Milletlerarası Antlaşmalar  
Resmi Gazete: 23.08.1990 Sayı : 20614 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 30 Sahife:
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 90/606 
Karar Tarihi : 25/06/1990    
     
            Türkiye ile Yeni Zelanda arasında ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla 22 Şubat 1990 tarihinde teati edilen ekli mektupların onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 29/5/1990 tarihli ve EİBA-90-2890 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/6/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır.
  
                                                                                                 Turgut ÖZAL 
                                                                                                Cumhurbaşkanı  
                           
Y. AKBULUT  
Başbakan
     
       
M. KEÇECİLER  
Devlet Bakanı 
K.İNAN  
Devlet Bakanı
H.DOĞAN  
Devlet Bakanı
G. TANER  
Devlet Bakanı
       
C. ÇİÇEK  
Devlet Bakanı
İ.ÇELEBİ  
Devlet Bakanı
V. DİNÇERLER 
Devlet Bakanı 
K. AKKAYA 
Devlet Bakanı V.
       
İ. ÖZARSLAN  
Devlet Bakanı
E. KONUKMAN  
Devlet Bakanı
İ. ÖZDEMİR  
Devlet Bakanı
M. TAŞAR  
Devlet Bakanı
       
K. AKKAYA  
Devlet Bakanı
H. ÖRÜÇ 
Devlet Bakanı
M. O. SUNGURLU  
Adalet Bakanı
İ. S. GİRAY  
Milli Savunma Bakanı
       
A. AKSU  
İçişleri Bakanı
A. BOZER 
Dışişleri Bakanı V.
A. KAHVECİ  
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL  
Milli Eğitim Bakanı
       
C. ALTINKAYA  
Bayındırlık ve İskân Bakanı
H. ŞIVGIN  
Sağlık Bakanı 
C. TUNCER 
Ulaştırma Bakanı 
L. KAYALAR  
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
İ. AYKUT  
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ş. YÜRÜR  
Sanayi ve Ticaret Bakanı
F. KURT  
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
İ. AKÜZÜM  
Kültür Bakanı V.
İ. AKÜZÜM  
Turizm Bakanı
 
Ekselans Şükrü YÜRÜR
Türkiye Cumhuriyeti 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
                                                                                    Ankara, 22 Şubat 1990

            Ekselans,
            Ülkelerimiz arasındaki işbirliğine ilişkin yakın dönemde yapılan görüşmelere değinmekten şeref duymakta ve ticaret, ekonomik gelişme, bilimsel araştırma ve teknoloji alanlarındaki faaliyetleri hızlandırarak ilişkilerimizi güçlendirme hususunda karşılıklı çıkarlarımızı gözönüne alarak, Yeni Zelanda Hükümeti ile Türk Hükümetinin aşağıda belirtilen düzenlemelere uygun düşen, karşılıklı yarara dayalı işbirliğini teşvik etmeleri için üstün gayret göstermelerini teklif etmekteyim.

            1- Her iki ülkenin kamu ve diğer kuruluşlarınca yürütülen karşılıklı yarara dayalı işbirliği projeleri ve diğer etkinlikleri, faaliyetlerin nasıl yürütüleceğine dair şartları, karşılıklı sorumlulukları, yükümlülükleri ve mali taahhütleri belirleyen ilgili kuruluşlar arasıda yapılacak özel düzenleme ve anlaşmalara tabi olacaktır. 

            2- İşbirliği faaliyetleri aşağıda belirtilen hususları kapsayabilecektir:

            - Her iki ülkenin yararına ikili ekonomik faaliyetlerin teşvik edilmesinde işbirliği;
            - Araştırma ve geliştirme amacına yönelik materyal değişimi;
            - İlgili beşeri kaynakların kullanımının en üst düzeye çıkarılması amacına yönelik bilim adamı, teknik uzman, danışman, öğrence veya stajyerler tarafından ziyaret teatisi;
            - Karşılıklı yararı içeren alanlarda araştırma ve geliştirme ortak projeleri.

            3- Yukarıda değinilen işbirliği faaliyetleri özellikle aşağıda belirtilen alanlarda, ancak bunlarla sınırlı kalınmaksızın, uygulanacaktır:

            a) Tarım, ormancılık ve hayvancılık kaynakları;
 
            b) İmalat sanayi;

            c) Elektrik üretimi;

            d) Mühendislik ve inşaat;

            e) Çelik sanayi ihtiyaçları;

            f) Ulaştırma ve haberleşme;

            g) Maden arama ve madencilik.

            4- İşbirliği projeleri, iki ülkenin ilgili kanun ve mevzuatına uygun olarak üstlenilecektir.

            5- Yukarıda ana hatlarıyla belirlenen faaliyetlerden bazılarının uygulanabilmelerini kolaylaştırmak için uluslar arası kuruluşların katılımının gerekebileceği kabul edilmiştir.

            6- İşbirliği projeleri ve diğer etkinliklerin uygulanmasında ortaya çıkabilecek ihtilaflar, ilgili taraflar arasıda dostane görüşmeler yoluyla çözümlenecektir.

            Yukarıdaki düzenlemelerin tarafınızca kabul edilmesi halinde, bunun teyid edilmesinden memnun olacağım.

            Ekselanslarından en derin saygılarımın kabulünü rica ederim.
 
                                                                       Mike Moore
                                                                       Yeni Zelanda Dış İlişkiler
                                                                        ve Ticaret Bakanı
 

Ekselans Mike MOORE
Yeni Zelanda Dış İlişkiler
ve Ticaret Bakanı 
                                                                                    Ankara, 22 Şubat 1990

            Ekselans,
            İçeriği aşağıda yeralan bugünkü tarihli mektubunuzun alındığını bildirmekten şeref duyarım.
“Ülkelerimiz arasındaki işbirliğine ilişkin yakın dönemde yapılan görüşmelere değinmekten şeref duymakta ve ticaret, ekonomik gelişme, bilimsel araştırma ve teknoloji alanlarındaki faaliyetleri hızlandırarak ilişkilerimizi güçlendirme hususunda karşılıklı çıkarlarımızı gözönüne alarak, Yeni Zelanda Hükümeti ile Türk Hükümetinin aşağıda belirtilen düzenlemelere uygun düşen, karşılıklı yarara dayalı işbirliğini teşvik etmeleri için üstün gayret göstermelerini teklif etmekteyim.

            1- Her iki ülkenin kamu ve diğer kuruluşlarınca yürütülen karşılıklı yarara dayalı işbirliği projeleri ve diğer etkinlikleri, faaliyetlerin nasıl yürütüleceğine dair şartları, karşılıklı sorumlulukları, yükümlülükleri ve mali taahhütleri belirleyen ilgili kuruluşlar arasında yapılacak özel düzenleme ve anlaşmalara tabi olacaktır. 

            2- İşbirliği faaliyetleri aşağıda belirtilen hususları kapsayabilecektir:

            - Her iki ülkenin yararına ikili ekonomik faaliyetlerin teşvik edilmesinde işbirliği;
            - Araştırma ve geliştirme amacına yönelik materyal değişimi;
            - İlgili beşeri kaynakların kullanımının en üst düzeye çıkarılması amacına yönelik bilim adamı, teknik uzman, danışman, öğrence veya stajyerler tarafından ziyaret teatisi;
            - Karşılıklı yararı içeren alanlarda araştırma ve geliştirme ortak projeleri;
            - Bu mektup teatisinin hedeflerine uygunluk gösteren ve iki ülkenin ilgili kuruluşları arasıda karşılıklı olarak mutabakata varılmış bulunan diğer işbirliği şekilleri.

            3- Yukarıda değinilen işbirliği faaliyetleri özellikle aşağıda belirtilen alanlarda, ancak bunlarla sınırlı kalınmaksızın, uygulanacaktır:

            a) Tarım, ormancılık ve hayvancılık kaynakları;

            b) İmalat sanayi;

            c) Elektrik üretimi;

            d) Mühendislik ve inşaat;

            e) Çelik sanayi ihtiyaçları;

            f) Ulaştırma ve haberleşme;

            g) Maden arama ve madencilik.

            4- İşbirliği projeleri, iki ülkenin ilgili kanun ve mevzuatına uygun olarak üstlenilecektir.

            5- Yukarıda ana hatlarıyla belirlenen faaliyetlerden bazılarının uygulanabilmelerini kolaylaştırmak için uluslar arası kuruluşların katılımının gerekebileceği kabul edilmiştir.

            6- İşbirliği projeleri ve diğer etkinliklerin uygulanmasında ortaya çıkabilecek ihtilaflar, ilgili taraflar arasında dostane görüşmeler yoluyla çözümlenecektir.

            Yukarıdaki düzenlemelerin tarafınızca kabul edilmesi halinde, bunun teyid edilmesinden memnun olacağım.

            Ekselanslarından en derin saygılarımın kabulünü rica ederim.”

            Bu vesile ile Ekselanslarının mektubuna mutabakatımı belirtmek isterim.

            Ekselanslarından en derin saygılarımın kabulünü rica ederim.

                                                                                    Şükrü YÜRÜR
                                                                                    Türkiye Cumhuriyeti 
                                                                                    Sanayi ve Ticaret Bakanı

            Not: İngilizce metni 23 Ağustos 1990 gün ve 20614 sayılı Resmi Gazete’dedir.