Milletlerarası Sözleşme  
Resmi Gazete: 23.01.1991 Sayı : 20764 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 30 Sahife:
       
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 90/1247 
Karar Tarihi : 03/12/1990      
       
            14 Haziran 1990 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye-Kuveyt Kara Ulaştırması Karma Komisyon 8. Dönem Toplantısı Tutanağı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 30/7/1990, 26/11/1990 tarihli EİOA-I-5231-4140, 8324-6820 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/12/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır.  
   TURGUT ÖZAL
Cumhurbaşkanı
  
Y. AKBULUT 
Başbakan
     
       
M. KEÇECİLER 
Devlet Bakanı 
K. İNAN 
Devlet Bakanı 
C. TUNCER  
Devlet Bakanı V.
C. ÇİÇEK 
Devlet Bakanı 
       
İ. ÇELEBİ 
Devlet Bakanı
V. DİNÇERLER 
Devlet Bakanı
M. YAZAR 
Devlet Bakanı
İ. ÖZARSLAN 
Devlet Bakanı 
       
E. KONUKMAN 
Devlet Bakanı 
M. YAZAR 
Devlet Bakanı V. 
M. TAŞAR 
Devlet Bakanı
K. AKKAYA 
Devlet Bakanı 
       
H. ÖRÜÇ 
Devlet Bakanı
M. O. SUNGURLU 
Adalet Bakanı
A. K. ALPTEMOÇİN 
Milli Savunma Bakanı V.
M. O. SUNGURLU 
İçişleri Bakanı V.
       
A. K. ALPTEMOÇİN 
Dışişleri bakanı
A. KAHVECİ 
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL 
Milli Eğitim Bakanı
C. ALTINKAYA 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 
E. KONUKMAN 
Sağlık Bakanı V.
C. TUNCER 
Ulaştırma Bakanı 
L. KAYALAR 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
İ. AYKUT 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ş. YÜRÜR 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
F. KURT 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
İ. ÖZARSLAN 
Kültür Bakanı V.
İ. AKÜZÜM 
Turizm Bakanı 
 
TÜRKİYE-KUVEYT KARA ULAŞTIRMASI KARMA KOMİSYON 8. DÖNEM TOPLANTISI TUTANAĞI


            İki ülke arasındaki “Eşya ve Yolcuların Transit Nakliyatına ve İki Ülke Arasındaki Nakliyata İlişkin Anlaşma”nın 11. maddesi uyarınca Karma Komisyon 13-14 Haziran 1990 tarihleri arasında Ankara’da toplanmıştır. 

            Türk Tarafına Türkiye Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Muammer Işıkoğlu başkanlık yapmıştır.

            Kuveyt Tarafına Kuveyt Haberleşme Bakanlığı Kara Ulaştırması Müdürü Sayın Mubarak T. Al. Khaldi başkanlık yapmıştır.

            Türk ve Kuveyt Heyet üyelerinin isimleri sırasıyla Ek I, II’de mevcuttur.

            Türk Heyeti Başkanı seçkin misafirleri memnuniyetle karşılamış, Kuveyt Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki kardeşçe ilişkilerin gelişmesinden övgü ile bahsetmiş, Türkiye Cumhuriyetinin Anlaşmanın uygulanmasında tüm zorlukların üstesinden gelmede gönüllü olduğunu belirtmiştir.

            Kuveyt Heyeti Başkanı, yakın misafirperverlikten dolayı teşekkür etmiş ve iki ülke arasındaki mükemmel ilişkiler çerçevesinde Kara Ulaştırması sektöründeki bu güçlüklerin uygun çözümler bulacağını ümit ettiğini ifade etmiştir.

            EŞYA TAŞIMACILIĞI
            Başlıca konular her iki heyet tarafından aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

            1- Türk Tarafınca belirtilen konular:

            a) Türk Heyeti kara ulaştırmasıyla ilgili istatistiksel bilgi sunmuştur.

            b) Türk Tarafı, 1988 yılında 8000, 1989 yılında yaklaşık 11.000 Kuveyt taşıtının hiçbir problemle karşılaşmadan eşya yüklediğini belirterek Türk taşıtlarına Kuveyt gümrük kapısındaki kontroller esnasında zarar verilmeye devam edildiğini vurgulamış  ve Kuveyt tarafından bu tür olayların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınmasını talep etmiştir.

            Kuveyt Tarafı, 1989 yılında alınan önlemlerle Türk taşıtlarına Kuveyt gümrüğünde kontroller esnasında verilen zararların azaldığı ve bu tür güçlüklerin üstesinden gelme çabalarının devam edeceğini belirtmiştir. 

            c) Türk Tarafı, Türk sürücüler için vizenin 1 yıl süreli ve çok giriş-çıkışlı olmasını ve formalitelerin basitleştirilmesini istemiştir.

            Kuveyt Tarafı, Kuveyt mevzuatına göre 1 yıllık çok giriş-çıkışlı vizelerin verilmesi için Kuveyt’te bir acente tayin edilmesinin gerekli olacağını belirtmiştir.

            Türk Tarafı, bazı ülkeler için uygulandığı gibi Türk sürücülerinin listelerinin Uluslar arası Nakliyeciler Derneği tarafından onaylanarak Kuveyt Makamlarına verilmesi halinde bu sürücülere 1 yıl süreli çok giriş çıkışlı vize verilmesini önermiştir.

            Kuveyt Tarafı, Kuveyt yetkililerinin bu öneriyi inceleyeceklerini ve sonucu Türk Tarafına gelecek toplantıda bildireceklerini belirtmiştir.

            d) Türk Tarafı, Kuveyt Tarafından Kuveyt gümrüğü civarında bulunan park yerleri hakkında ayrıntılı bilgi talep etmiş ve bunların geliştirilmesini istemiştir.

            Kuveyt Tarafı, sözkonusu park yerlerinin sosyal yönden çok geliştirildiğini ve 1990 yılında buların çok modern hale getirileceğini açıklamıştır.

            e) Türk Tarafı, Kuveytli olmayan bazı şahısların, 3. ülkelerden aldıkları “Triptik” lerle ve Kuveyt plakalı taşıtlarla Türkiye’ye geldiklerini ve 3. ülkelere eşya taşıdıklarını belirtmiştir.

            Türk Tarafı, Türk yetkililerinin bu tür olayların tekrarı halinde gerekli önlemleri almak mecburiyetinde kalacaklarını ifade etmiştir.

            Kuveyt Tarafı, Kuveyt taşıma filosundan olan taşıt sürücülerinin Kuveyt İçişleri Bakanlığı tarafından verilen mülkiyet belgelerini almak zorunda olduklarını ve bu belgenin sarı renkli olduğunu belirtmiştir. Kuveyt Heyeti Türk Heyetinden şüpheli durumlar hakkında Kuveyt yetkililerine bilgi gönderilmesini talep etmiştir.

            2- Kuveyt Tarafınca Belirtilen Konular:

            a) Türk kamyonlarının şoförleri, herhangi bir güvenlik sorunu ortaya çıkmaması için, illegal yoldan yolcu taşımaktan kaçınmalıdır.

            b) Gönderilen malların Kuveyt’e varışından önce, Kuveytli ithalatçıya Türk şoförleri ve kamyonları hakkındaki bilgiler tam ve yanlışsız olarak gönderilmelidir.

            c) Trafiğin akışını ve kamu güvenliğini tehlikeye sokmamak için TIR Anlaşmasında belirtilen kamyonlarla ilgili uluslar arası standart niteliklere uyulmalıdır. Sözkonusu nitelikler aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

            - Azami yükseklik 4,5 metre olmalıdır.
            - Üst bezi, metal halkalar ve ipler.
            - Bütün kamyonlarda (6 akslı olanlar dahil) kargolar 45 tonu geçmemelidir.
            - Eski kamyonlar gecikmelere neden olabilir ve kamu güvenliğini tehlikeye düşürebilir.

            d) Menşe şahadetnamelerinde ve faturalardaki silintiler ve çizilerek yapılan değişiklikler.

            e) Bazı Türk kamyonları birden fazla yakıt deposu taşıyarak, iki ülke arasında imzalanan anlaşmanın 4. maddesini ihlal etmektedir.

            f) Diğer manifestolar resmi muamelelerde kabul edilmeyeceğinden Kuveyt’e Türk Manifestosu gönderilmelidir. Genelde Kuveyt’te Türkçe kullanılmadığından, manifestolar Arapça ve İngilizce dillerinde düzenlenmelidir.

            g) Bütün Türk kamyonlarının mahalli acentası veya acentaları bulunmalıdır. Bu acenta yetkili bir Kuveyt taşıyıcısı olmalıdır.

            Kuveyt Tarafı, yukarıda bahsedilen konuların önemini vurgulamışlar ve Türk Tarafından bu tür problemlerin kısa bir zamanda halledilmesini rica etmiştir.

            Türk Tarafı, yukarıda bahsedilen konuları not etmiş ve Uluslar arası Taşımacılar Derneğine ve Türk taşımacılara gerekli önlemlerin alınması için bu konular ileteceğini belirtmiştir. Ayrıca, Türk Tarafı mevzuata aykırı taşıma yapan taşıtların plakalarının bildirilmesi halinde, bunlar hakkında gerekli müeyyidenin uygulanabileceğini belirtmiştir.

            YOLCU TAŞIMACILIĞI
            Her iki taraf, birçok yolcunun Kuveyt’e otobüsle gitmek istediğini ve bunun Kuveyt’li turistler için de Türkiye’ye gitmek için çok ekonomik bir yol olduğu gerçeğini belirterek, her iki ülkede yürürlükteki kural ve tüzüklere göre iki ülke arasında otobüs taşımacılığına başlanması için istekli olduklarını ifade etmiştir.

            DİĞER KONULAR
            Her iki taraf bu toplantıdaki tavsiyelerin, diplomatik kanallarla her iki ülkenin ilgili yetkilileri tarafından izlenmesi gerektiğini belirtmişlerdir. İki taraf bu tavsiyelerin yerine getirilmesini kolaylaştırmak için bilgi teatisinde bulunabilirler.

            Kuveyt ve Türk Heyetleri arasındaki resmi görüşmeler iki ülke arasındaki tarihi ve islami bağlardan kaynaklanan dostluk ve kardeşlik havası içinde gerçekleşmiştir.

            Kuveyt Heyeti, Türkiye’de kaldıkları sürece gösterilen kardeşce karşılama ve yakın ilgiden memnuniyetini belirtmiştir.

            Her iki taraf gelecek Karma Komisyon Toplantısının 1991 yılında Kuveyt’te yapılması konusunda mutabık kalmışlardır. Toplantı tarihi diplomatik kanallarla kararlaştırılacaktır. 

            14/6/1991 tarihinde, Ankara’da her ikisi de aynı derecede geçerli İngilizce iki kopya olarak hazırlanmıştır.

            Türkiye Cumhuriyeti Adına                                                Kuveyt Devleti Adına
            Muammer Işıkoğlu                                                            Mubarak T. Al. Khaldi
            Heyet Başkanı                                                                        Heyet Başkanı

            TÜRK HEYETİ İSİM LİSTESİ
 
Muammer Işıkoğlu Heyet Başkanı Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Yaşar Çoban Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdür Yardımcısı
Metin Koçak Maliye ve Gümrük Bakanlığı Daire Başkanı
Ergün Koç Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Daire Başkanı

            ÖZEL SEKTÖR TEMSİLCİLERİ
 
Memik Çömez Uluslararası Taşımacılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Sabri Özcan Uluslararası Taşımacılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Necati Aktaş Uluslararası Yolcu Taşımacılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

            KUVEYT HEYETİ İSİM LİSTESİ
 
Mubarak T. Al. Khaldi Heyet Başkanı Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Müdürü
Salih İbrahim Al Shalye Maliye Bakanlığı Gümrük Genel Müdürlüğü Gümrük Müdürü
Abdul Rahman M. Al. Fares Maliye Bakanlığı Gümrük Kontrol ve Gümrük teftiş Genel İdaresi Müdürü
Hend Sanad Al Masoud Ulaştırma Bakanlığı Hukuk İşleri Müdürü
Nameer K. Al Ouraini dışişleri Bakanlığı Hukuk İşleri Dairesi II. Katip
Waleed D. Al Najjar Ulaştırma Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Kontrolörü
Fahad J. Al Otaibi Ulaştırma Bakanlığı Araştırmalar ve İncelemeler Bölüm Başkanı

            Not: İngilizce metni 23 Ocak 1991 gün ve 20764 sayılı Resmi Gazete’dedir.