Milletlerarası Sözleşmeler  
Resmi Gazete: 25.08.1990 Sayı : 20616 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 30 Sahife:
     
Milletlerarası Sözleşme
 
Karar Sayısı: 90/575 
Karar Tarihi : 07/06/1990    
     
            Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (BMKP) arasında hazırlanan ve Hükümetimiz adına 8 Mart 1990 tarihinde imzalanan KUR/87/030 sayılı “DPT Güneydoğu Anadolu Projesi Yönetim Biriminin Güçlendirilmesi” konulu ekli nihai proje belgesinin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 21/5/1990 tarihli ve EİUE-II/1201-2730 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/6/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır.
  
                                                                                                 Turgut ÖZAL 
                                                                                                Cumhurbaşkanı  
                           
Y. AKBULUT  
Başbakan
     
       
M. KEÇECİLER  
Devlet Bakanı 
K.İNAN  
Devlet Bakanı
H.DOĞAN  
Devlet Bakanı
G. TANER  
Devlet Bakanı
       
C. ÇİÇEK  
Devlet Bakanı
M. YAZAR 
Devlet Bakanı
V. DİNÇERLER  
Devlet Bakanı
K. AKKAYA 
Devlet Bakanı V.
       
İ. ÖZARSLAN  
Devlet Bakanı
E. KONUKMAN  
Devlet Bakanı
İ. ÖZDEMİR  
Devlet Bakanı
M. TAŞAR  
Devlet Bakanı
       
K. AKKAYA  
Devlet Bakanı
H. ÖRÜÇ  
Devlet Bakanı
M. O. SUNGURLU  
Adalet Bakanı
İ. S. GİRAY  
Milli Savunma Bakanı
       
A. AKSU  
İçişleri Bakanı
İ. S. GİRAY 
Dışişleri Bakanı V.
A. KAHVECİ  
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL  
Milli Eğitim Bakanı
       
C. ALTINKAYA  
Bayındırlık ve İskân Bakanı
H. ŞIVĞIN  
Sağlık Bakanı
C. TUNCER  
Ulaştırma Bakanı
L. KAYALAR 
Tar.Orman ve Köyişleri Bakanı 
İ. AYKUT  
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ş. YÜRÜR 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 
F. KURT  
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
N. K. ZEYBEK  
Kültür Bakanı
İ. AKÜZÜM  
Turizm Bakanı
  
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI PROJE NİHAİ DEĞİŞİKLİĞİ

ÜLKE            : TÜRKİYE 
NO                 : TUR/87/030/D/01/99 
KONU           : DPT Güneydoğu Anadolu Projesi Yönetim Biriminin 
                        Güçlendirilmesi 
            Yukarıda adı geçen projenin ekli bütçesi, Projenin devam ettiği 1987 ve 1988 yılları içindeki harcamaları gösteren sene sonu raporlarının yansıtmak ve Projenin tamamlandığını bildirmek üzere hazırlanmıştır. 

            Projenin toplam girdilerindeki değişiklik aşağıdadır: 

                                                                                                Proje Toplamı 
                                                                                            (Satır 99 Toplamı) 
                                                                                                            $ 
Bir önceki Bütçe, Code “C”                                                            147.400 
Revize Bütçe, Code “D”                                                                  105.167 
Fark                                                                                                    (42.233) 

Sumru NOYAN 
Uluslar arası Ekonomik Kuruluşlar 
Dairesi Başkanı                                                                        8 Mart 1990 
İmza Hükümet adına                                                                            Tarih 

Paul Van Hanswijch de Jongi, 
Mukim Temsilci Vekili                                                            28 Mart 1990 

İmza UNDP Adına                                                                              Tarih 

ÜLKE                : TÜRKİYE 
PROJE NO        : TUR/87/030/D/01/99                                    SON REV  : 25/1/1990 
PROJE ADI       : DPT Güneydoğu Anadolu Projesi Yönetim Biriminin 
                             Güçlendirilmesi 

BMKP Katkısına İlişkin Proje Bütçesi (ABD Doları) 
  

                                                                        TOPLAM MİKTAR 
            KALEMLER                                Adam/Ay             1987 MİKTAR         1988 MİKTAR 
                                                                                                     A/A                            A/A 
 *020       Tali Sözleşmeler 
  021.000 Tali Sözleşmeler                    105.000                         70.000                    35.000  
  028.000 Önceki Yıl Ayarlaması                   167                                                               167 

  029 Ara Toplam (**)                              105.167                         70.000                    35.167 

  099 Proje Toplamı (***)                         105.167                         70.000                    35.167 

  999 BMKP Toplamı (***)                       105.167                         70.000                    35.167 

           Not: İngilizce metni 25 Ağustos 1990 gün ve 20626 sayılı Resmi Gazete’dedir.