Milletlerarası Sözleşme Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Yapılan Proje Belgelerinin Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı
                                     
Resmi Gazete: 21.02.1991 Sayı : 20793 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 30 Sahife:
       
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 90/1298 
Karar Tarihi : 20/12/1990      
       
            Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) arasında hazırlanan ekli listede sayıları, konuları ve imza tarihleri belirtilen proje belgelerinin onaylanması: Dışişleri Bakanlığı’nın 6/12/1990 tarihli ve EİUE/II/646-7083 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/12/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır.  
   TURGUT ÖZAL
Cumhurbaşkanı
  
Y. AKBULUT 
Başbakan
     
       
M. KEÇECİLER 
Devlet Bakanı 
K. İNAN 
Devlet Bakanı 
G. TANER
Devlet Bakanı 
C. ÇİÇEK 
Devlet Bakanı 
       
İ. ÇELEBİ 
Devlet Bakanı
V. DİNÇERLER 
Devlet Bakanı
M. YAZAR 
Devlet Bakanı
İ. ÖZARSLAN 
Devlet Bakanı 
       
E. KONUKMAN 
Devlet Bakanı 
İ. ÖZDEMİR
Devlet Bakanı 
M. TAŞAR 
Devlet Bakanı
K. AKKAYA 
Devlet Bakanı 
       
H. ÖRÜÇ 
Devlet Bakanı
M. O. SUNGURLU 
Adalet Bakanı
H. DOĞAN 
Milli Savunma Bakanı 
A. AKSU
İçişleri Bakanı 
       
A. K. ALPTEMOÇİN 
Dışişleri bakanı
A. KAHVECİ 
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL 
Milli Eğitim Bakanı
C. ALTINKAYA 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 
H. ŞIVGIN
Sağlık Bakanı 
C. TUNCER 
Ulaştırma Bakanı 
L. KAYALAR 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
İ. AYKUT 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ş. YÜRÜR 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
F. KURT 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
N. K. ZEYBEK
Kültür Bakanı 
İ. AKÜZÜM 
Turizm Bakanı 
  
20/12/1990 Tarihli ve 90/1298 Sayılı Kararnamenin Eki
LİSTE
 
 

PROJENİN SAYISI

 
PROJENİN KONUSU
HÜKÜMETİMİZ ADINA
İMZA TARİHİ
TUR/89/001 Dışişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Mer- 
kezinin Güçlendirilmesi
 

6/11/1990

TUR/90/001 Tehlikeli Atıkların Kontrol Yöneti- 
mi Düzenlenmesinin Hazırlığı  
Konusunda Çalışma Toplantısı
13/11/1990
TUR/90/003 İlave Fonların Kullanımı 13/11/1990
TUR/90/005 Kırsal Alan Kadınlarının Modern 
Tavuk Yetiştiriciliği ve Üretim 
Metodları Konularında Eğitimi
12/11/1990
TUR/90/T01 Türkiye’de Teknoparklar Kurulması 
için Program
 16/11/1990
 
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI ZORUNLU PROJE YENİLEME

            ÜLKE                    : TÜRKİYE 
            PROJE NO          : TUR/89/001/D/01/99 
            PROJE BAŞLIĞI : Dışişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Merkezinin Güçlendirilmesi 

            Hükümet tarafından, Dışişleri Bakanlığı’nın 3 Ekim 1990 tarihli yazısıyla, mevcut proje çalışmalarının geliştirilmesinin talep edilmesi üzerine, bütçenin 1989 yılı harcamaları gözönünde bulundurarak ve harcanmamış kaynakların 1990 ve 1991 yıllarına yansıtılmasıyla, proje bütçesi, BMKP tarafından 100.000 ABD Doları, Hükümeti katılma payı olarak da 50.000 ABD Doları ilavesiyle revize edilmiştir. 

            Proje toplam girdilerindeki değişiklikler: 
 
 
 
Proje toplamı
(Sıra toplam 99)
Masraf-paylaşım
(Sıra toplam 101)
BMK girdisi
(Sıra toplam 999)
 
$
$
$
Önceki bütçe kodu “C”
536.000
170.000
366.000
Yenilenen bütçe kodu “D”
686.000
220.000
466.000
Arttırma/Azaltma
150.000
50.000
100.000

            Sumru Noyan, Uluslar arası Ekonomik Kuruluşlar 
            Daire Başkanı, Dışişleri Bakanlığı                                                            6.11.1990 
            Hükümet adına                                                                                            Tarih 
            Edmund J. Cain 
            Mukim Temsilci                                                                                           9.11.1990 
            BMKP adına                                                                                                Tarih 

            ÜLKE                   : TÜRKİYE 
            PROJE NO         : TUR/89/001/D/01/99 
            PROJE BAŞLIK : Dışişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Merkezinin Güçlendirilmesi 

 
BMKP KATKISINI KAPSAYAN PROJE BÜTÇESİ (U. S. Dolar)
TOPLAM
 
  

PROJE BÖLÜMLERİ

Mikt.
A/A
1989 Mikt.
A/A
1990 Mikt.
A/A
1991 Mikt
A/A
*010 PROJE PERSONELİ        
*17 Ulusal Uzmanlar        
017-001 Sistem Analisti/
21,000
2,000
14,000
5,000
Programcı
18.0
3.0
12.0
3.0
017-002 Programcı
31,300
5,300
14,000
12,000
 
27.0
9.0
12.0
6.0
017-003 Programcı/
22,079
2,079
15,000
5,000
Operatör
20.0
5.0
12.0
3.0
17-99 Toplam (*)
74,379
9,379
43,000
22,000
 
65.0
17.0
36.0
12.0
019 BÖLÜM TOPLAM (**)
74,379
9,379
43,000
22,000
 
65.0
17.0
36.0
12.0
*030 EĞİTİM        
031 000 İnceleme Gezisi
2,110
2,110
   
032 000 Hizmet İçi Eğ.
163,161
15,161
98,000
50,000
039 BÖLÜM TOPLAMI (**)
165,271
17,271
98,000
50,000
*040 TECHİZAT        
041 000 Sarf Malzemesi
26,978
4,812
10,637
11,529
042 000 Demirbaş
402,225
170,225
125,000
107,000
049 BÖLÜM TOPLAMI (**)
429,203
175,037
135,637
118,529
*050 ÇEŞİTLİ        
051 000 Çeşitli 
17,147
3,147
8,000
6,000
059 BÖLÜM TOPLAMI (**)
17,147
3,147
8,000
6,000
099 BÜTÇE TOPLAMI (***)
686,000
204,834
284,637
196,529
 
65.0
17.0
36.0
12.0

            ÜLKE                    : TÜRKİYE 
            PROJE NO          : TUR/89/001/D/01/99 
            PROJE BAŞLIĞI : Dışişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Merkezinin Güçlendirilmesi 

 
BMKP KATKISINI KAPSAYAN PROJE BÜTÇESİ (U. S. Dolar)
 
  

PROJE BÖLÜMLERİ

Toplam Mikt.
A/A
1989 Mikt.
A/A
1990 Mikt.
A/A
1991 Mikt
A/A
101 000 Masraf Paylaşımı
-220,000
-59,488
-40,512
-120,000
109 BÖLÜM TOPLAMI (**)
-220,000
-59,488
-40,512
-120,000
999 UNDP TOPLAMI (***)
466,000
145,346
244,125
76,529
 
65.0
17.0
36.0
12.0
 
            ÜLKE                    : TÜRKİYE 
            PROJE NO          : TUR/89/001/D/01/99 
            PROJE BAŞLIĞI : Dışişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Merkezinin Güçlendirilmesi 
 
HÜKÜMET KATKISINI KAPSAYAN PROJE BÜTÇESİ (U. S. Dolar)
 
  

PROJE BÖLÜMLERİ

Toplam Mikt.
A/A
1989 Mikt.
A/A
1990 Mikt.
A/A
1991 Mikt
A/A
*100 MASRAF PAYLAŞIMI        
101 000 Masraf Paylaşımı
220,000
59,488
40,512
120,000
109 BÖLÜM TOPLAMI (**)
220,000
59,488
40,512
120,000
999 BÜTÇE TOPLAMI(***)
220,000
59,488
40,512
120,000
 
Ödeme Planı
Tarih
 
Miktar (ABD) Doları
 
Ödeyen
Mayıs 1989
49,165
Türkiye
Kasım 1989
10,323
Türkiye
Mayıs 1990
27,731
Türkiye
Kasım 1990
12,781
Türkiye
Şubat 1991
70,000
Türkiye
Ekim 1991
50,000
Türkiye

            Numara/Başlık: TUR/90/001/B/01/99 Tehlikeli Atıkların Kontrol Yönetimi 
                                                                            Düzenlemesi Hazırlığı Konusunda 
                                                                            Çalışma Toplantısı 
            Süre : İki ay 
            Proje Yeri : Ankara 
            ACC/BMKP Sektör ve Altsektör : (0210) BMKP ve Maliyet Katkı Payı BMKP 
            Hükümet Sektörü ve Altsektörü : Çevresel IPF $ 10.000 
            Planlama ve Yönetim 
                                                                                    Hükümet veya B. 
                                                                                    Taraf Katkı Payı              $ Yok 
                                                                                    Toplam                        $ 10.000 
            Öngörülen Başlama Tarihi             : Şubat 1990 
            Hükümet Girdileri                        : 15.000.000 TL. (ayni) 
            Kısa Tanımlama                        : Proje, 22 Mart 1989 da Türkiye tarafından imzalanan Basel geçirilmesi yolunda Tehlikeli Atıkların Kontrolu Yönetimi ile ilgili bir çalışma Toplantısı düzenlemeyi amaçlamaktadır. Çalışma Toplantısı, sözkonusu düzenlemenin 1983 tarihli Çevre Kanunu çerçevesinde bir Kanun haline getirilmek üzere nihai şekli sokulup bilahare Hükümet tarafından kabulünü öngörmektedir. Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı tarafından bu amaç için sunulacak proje Hükümet yoluyla yürürlüğe konulacaktır. 

Hükümet Adına :                İmza                Tarih                          İsim/Görev 
                                                                13.11.1990                   Sumru NOYAN 
Birleşmiş Milletler                                                             Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar 
                                                                                                  Dairesi Başkanı 

Kalkınma Programı Adına:                    16.11.1990                     Edmund J. Cain 
                                                                                                        Mukim Temsilci 

            Proje dokümanının en son imza tarihindeki Birleşmiş Milletler Resmi Döviz Kuru: $ 1.00= 2750 TL. 

            A- KAPSAM 
            1- Alt Sektör Tanımı 
            1988’deki Ekonomik ve Sosyal Konseyi İkinci Olağan Toplantısı görüşmeleri çevre konuları üzerinde yoğunlaşmış ve sonuçta 28 Temmuz 1988 tarihinde dört önerge ve iki karar üzerinde oy birliğiyle anlaşmaya varılmıştır. 

            1988/71 Kararında ise Konsey, Tehlikeli Atıkların Sınırlar Ötesi Taşınımının Kontrolü Konusunda bir Global Konvansiyon meselesi üzerinde dikkatleri yoğunlaştırmıştır. 22 Mart 1989’da İsviçre’nin Basel şehrinde yapılan diplomatik konferansta Hükümetler tarafından kabul edilmek üzere BMCF (UNEP) Genel Başkanınca biraraya getirilmiş olan Hukuki ve Teknik Uzmanlar Özel Çalışma Grubunun “Tehlikeli Atıkların Sınırlar Ötesi Taşınımının Kontrolü Konulu Global Konvansiyon’u hazırlamak amacıyla yaptığı çalışmaları dikkate alarak, bu Konvansiyonun faaliyetlerini hızlı ve başarılı biçimde tamamlayabilmesi için gerekli hazırlık çalışmalarına tüm Hükümetlerin katılması istenmiştir. 

            2- Ülke Stratejisi: 
            Türkiye, son yıllarda zararlı atıkların taşınımından olumsuz biçimde etkilenmektedir. Tehlikeli atıkların kontrolü, taşınması, depolanması ve bertarafı için yurtiçi önlemler sağlamak amacıyla, Türk Hükümeti 1983’te yürürlüğe giren Çevre Kanunu çerçevesinde bir Kanun taslağı konusunda çalışmalara başlamıştır. 

            Çevre Kanunu, çevreye uyumlu bir şekilde ve önceden belirlenmiş standartlar ile yönetmeliklere göre yapılmadığı takdirde, her türlü atığın dolaylı veya dolaysız deşarjını, taşınmasını, depolanmasını ve boşaltılmasını yasaklamıştır. Dolayısıyla Çevre Kanunu, çevre koruma ile ilgili yasal düzenlemelerin çerçevesini oluşturmakta ve her olayda uygulamaların prensiplerini belirleyen yönetmeliklere atıf yapmaktadır. 

            Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı, Çevre Kanunu paralelinde ve Türkiye’nin imzalamış olduğu Basel Konvansiyonu temel prensipleri çerçevesinde, bir ön çalışma olarak Tehlikeli Atık Yönetimi ve Kontrolu Düzenlenmesi taslağını hazırlamıştır. Bu çalışmada Müsteşarlık aşağıdaki temel amaçları gözönünde bulundurmuştur: 

            I- Tehlikeli atıkların tanımı ve sınıflandırılması, 
            II- Atık yönetimi yöntemleri, 
            III- Atık bertaraf sahalarının yasla tanımı, 
            IV- İzinlerin yayınlanması için gereksinimleri, 
            V- Planlama ve arazi kullanım gereksinimleri, 
            VI- Yönetim gereksinimleri. 

            Hazırlanan yönetmelik taslağı son şekline getirilecek ve mevcut proje dokümanı çerçevesinde organize edilen bu çalışma Toplantısını müteakiben bir yönetmelik olarak yayımlanacaktır. 

            3- Proje Öncesi veya Süregelen Teknik Destek: 
            Çevre Müsteşarlığına,  BMKP tarafından hiçbir proje öncesi destek sağlanmamıştır. 

            4- Alt Sektörün Kurumsal Çerçevesi: 
            Bu proje, Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı tarafından uygulanacaktır. Bu projenin Yürütme sorumluluğu aynı devlet kuruluşuna ait olacaktır. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Düzenleme Taslağı, 5 gün sürecek Çalışma Toplantısı aşağıdaki başlıkları kapsayacak şekilde tartışılacaktır; 

            - Düzenlemenin amacı ve kapsamı, 
            - Tehlikeli atıkların tanımı, 
            - İlgili düzenlemelerin belirlenmesi, 
            - Tehlikeli atık üreticilerin sorumlulukları, 
            - Tehlikeli atık üreticileri arasında bilgi alışverişi, 
            - Tehlikeli atıkların üretildikleri yerde kontrolü, 
            - Tehlikeli atıkların sınırlar ötesi taşınımı, 
            - Tehlikeli atıkların ithal ve ihracı, 
            - Yasadışı trafik ile ilgili sorumluluk ve tazminatlar, 
            - Tehlikeli atıkların boşaltılması. 
            Çalışma Toplantısı, ilgili devlet teşkilatları, devlet dışı kuruluşlar ile üniversite temsilcilerinin aktif katılımıyla sürdürülecektir. Bu çalışma toplantısına kaynak kişi olarak 5 uluslar arası uzman katılacaktır. Çalışma toplantısı sonucu, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetimi Düzenlemesinin nihai taslağı şeklinde olacaktır. 

            B- PROJE GEREKÇESİ 
            1- Ele alınacak problemler ve mevcut durum: 
            Son yıllarda Türk Hükümeti, zerihli ve tehlikeli atıklar ile mamullerin sınırlar ötesi trafiğinin etkilerini düzenleyen izleme ve kontrol yönetmeliklerinin tamamlanmamış olmasından dolayı, olumsuz yönde etkilenmektedir. Türk Hükümetinin aktif olarak katılmakta olduğu BMCP ve diğer BM kuruluşlarından alınan bilgilere dayalı olarak, uluslar arası yönetmeliklere uygun milli hedef ve prensiplerin hazırlanması ve kabulü gerekmektedir. Tehlikeli atıkların yasadışı ve yasal trafiğinin izlenmesi ve kontrolü ile Basel Konvansiyonu konusundaki gelişmelerin takibi için düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, Çevre Müsteşarlığı, gerekli görülen düzenlemenin hazırlanması ile kabulü yolunda ilgili faaliyetleri uygulamaya hazır durumdadır. 

            2- Projenin sonu beklentileri: 
            a) Ankara’da Çevre Müsteşarlığı himayesinde 5 günlük bir Çalışma Toplantısı düzenlenecektir. 

            b) Hükümet tarafından incelenip, kabul edilmek üzere Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetimi konusunda Yönetmeliğin nihai taslağı hazırlanacaktır. 

            3- Hedeflenen Kitle: 
            T.C. Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı ile Müsteşarlık Teknik personeli, projeden faydalanacak başlıca kişilerdir. 

            4- Proje Stratejisi: 
            Proje, ilgili devlet kuruluşları, devlet dışı kuruluşlar ve Üniversitelerin katkılarıyla Çevre Müsteşarlığı himayesinde düzenlenen Çalışma Toplantısı çerçevesinde uygulanacaktır. Bu Çalışma Toplantısına katılacak olan beş uluslar arası uzman, Tehlikeli Atıkların Kontrolu ve Yönetimi Düzenlemesinin sonuçlandırılmasında düzenlemenin ana konularında kaynak kişi olarak görev yapacaklardır. Çalışma Toplantısı ve bununla ilgili yayımlanacak rapor, projenin tamamlandığı anlamına gelecektir. Yönetmeliğin kabulü ve ilgili izleme faaliyetleri, Çevre Müsteşarlığı tarafından gerçekleştirilecektir. 

            5- BMKP Desteğinin Nedeni: 
            Hükümetin çevre koruma ve devamlı kalkınma konusunda etkili milli mekanizma belirleme amacına uygun olarak milli düzeyde tehlikeli atık trafiğinin kontrol ve yönetimi konusunda önlem belirlemek üzere BMKP ile diğer BM kuruluşları tarafından bilgi sağlanmıştır. Gereken hazırlık çalışmasının teknik içeriği kadar belirlenen sonradan  yapılacak teknik yardım gereksinimi nedeniyle, bu proje çerçevesinde çalışma toplantısını düzenlemek üzere BMKP’nin Hükümete yardım etmesi talep edilmiştir. 

            6- Özel Düşünceler: 
            İçeriği nedeniyle bir proje, yönetmelik hazırlama çalışmaları kapsayacak gelecekteki projeler için bir model olarak düşünülebilir. 
  
            7- Koordinasyon Düzenlemeleri: 
            Bu projenin koordinasyonu, Çevre Koruma ve Uygulama Faaliyetleri ile ilgili diğer Hükümet ve Hükümet dışı kuruluşların aktif katılımını sağlayacak olan Çevre Müsteşarlığı tarafından yerine getirilecektir. 

            BMKP bu Çalışma Toplantısının gerçekleşmesi için gerekli bilgilerin, uluslar arası danışmanların ve mali kaynağın sağlanmasında, Müsteşarlık ile işbirliği yapacaktır. Çevre Müsteşarlığı içerisinde projedeki tüm koordinasyondan sorumlu bir birim belirlenecektir. 

            8- Karşı Tarafın Destek Kapasitesi: 
            Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı, projeden azami yarar sağlamak üzere idari olarak gayet iyi bir şekilde organize edilmiştir. 

            C- GELİŞME HEDEFLERİ 
            Tehlikeli Atıkların Kontrolu ve Yönetimi konusundaki Yönetmeliğin kabulü süresince, Türk Hükümetinin çevre izleme ve kontrol unsurlarının güçlendirilmesi. 
 
            D- ACİL HEDEFLER, SONUÇLAR VE FAALİYETLER 
            a) Acil Hedefler: 
            Projenin acil hedefleri şunlardır: 

            - Mevcut tehlikeli atıkları asgari düzeye indirmek, 
            - Tehlikeli atıkları çevreyle uyumlu bir biçimde yönetmek, 
            - Tehlikeli atıkların sınırötesi hareketini kontrol etmek. 

            b) Sonuçlar: 
            Çalışma Toplantısı çerçevesinde sonuçlar aşağıdaki gibi olacaktır: 

            - Tehlikeli Atıkların Kontrolu ve Yönetimi Düzenleme Taslağının geniş kapsamlı etraflıca gözden geçirilmesi, 
            - Düzenleme taslağının nihai şeklinde aşağıdaki konularla ilgili özel tavsiyeler, 
            - Tehlike atıkların sınıflandırılması, 
            - Atık Yönetimi, 
            - Yasal Durum, 
            - Arazi Kullanımının Planlanması, 
            - Yönetim Metodları, 
            - Yukarıdaki konuları dikkate alarak düzenleme taslağının nihai şekle getirilmesi. 

            c) Faaliyetler: 

            -Yukarıda (b) bölümünde belirlenen önerilerde bulunmak üzere 5 uluslar arası müşavirden oluşan bir haftalık danışmanlık grubu                                    20-25 Şubat, 1990 
            -Ankara’da Çalışma Toplantısının düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi 20-25 Şubat, 1990 

            E- GİRDİLER 
            1) Hükümet Girdileri 
            Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı, projenin yürütülmesi ile ilgili idari ve mahalli desteği sağlayacaktır. Bu destek aşağıdaki konuları kapsayacaktır. 

            - Milli Birim olarak yeterli İngilizce lisanı ve yüksek kıdemi olan bir elemanın atanması, 
            - Çalışma Toplantısı yerinin ve idari destek personelin sağlanması, 
            - Çalışma Toplantısı için gerekli büro aletlerinin, büro yerinin ve diğer basılı malzemenin sağlanması, 
            - Yukarıda bahsedilen gereksinimlerin ve uygun görülen diğer masrafların karşılanması için 15.000 000,- TL. tahsisatın sağlanması. 

            2- BMKP Girdisi 
            BMKP bir hafta için 5 kişilik danışman grubunun yol masrafları ile yurtiçi harcamalarını karşılayacaktır. 

            a) Uluslar arası Danışmanlar                                                            Süre 
                                                                                                            1 hafta 
            - Tehlikeli Atıkların Sınıflandırılması                          (19-25 Şubat 1990) 
            - Atık Yönetimi Metodları                                                            1 hafta 
                                                                                                  (19-25 Şubat 1990) 
            - Yasal Durum                                                                                    1 hafta 
                                                                                                  (19-25 Şubat 1990) 
            - Planlama ve Arazi Kullanımı                                                1 hafta 
                                                                                                  (19-25 Şubat 1990) 
            - Yönetim Metodları                                                                        1 hafta 
                                                                                                  (19-25 Şubat 1990) 
            b) Hizmet İçi Eğitimi 
            BMKP, Çalışma Toplantısını eğitim faaliyetleri için toplam 2500 $ tutarında olan kısmi masrafları sağlayacaktır. 

            c) Diğerleri 
            BMKP, Çalışma Toplantısının rapor ve basılı malzemeleri ile ilgili masrafları kısmen karşılayacaktır. 

            F- RİSKLER 
            Bu Proje için geçerli değildir. 

            G- ÖNCEKİ YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖNGEREKSİNİMLER 
            Bu Proje için geçerli değildir. 

            H- PROJE TETKİKİ, RAPOR YAZMA VE DEĞERLENDİRME 
            Projenin özelliğinden dolayı, BMKP’nın bu amaçla belirlediği politika ve yöntemler uygulanmayacaktır. 

            Milli odak noktası, BMKP ye sunulmak üzere, Çalışma Toplantısının sonuçları hakkında bir rapor hazırlayacaktır. Ancak, toplantıdan önce hazırlanan bütün diğer değerlendirme raporları ile toplantıdan sonra yapılacak izleme raporları BMKP’ye ve Hükümetin koordinasyon kuruluşu olan DPT’ye sunulacaktır. 

            I- YASAL KAPSAM 
            Bu proje belgesi, ilişikte verilmiş proje belgesi ek maddelerinde öngörülen belge olacaktır. Ev sahibi ülkenin uygulayıcı kuruluşu, proje belgesine ek maddeler ilişkin olarak, Ek maddelerde belirtilen Hükümetin koordinasyon makamına başvuracaktır. 

            Bu proje aşağıdaki gibi olan değişiklikler sadece BMKP Türkiye Temsilcisinin imzası ve projede imzası bulunan diğer tarafların teklif edilen değişikliğe hiçbir itirazı olmadığı konusunda ikna olduğu müddetçe yapılabilir. 

            a) Proje dokümanının eklerinin herhangi birindeki veya bu eklere ilavelerdeki değişiklikler (BMKP yardımı için ön şart olan ve tadili mümkün olmayan, SBAA’ya taraf olmayan ülkeler için geçerli Standart Hukuki Metin hariç); 

            b) Projenin acil hedefleri, sonuçları veya faaliyetleri konusunda bariz değişiklikler içermeyen fakat halihazırda anlaşmaya varılmış girdilerin yeniden düzenlenmesi veya enflasyondan kaynaklanan maliyet artışları ile ortaya çıkan değişiklikler ve 

            c) Kabul edilmiş proje girdilerinin tesliminde veya enflasyondan kaynaklanan artan uzmanlarla ilgili masraf yahut diğer masraflar veyahut kuruluşun masraf esnekliğini içeren zorunlu yıllık değişiklikler. 

            Ülke            : Türkiye 
            Proje No : TUR/90/001/B/01/99 
            Proje Başlığı : Tehlikeli Atıkların Kontrol Yönetimi Düzenlemesinin 
                                     Hazırlığı Konusunda Çalışma Toplantısı 
  
            BMKP desteğiyle sağlanan Proje Bütçesi ($) 
 
 
 
PROJE BÖLÜMLERİ
Toplam AMT
A/A
1990 AMT
A/A
*010 Proje Personeli    
*11 Uzmanlar:    
011-001 Danışman (Tehlikeli Atık Sınıf)
1,300
1,300
 
.2
.2
011-002 Danışman (Atık Yönetim Prosedürü)
1,300
1,300
 
.2
.2
011-003 Danışman (Yasal Tertip)
1,300
1,300
 
.2
.2
011-004 Danışman (Planlı Arazi Kullanımı)
1,300
1,300
 
.2
.2
011-005 Danışman (Yönetim Prosedürü)
1,300
1,300
 
.2
.2
11-99 Alttoplam (*)
6,500
6,500
 
1.0
1.0
019 Bölüm Toplamı (**)
6,500
6,500
 
1.0
1.0
*030 Eğitim    
033 000 Servis İçi Eğitimi
2,500
2,500
039 Bölüm Toplamı (**)
2,500
2,500
*050 Muhtelifler    
052 000 Rapor Bedeli
500
500
053 000 Diğer
500
500
059 Bölüm Toplamı (**)
1,000
1,000
099 Bütçe Çeşidi Toplamı (***) 10,000 10,000
  1.0 1.0
999 BMKP TOPLAMI (***) 10,000 10,000
  1.0 1.0

 
AYNÎ HÜKÜMET KATKISINI İÇEREN PROJE BÜTÇESİ
(1000 TL olarak)

            Ülke : Türkiye 
            No : TUR/90/001/B/01/99 
            PROJE ADI : Tehlikeli Atıkların Kontrol Yönetimi Düzenlemesinin Hazırlığı Konusunda Çalışma Toplantısı 
 
Proje Personeli
Toplam
1990
10. Ulusal Destek Personel 

(Tercüman ve Sekreterya Hizmetleri)

3000
3000
19. Ara Toplam
3000
3000
30. Eğitim    
33. Hizmet İçi Eğitimi
10000
10000
39. Ara Toplam
10000
10000
50. Diğer     
51. Rapor
1500
1500
52. Müteferrik Masraflar
500
500
59. Ara Toplam
2000
2000
99. Proje Toplamı
15000
15000
 
                                                                                                                                  Ek I 
            Temel Yardım Anlaşması Harici Ülkeler İçin Standard Hukuki Metin 

            Bu proje belgesi, 21 Ekim 1965 de Türk Hükümeti ile BMKP arasında imzalanan Teknik Yardımla ilgili Revize standard anlaşmanın yasal çerçevesinde uygulanacaktır. Özellikle Hükümeti ayrıcalıklar ve muhafiyetler Konvansiyonunun maddelerini uygulamakla yükümlü kılan madde V paragraf 1’in kapsamının, bu projeye göre yürütülen teknik yardıma uygun ölçüde tatbik edildiği kabul edilecektir. 

 
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI TÜRKİYE HÜKÜMETİ PROJESİ 
PROJE DOKÜMANI

            Proje Numarası ve Adı       : TUR/90/003/B/02/99 
                                                            İlave Fonların Kullanımı 
            Süresi                                  : 1 Yıl 
            Proje Yeri                            : Ankara 
            Muhtemel Başlama Tarihi : Ocak 1990 
            Proje Toplamı                     : 44.000 $ 
            Özet : Projede, ekipman alımı, personel eğitim ve ilave personel temini yoluyla hükümet uygulamasının getireceği ek sorumluluklar konusunda hükümetin teknik ve idari kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

            Proje, Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği halinde Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yürütülecek ve hükümet uygulaması olacaktır. 

            Hükümet Adına                             Tarih                                         İsim/Unvan 
                                                                                                                  Sumru NOYAN 
                                                                                                        Uluslar arası Ekonomik Kuruluşlar 
            Hükümet                                    13.11.1990                                Dairesi Başkanı 

                                                                                                                Edmund J Cain 
            BMKP                                        16.11.1990                             Mukim Temsilci 

            Proje dokümanını son imza tarihindeki BM resmi kuru: $ 1.00= 2750 Tl. 
  
            KURUMSAL YAPI 
            Dışişleri Bakanlığı, projede öngörülen techizatın alımından sorumlu olacaktır. Diğer faaliyetler için Devlet Planlama Teşkilatı uygulayıcı kuruluş olacaktır. 

            PROJENİN GEREKÇESİ 
            DPT ve Dışişleri Bakanlığının kullanımına tevdi edilen ilave fonlar ülkedeki tüm hükümet uygulaması projelerde, yıl içinde harcanan BMKP kaynaklarının yüzde 13 oranına göre hesaplanmaktadır. Proje bütçesi, yıllık ilave fonların miktarına göre artırılacaktır. 

            HEDEF YARARLANICILAR 
            Hükümet uygulamasından doğacak ek ihtiyaçların karşılanabilmesinde Hükümetin idari ve teknik hizmetlerin güçlendirilmesi için personel eğitimi, ekipman veya personeli istihdamı gibi konularda destek sağlamaktadır. 

            PROJENİN BÜTÇESİ 

 
010 PROJE PERSONELİ  
  13 İdari yardımcı personel
7.000
030 EĞİTİM  
  031 İdari yardımcı personelin eğitimi
10.000
040  TEÇHİZAT  
  041 Sarf Malzemesi
2.000
  042 Demirbaş
24.000
050 ÇEŞİTLİ  
  051 İşletme ve Bakım 
1.000
99 TOPLAM
44.000
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMET PROJESİ
PROJE DOKÜMANI 
            Proje Numarası ve Adı            : TUR/90/005/A/01/99 Kırsal Alan Kadınlarının modern tavuk yetiştiriciliği ve üretim metodları konularında eğitimi. 
            Süresi                                       : 18 Ay. 
            Proje Yeri                                 : Konya, Van, Urfa, Antalya, Denizli ve Rize illeri- TÜRKİYE ACC/UNDP Sektörü ve Alt 
            Sektörü                                    : Sosyal şartlar ve eşitlik, kalkınmada 1440 kadın entegrasyonu 
            Hükümet Sektörü                    : İstihdam Arttırımı. 
            Hükümet Alt Sektörü              : Köy İşleri. 
            Muhtemel Başlama Tarihi     : Mayıs 1990 
            Hükümet Girdileri                   : 28.000.000,- TL. (Çeşitli) 
            BMKP ve Masraf Paylaşımı Katkıları 
            UNDP 
            IPF                                    80.000 Dolar. 
            Hükümet veya Üçüncü Parti Masraf Paylaşımı:                         A.B.D. Doları 
            TOPLAM                        80.000 Dolar. 

            ÖZET AÇIKLAMA: Bu proje, pilot bölge olarak seçilen yörelerde, küçük aile işletmelerinde gelir getirici beceriler kazandırmak için, kırsal alan kadınının modern tavuk yetiştiriciliği ile üretim konularında eğitilmesini amaçlamaktadır. Proje tarafından benimsenen yaklaşım seçilmiş kırsal alanlara ve proje yararlanıcılarına aile planlaması ve sağlık hizmetlerini götürmeyi de içerisine alacaktır. Proje, Hükümetçe uygulanacak ve bu amaçla Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca temsil edilecektir. 

                                       İmza                    Tarih                                          İsim/Unvan 
            Hükümet Adına                       12.11.1990                                    Sumru NOYAN 
                                                                                                         Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar 
                                                                                                                  Dairesi Başkanı 

            Kalkınma Programı Adına:    16.11.1990                                 Edmund J. Cain 
                                                                                                                 Mukim Temsilci 

            Proje Dokümanının son imza tarihindeki BM resmi kuru 
            1 Dolar= 2750 TL. dır. 

            A- İÇERİK 
            1- Alt Sektörün Tanımı: Tavukçuluk, Türkiye’de önemli bir tarım koludur. Son tarımsal istatisliklere göre Türkiye’de 60 Milyon civarında tavuk ve horoz bulunmakta ve yıllık yemeklik yumurta üretimi 6 milyon kadardır. Bu tavuk mevcudunun sadece ¼’ü özel sektöre mensup ticari tavukçuluk işletmeleri tarafından üretime alınan yüksek verimli ticari hibritlerden oluşmaktadır. Yıllık tavuk eti üretimi yaklaşık 260.000 ton civarında olup bu rakamın % 40’ı verim yılını tamamlayarak üretim dışı bırakılan yaşlı tavuklardan oluşmaktadır. 

            Eldeki tavukçulukla ilgili verilere göre, Türkiye’de 1975-1987 yılları arasında tavukçuluk sanayiinde önemli gelişmeler kaydedilmiş ve bunun bir sonucu olarak iç tüketimde de artışlar meydana gelmiştir. Aynı dönemde, modern teknoloji kullanımında da önemli gelişmelere ulaşılmış ve Türkiye’de tavukçuluk endüstrisi genişlemiştir. 

            1980 yılından itibaren tavuk ürünleri ihracatının başlamasıyla birlikte bu alanda modern tekniklerin kullanımında da bir artış görülmüştür. Bununla birlikte yılda fert başına yumurta tüketimi 90-100 adet ve tavuk eti 5-6 kg. olarak halâ bu konuda gelişmiş ülkelerin çok gerisinde bulunulmaktadır. Tavuk eti yumurta tüketim seviyeleri Türkiye’de kırsal alanda daha da düşük bulunmaktadır. 

            Uygulanmakta olan 5 yıllık kalkınma planında , fert başına günlük hayvansal protein tüketimi kadar, tavuk eti ve yumurta tüketiminde özellikle kırsal alana yönelik olarak arttırılması gerektiği konusu benimsenmiş bulunmaktadır. Bu nedenle üretimin, tüketimin arttırılması ve tavukçuğun geliştirilmesi plan hedefleri arasındadır. 

            Türkiye’de tavukçuluk üretiminin en önemli bölümü, geniş kapasiteli modern tavukçuluk işletmelerin bulunduğu Ege Bölgesinde yer almaktadır. Büyük ve orta büyüklükteki tavukçuluk işletmelerinin yanısıra, kırsal alanda bulunan küçük tavukçuluk işletmeleri de önemli bir faaliyet alanına sahiptir. Tavuk yetiştirme, kırsal alanda kadının çalıştığı ve ona gelir sağlayan bir faaliyet alanına sahiptir. Tavuk yetiştirme, kırsal alanda kadının çalıştığı ve ona gelir sağlayan bir yan uğraşıdır. Büyük işletmelerde, bilinçli bir üretim yapılması ve ürünün kalitesinin yükseltilebilmesinin sağlanabilmesi için, bütün ülkedeki kırsal alanda yaşayan kadınların, eğitimi yoluyla desteklenmesi gerekmektedir. 

            2- Kabul Eden Ülke Stratejisi: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, sadece büyük ve orta büyüklükteki tavukçuluk işletmelerini değil, aynı şekilde, özellikle kırsal alan kadınları  tarafından işletilen küçük işletmeleri de desteklemektedir. Küçük işletmeler için eğitim ve teknik yardımın Hükümet ilgililerinden çok tercihan Hükümet dışı kuruluşlar tarafından verilmesinde yarar vardır. 

            3- Önceki veya Devam Etmekte Olan Yardımlar: Daha önce TUR/84/008 No’ul Tavuk Hastalıkları Yardım Projesi ile Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Manisa İlindeki Tavuk Hastalıkları Aşısı Üretim Merkezinin kurulması için gerekli yardım BMKP yoluyla sağlanmıştır. Adıgeçen proje ile bu proje sırasında, gerekli görüldüğünde bir bağlantı kurulabilecektir. 

            4- Kurumsal Çerçeve: Bu proje, Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı ve Bilimsel Tavukçuluk Derneğinin işbirliği ile Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yürütülecektir. Böylece, uygulayıcı kuruluş,; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının, köylerden sorumlu biriminin müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığına bağlı müdürlüklerle, merkez ve iller seviyesinde işbirliği yapacaktır. Proje faaliyetleri, iller seviyesinde, Bakanlığın bu işle görevlendirilmiş memurları ile Hükümet dışı kuruluşların görevlendirdiği yetkililer tarafından sürekli izlenerek, normal yürüyüp yürümediği kontrol edilecektir. 

            Bu yetkililer, projenin yürütüleceği Konya, Van, Urfa, Antalya, Denizli ve Rize illerindeki Tarım İl Müdürlüklerince sağlanacaktır. 

            Bilimsel Tavukçuluk Derneği 1978 yılında kurulmuş ve 06-21-063 sayı ile kanunen tescil edilmiştir. Dernek, 7 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir. Dernek, mali gücünü, üyelerinden aldığı aidatlarından sağlanmaktadır ki bunun yıllık tutarı 120 milyon TL civarındadır.