’nun onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 21/11/1990 tarihli EİDA-6724 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/11/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
   TURGUT ÖZAL
Cumhurbaşkanı
  
Y. AKBULUT 
Başbakan
     
       
M. KEÇECİLER 
Devlet Bakanı 
K. İNAN 
Devlet Bakanı 
G. TANER  
Devlet Bakanı 
C. ÇİÇEK 
Devlet Bakanı 
       
İ. ÇELEBİ 
Devlet Bakanı
V. DİNÇERLER 
Devlet Bakanı
M. YAZAR 
Devlet Bakanı
İ. ÖZARSLAN 
Devlet Bakanı 
       
E. KONUKMAN 
Devlet Bakanı 
M. YAZAR 
Devlet Bakanı V. 
M. TAŞAR 
Devlet Bakanı
K. AKKAYA 
Devlet Bakanı 
       
H. ÖRÜÇ 
Devlet Bakanı
M. O. SUNGURLU 
Adalet Bakanı
H. DOĞAN 
Milli Savunma Bakanı
H. DOĞAN 
İçişleri Bakanı V. 
       
A. K. ALPTEMOÇİN 
Dışişleri bakanı
A. KAHVECİ 
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL 
Milli Eğitim Bakanı
A. KAHVECİ 
Bayındırlık ve İskân Bakanı V. 
H. ŞIVGIN 
Sağlık Bakanı 
C. TUNCER 
Ulaştırma Bakanı 
L. KAYALAR 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
İ. AYKUT 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ş. YÜRÜR 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
F. KURT 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
N. K. ZEYBEK 
Kültür Bakanı 
N. K. ZEYBEK 
Turizm Bakanı V.
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE AZERBAYCAN SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA TIP VE SAĞLIK ALANINDA 1990-1992 YILLARINA İLİŞKİN İŞBİRLİĞİ PROTOKOLU


            1990-1992 yıllarında Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti arasında Kültürel ve Bilimsel Değişim konusunda 10 Ocak 1990 tarihli PROTOKOL ile Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Sağlık Bakanlığı arasındaki 31/5/1990 tarihli ANLAŞMA’nın uzantısı olarak, Sağlık Hizmeti ve Sağlık Bilimleri alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır.

            MADDE I
            Taraflar, Milli Sağlık Hizmeti sistemlerinin daha da mükemmelleştirilmesi amacıyla sağlık alanında işbirliğini geliştirmede mutabık kalmışlardır.

            MADDE 2
            Taraflar, 1990-1991 ders yılından başlayarak, öğrencilerin Azerbaycan Tıp Enstitüsü ile Ankara ve İstanbul’daki Üniversitelerde eğitimi için her yıl üçer burstan az olmamak üzere temin edeceklerdir. Burs süresi taraflarca daha sonra tespit edilecektir.

            Taraflar, ayrıca genç bilim adamlarının çeşitli sağlık alanlarında inceleme ve araştırma çalışmalarında bulunmaları için üç yıl süresince her yıl için en az birer burs temin edeceklerdir.

            MADDE 3
            Taraflar, bilimsel araştırma kuruluşları arasında ortak araştırmaları şu alanlarda teşvik edeceklerdir:

            -Onkoloji
            -Göz Mikro-cerrahisi
            -Hematoloji
            -Üro-nefroloji
            -Kardiyoloji ve kalp damar cerrahi
            -Sağlık teşhisi (ışın introskopi, endoskopi)
            -Neonatoloji
            -Bulaşıcı Hastalıklar
            -Sağlık genetiği
            -Gastro-enteroloji
            -Stomatoloji

            MADDE 4
            Taraflar, Sağlık Yüksek Okullarında her yıl her bir taraftan en az üçer bilim adamının anlaşılan süre içinde konferans vermelerini sağlayacaklardır.

            MADDE 5
            Taraflar, uzmanların altı aylık bir süre için, Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Sağlık Kuruluşlarında çalışma yapmalarını kararlaştırmışlardır.

            MADDE 6
            Taraflar, karşılıklı olarak hastaları, çeşitli sağlık alanlarında, tedavi için ticari esasa dayalı dövizli ve dövizsiz, tarafların mutabakatı üzerine ve mütekabiliyetleri esasına uygun olarak gönderilebileceklerdir.

            MADDE 7
            Taraflar her yıl sağlık hizmeti organizatörleri ve çeşitli sağlık alanlarında çalışan insanların katılacağı sağlık konusunda sempozyumların düzenlenmesini temin etmek üzere;

            Birinci sempozyumu Ekim 1990’da Bakü’de, sonraki 1991’de Türkiye’nin şehirlerinde birinde yapılacaktır.

            MADDE 8
            Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinde ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi alet imali için ortak tesislerin kurulması için finansman imkanlarını araştıracaklardır.

            MADDE 9
            Taraflar, çevre zararlılarının kimyasal kontrolü, tarımda zirai ilaçların kullanımının hijyenik değerlendirmesi, halkın sağlık durumunun incelenmesi üstüne yeni yöntemler konusunda devamlı olarak bilgi alışverişinde bulunacaklardır.

            MADDE 10
            Taraflar, sağlık hizmeti sistemleri konusunda bilgi edinmeleri amacıyla otuz kişiden oluşan her iki tarafın uzmanlaşmış sağlık heyetlerinin karşılıklı ziyaretlerini organize edeceklerdir.

            MADDE 11
            Taraflar, mali sorunlarda Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri arasında 1990-1992 yıllarında Kültürel ve Bilimsel Değişim protokolünün 44 üncü maddesine uyacakları konusunda anlaşmışlar, Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti arasında 1990-1992 yılları Kültürel ve Bilimsel Değişim protokolünün 44 üncü maddesinde ön görülmeyen mali sorunları gerektiğinde her bir somut durumlarda karşılıklı anlaşma dayanılarak tanzim edilecektir.

            İşbu protokol imzalandığı günden 31 Aralık 1992 tarihine kadar yürürlükte bulunacaktır.

            İşbu protokol 21 Haziran 1990 tarihinde Ankara’da, her iki nüsha da aynı derecede geçerli olmak üzere, Türkçe ve Rusça olarak hazırlanmıştır.

            Türkiye Cumhuriyeti                                    Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
                 Sağlık Bakanı                                                            Sağlık Bakanı
                 Halil ŞIVGIN                                                         Talat KASIMOV

            Not: Rusça metni 25 Ocak 1991 gün ve 20766 sayılı Resmi Gazete’dedir.