Milletlerarası Antlaşmalar  
Resmi Gazete: 02.09.1990 Sayı : 20623 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 30 Sahife:
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 90/585
Karar Tarihi : 24/06/1990    
     
            Türkiye ile Hollanda arasında 4 Mayıs 1990 tarihinde Ankara’da imzalanan Kara Ulaştırması Karma Komisyonu 11. toplantısına ait ekli Protokolun onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 6/6/1990 tarihli ve EİBA-90-3135 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/6/1990 tarihinde kararlaştırmıştır.
  
                                                                                                 Turgut ÖZAL 
                                                                                                Cumhurbaşkanı  
                           
Y. AKBULUT  
Başbakan
     
       
M. KEÇECİLER  
Devlet Bakanı 
K.İNAN  
Devlet Bakanı
H.DOĞAN  
Devlet Bakanı
G. TANER  
Devlet Bakanı
       
C. ÇİÇEK  
Devlet Bakanı
İ.ÇELEBİ  
Devlet Bakanı
V. DİNÇERLER 
Devlet Bakanı 
K. AKKAYA 
Devlet Bakanı V.
       
İ. ÖZARSLAN  
Devlet Bakanı
E. KONUKMAN  
Devlet Bakanı
İ. ÖZDEMİR  
Devlet Bakanı
M. TAŞAR  
Devlet Bakanı
       
K. AKKAYA  
Devlet Bakanı
H. ÖRÜÇ  
Devlet Bakanı
M. O. SUNGURLU  
Adalet Bakanı
İ. S. GİRAY  
Milli Savunma Bakanı
       
A. AKSU  
İçişleri Bakanı
İ. S. GİRAY 
Dışişleri Bakanı
A. KAHVECİ  
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL  
Milli Eğitim Bakanı
       
C. ALTINKAYA  
Bayındırlık ve İskân Bakanı
H. ŞIVGIN  
Sağlık Bakanı 
C. TUNCER 
Ulaştırma Bakanı 
L. KAYALAR  
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
İ. AYKUT  
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ş. YÜRÜR  
Sanayi ve Ticaret Bakanı
F. KURT  
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
N. K. ZEYBEK  
Kültür Bakanı
İ. AKÜZÜM  
Turizm Bakanı
 
            PROTOKOL
            Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki Uluslar arası Kara Ulaştırma Anlaşması şartları gereğince, Kara Ulaştırması Karma Komisyon 11. toplantısı 2-4 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da yapılmıştır.

            Heyetler aşağıdaki şekilde teşekkül etmiştir: 

            TÜRK HEYETİ:
            Sn. Muammer IŞIKOĞLU : Heyet Başkanı
                                                          Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
            Sn. Yaşar ÇOBAN             : Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdür
                                                          Yardımcısı
            Sn. Necmi ÇOBAN           : Uluslar arası Taşımacılar Derneği Yönetim Kurulu
                                                           Üyesi
            Sn. Osman GEDİKOĞLU : Uluslar arası Taşımacılar Derneği Genel Müdürü
            Sn. Nejat YARDIMCI         : Uluslar arası Taşımacılar Derneği Ankara Temsilcisi 
            Sn. Saim KARABİBER     : Uluslararası Yolcu Taşımacılar Derneği Yönetim 
                                                          Kurulu Üyesi
            Sn. Mustafa YILDIRIM       : Uluslar arası Yolcu Taşımacılar Derneği Yönetim
                                                          Kurulu Üyesi

            HOLLANDA HEYETİ:
            Sn. F. H. Vrins                    : Heyet Başkanı
                                                            Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Bölümü 
                                                            Şube Başkanı
            Sn. C. H. Fabius                 : Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Bölümü 
                                                            Şube Başkan Yardımcısı
            Sn. J. G. Petit                      : Dışişleri Bakanlığı Ulaştırma Müşavir Yardımcısı
            Sn. F. J. D. Wiegerink        : N. I. W. O.
                                                          (Hollanda Uluslar arası Ulaştırma Kuruluşu) Belge 
                                                          Dairesi Başkanı
            Sn. L. J. M. Van Gorp         : Hollanda Büyükelçiliği Müşaviri

            1- Hollanda ve Türkiye arasındaki karayolu ulaşımının ve karşılıklı ticaretin gelişimi ve istatistiki bilgi teatisi.

            İki Heyet, ülkeleri arasındaki ve ülkeleri üzerinden geçen ikili ve transit karayolu taşımacılığı ve karşılıklı ticaretle ilgili istatistiki veri ve bilgi teatisinde bulunmuşlardır. Her iki ülke iki Devlet arasındaki ticaretin arttığı gerçeğine önem vermiştir. Her iki taraf bu artışın iki ülkenin ulaştırmasında olumlu bir etki olduğu görüşünde mutabık kalmaktadır.

            Her iki taraf ikili taşımaların 1989 yılında yaklaşık % 3’lük bir artış gösterdiğine dikkat etmiştir.

            Hollanda tarafı, Hollandalı taşımacıların seferlerdeki payının % 37’e düşerken Türk taşımacıların seferlerdeki payının % 53 civarında çok az artış gösterdiği belirtilmiştir.

            2- Eşya Taşımacılığı

            Hollanda Heyeti, iki ülke arasındaki Kara Ulaştırması Anlaşmasının 14. madde 3. paragrafında bir değişiklik yapılmasını rica etmiştir.

            Türk Heyeti bu mertebede Anlaşmanın değişmesine gerek olmadığı yanıtını vermiş ve bu talebi dikkate almıştır.

            Türk Tarafı 1990 yılı için transit belge sayısının 6500’den 8500’e çıkarılmasını talep etmiştir. Hollanda Heyeti, gelecek aylarda Hollandalı taşımacıların özel belge almada güçlüklerle karşılaşmaması halinde bu talebin olumlu yönde değerlendirileceği arzusunda olduklarını belirtmişlerdir.

            Bu hususda, müzakereler sonunda her iki taraf 14. maddenin 3. paragrafının uygulanmasının Eylül 1990’da olumlu bir yönde tekrar gözden geçirilmesi ve uygun kanallarla birbirlerine bildirilmesi hususunda mutabık kalmışlardır.

            Her iki heyet 1990 yılı kesin ve 1991 yılı geçici transit geçiş belgesi kotalarının 500 adeti Hollandalı taşımacılar için vergiden muaf olmak üzere, 6500 belge olması konusunda mutabık kalmışlardır.

            Her iki heyet 1990 yılına ait ve 31 Aralık 1990 tarihinden önce düzenlemiş belgenin 1 Şubat 1991 tarihine kadar geçerli olması konusunda mutabık kalmışlardır.

            Her iki heyet, 1991 yılı için düzenlenecek belge kotalarını Ankara’daki Hollanda Kraliyet Büyükelçiliği kanalıyla Kasım 1990 sonunda değiştirilmesi konusunda mutabık kalmışlardır.

            Türk Heyeti Hollandalı taşımacıların ihtiyaçlarına göre, vergiden muaf transit belge kotasında bir artış yapabileceğini ifade etmiştir.

            Hollanda Heyeti, acil ihtiyaçlarını gidermek için ek özel belge talep etmiş ve Türk Tarafı Mayıs ayı sonunda Ankara’daki Hollanda Büyükelçiliği kanalıyla gönderilecek toplam 250 özel belge sağlamayı kabul etmiştir.

            250 özel belgenin 100’ünün aşan çiçek taşımacılığı için ek talepler geldiği zaman yek belgeler Hollandalıların doğrudan çiçek taşımacılığıyla ilgili ihtiyaçlarına göre verilecektir.

            3- Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı

            Her iki heyet, karayolu yolcu taşımacılığı ile ilgili bilgi teatisinde bulunmuşlardır.

            Her iki taraf bu nevi ulaştırmanın daha fazla gelişmesi hususundaki arzularını ifade etmişlerdir. Türk Heyeti Türkiye ve Hollanda arasında ikinci düzenli otobüs seferinin Mayıs 1990 tarihinde başlayacağını teyit etmiştir.

            4- Diğer Konular

            Türk Heyeti Türk sürücülerin vize sorununu tekrar gündeme getirmiştir. Hollanda Heyeti, Türk sürücülerine iyi itibar sağlayabilecek uluslar arası taşına için ehliyetli Türk sürücülerin bir listesinin araç yüklemeden önce bir Türk şahsı tarafından Ankara’daki Hollanda Büyükelçiliğine teslim edilmesi halinde prosedürün hızlanabileceğini tekrarlamıştır. UB bakımdan İstanbul’daki uluslar arası Taşımacılar Derneği kırtasiye işlerini azaltmak için bu sürücülerin listesini sağlayacaktır. 

            Hollanda Heyeti, Türk Heyetini gelecek Karma Komisyon Toplantısı için 1991 yılında Hollanda’ya davet etmiştir ve görüşmeler sırasındaki dostluk havası ve misafirperverlik için teşekkür etmiştir. Türk Heyeti bu daveti memnuniyetle kabul etmiştir. Bu toplantının tarihi ve yeri daha sonra diplomatik kanallarla belirlenecektir.

            Ankara’da 4 Mayıs 1990’da ikiside aynı derecede geçerli İngilizce 2 orijinal nüsha olarak düzenlenmiştir.

               Türk Heyeti Adına                                                      Hollanda Heyeti Adına
               Muammer IŞIKOĞLU                                                F. H. VRİNS

            Not: İngilizce metni 2 Eylül 1990 gün ve 20623 sayılı Resmi Gazete’dedir.