Milletlerarası Anlaşma  
Resmi Gazete: 23.09.1990 Sayı : 20704 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 35 Sahife:
      
Milletlerarası Anlaşma
 
Karar Sayısı: 90/837
Karar Tarihi : 19/08/1990     
      
            16 Haziran 1970 tarihli Türkiye-Federal Almanya Teknik İşbirliği Anlaşması  çerçevesinde iki ülke arasında mektup teatisi yoluyla akdedilen ekli “İstanbul Rüştü Uzel Anadolu Hazır Giyim ve Deri Hazır Giyim Meslek Lisesi’nin Geliştirilmesine Yardım” konulu Proje Anlaşmasının, 8 Kasım 1989 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 2/8/1990 tarihli ve EİBA-4260 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 ince maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/8/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
    Turgut ÖZAL
Cumhurbaşkanı
 
  
Y. AKBULUT  
Başbakan
     
       
M. KEÇEÇİLER  
Devlet Bakanı 
K.İNAN  
Devlet Bakanı
H. DOĞAN  
Devlet Bakanı 
G. TANER  
Devlet Bakanı
       
C. ÇİÇEK  
Devlet Bakanı
İ. ÇELEBİ  
Devlet Bakanı
V. DİNÇERLER  
Devlet Bakanı
M. YAZAR  
Devlet Bakanı 
       
C. ÇİÇEK  
Devlet Bakanı V.
E. KONUKMAN  
Devlet Bakanı
İ. ÖZDEMİR  
Devlet Bakanı
M. TAŞAR  
Devlet Bakanı
       
K. AKKAYA  
Devlet Bakanı
H. ÖRÜÇ  
Devlet Bakanı
M. O. SUNGURLU  
Adalet Bakanı
İ. S. GİRAY  
Milli Savunma Bakanı
       
A. AKSU  
İçişleri Bakanı
İ. S. GİRAY
Dışişleri Bakanı V.
A. KAHVECİ  
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL  
Milli Eğitim Bakanı
       
C. ALTINKAYA  
Bayındırlık ve İskân Bakanı
H. ŞIVGIN  
Sağlık Bakanı
C. TUNCER  
Ulaştırma Bakanı
L. KAYALAR  
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
İ. AYKUT  
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ş. YÜRÜR  
Sanayi ve Ticaret Bakanı
F. KURT  
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
N. K. ZEYBEK
Kültür Bakanı 
İ. AKÜZÜM  
Turizm Bakanı
 

            ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ                                    29 Haziran 1989
            BÜYÜKELÇİLİĞİ

            “Ekselans,
            Almanya Federal Cumhuriyeti adına, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Devlet Planlama Teşkilatından bir temsilci ile 21/10/1988 tarihinde yapılan görüşme ve 17 Mayıs – 5 Ağustos 1985 tarihlerindeki anlaşmaya ve Hükümetlerimiz arasındaki teknik işbirliği konusundaki 16 Haziran 1970 tarihli Anlaşmaya dayanarak İstanbul’daki Rüştü Uzel Anadolu Hazır Giyim ve Deri Hazır Giyim Meslek Lisesinin Projesi ile ilgili olarak aşağıdaki ek anlaşmayı önermekten şeref duyuyorum.

            1- Almanya Federal Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri İstanbul’daki Rüştü Uzel Anadolu Hazır Giyim ve Deri Hazır Giyim Meslek Lisesi projesini 1992 yılı sonuna kadar, yaklaşık iki yıllık bir süre için devam ettireceklerdir. Projenin amacı, daha önce de olduğu gibi, sözkonusu lisede, tekstil ve deri hazır giyim sanayiinde ihtiyaç duyulan alt ve orta kademe kadroların eğitilmesidir.

            2- Almanya Federal Cumhuriyeti aşağıdaki katkılarda bulunacaktır:

            (a) 1 kişiyi hazır giyim alanındaki eğitim için (ve gönderilen uzman kadronun idaresi için)

            (b) 1 kişiyi hazır giyim makinaları alanındaki eğitim için

            (c) 1 kişiyi de Almanca dersi için gönderecektir.

            Gönderilen uzman kadronun görevleri Paragraf 4 (3) te belirtilmiştir.

            Ekselansları Mesut Yılmaz
            Türkiye Cumhuriyeti
            Dışişleri Bakanı

            (2) Tekstil ve deri atelyeleri için projenin bulunduğu yere kadar 279.000 DM (iki yüz yetmiş dokuz bin DM) tutarında teçhizat ile öğrenim ve gösterim malzemeleri gönderecektir.

            Sözkonusu malzemeler Türkiye’ye getirildiklerinde ya da Türkiye’de satın alındıklarında Türkiye Cumhuriyeti’nin mülkiyetine geçerler; bu malzemeler proje ve gönderilen uzmanların görevlerini yerine getirebilmeleri için sınırsız olarak kullanıma hazırdırlar.

            (3) İlave kullanım malzemelerinin temini için ortak bir operasyon fonuna50.000 DM karşılında Türk Lirası tutarında nakdi yardım yapacaktır. Fonun amaçlarının belirlenmesi ve idaresi konusunda yürütücü kuruluşlar anlaşma paragraf 4 (3) te belirtilen şekilde ayrı bir anlaşma düzenleşeceklerdir.

            3- Türk Hükümeti aşağıdaki katkılarda bulunacaktır:

            (1) Gerekli ek öğretim, idari ve yardımcı kadroları sağlamak.

            (2) Projenin işletme ve bakım masraflarını karşılamak ve Meslek Lisesi için alıştırma ve kullanım malzemelerini sağlamak.

            (3) Paragraf 2 (3) te belirtilen operasyon fonunun kurulması için idari-teknik ve hukuki şartları yerine getirmek.

            (4) Projenin hedefleri doğrultusunda, lisenin öğretim planlarının sanayiinin talepleri ile uygunluğunu sağlamak. 

            4- (1) Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Alman Teknik İşbirliği Kuruluşu’nu (GTZ) GmbH, 6236 Eschborn, projenin uygulanması için görevlendirilecektir. 

            (2) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, projenin uygulanması için Ankara’daki Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünü görevlendirilecektir.

            (3) Paragraf 1 ve 2’de belirtilen görevli kuruluşlar projenin uygulanması ve proje tatbiki ile ilgili ayrıntıları ortaklaşa hazırlayacakları bir çalışma planı içinde ya da başka bir biçimde belirlerler ve projedeki ilerleme paralelinde gerekli görülecek ayarlamaları yaparlar. 

            5- Berlin Maddesi (Madde 9) dahil olmak üzere 16 Haziran 1970 tarihli Anlaşmanın ve de 17 Mayıs - 5 ağustos 1985 tarihli proje anlaşmasının maddeleri bu anlaşma için de geçerlidir.

            Eğer Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 1’den 5’e kadar yapılan önerileri kabul ederse, bu Nota ile Ekselanslarının Hükümetlerinin Anlaşmayı kabul ettiklerini belirten cevabi Notası, Hükümetlerimiz arasında bir Anlaşma oluşturacak ve cevabi Notaları tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

            Ekselans, en derin saygılarımı kabul buyurun.

            İmza: Ekkehard Eickhoff
 
            TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                                 8 Kasım 1989
            DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

            Ekselans,
            Metni aşağıda bulunan ve Dışişleri eski Bakanı Sayın Mesut Yılmaz’a yazılmış Hükümetlerimiz arasındaki 16 Haziran 1970 tarihli Teknik İşbirliği Anlaşması uyarınca Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti adına “İstanbul Rüştü Uzel Anadolu Hazır Giyim ve Deri Hazır Giyim Meslek Lisesi” konulu bir proje anlaşması yapılmasını öneren 29 Haziran 1989 tarihli mektubunuza atıfta bulunmaktan şeref duyarım.

            “Ekselans,
            Almanya Federal Cumhuriyeti adına, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Devlet Planlama Teşkilatından bir temsilci ile 21/10/1988 tarihinde yapılan görüşme ve 17 Mayıs – 5 Ağustos 1985 tarihlerindeki anlaşmaya ve Hükümetlerimiz arasındaki teknik işbirliği konusundaki 16 Haziran 1970 tarihli Anlaşmaya dayanarak İstanbul’daki Rüştü Uzel Anadolu Hazır Giyim ve Deri Hazır Giyim Meslek Lisesinin Projesi ile ilgili olarak aşağıdaki ek anlaşmayı önermekten şeref duyuyorum.

            1- Almanya Federal Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri İstanbul’daki Rüştü Uzel Anadolu Hazır Giyim ve Deri Hazır Giyim Meslek Lisesi projesini 1992 yılı sonuna kadar, yaklaşık iki yıllık bir süre için devam ettireceklerdir. Projenin amacı, daha önce de olduğu gibi, sözkonusu lisede, tekstil ve deri hazır giyim sanayiinde ihtiyaç duyulan alt ve orta kademe kadroların eğitilmesidir.

            2- Almanya Federal Cumhuriyeti aşağıdaki katkılarda bulunacaktır:

            (a) 1 kişiyi hazır giyim alanındaki eğitim için (ve gönderilen uzman kadronun idaresi için)

            (b) 1 kişiyi hazır giyim makinaları alanındaki eğitim için

            (c) 1 kişiyi de Almanca dersi için gönderecektir.

            Gönderilen uzman kadronun görevleri Paragraf 4 (3) te belirtilmiştir.

            Ekselansları Mesut Yılmaz
            Türkiye Cumhuriyeti
            Dışişleri Bakanı

            (2) Tekstil ve deri atelyeleri için projenin bulunduğu yere kadar 279.000 DM (iki yüz yetmiş dokuz bin DM) tutarında teçhizat ile öğrenim ve gösterim malzemeleri gönderecektir.

            Sözkonusu malzemeler Türkiye’ye getirildiklerinde ya da Türkiye’de satın alındıklarında Türkiye Cumhuriyeti’nin mülkiyetine geçerler; bu malzemeler proje ve gönderilen uzmanların görevlerini yerine getirebilmeleri için sınırsız olarak kullanıma hazırdırlar.

            (3) İlave kullanım malzemelerinin temini için ortak bir operasyon fonuna50.000 DM karşılında Türk Lirası tutarında nakdi yardım yapacaktır. Fonun amaçlarının belirlenmesi ve idaresi konusunda yürütücü kuruluşlar anlaşma paragraf 4 (3) te belirtilen şekilde ayrı bir anlaşma düzenleşeceklerdir.

            3- Türk Hükümeti aşağıdaki katkılarda bulunacaktır:

            (1) Gerekli ek öğretim, idari ve yardımcı kadroları sağlamak.

            (2) Projenin işletme ve bakım masraflarını karşılamak ve Meslek Lisesi için alıştırma ve kullanım malzemelerini sağlamak.

            (3) Paragraf 2 (3) te belirtilen operasyon fonunun kurulması için idari-teknik ve hukuki şartları yerine getirmek.

            (4) Projenin hedefleri doğrultusunda, lisenin öğretim planlarının sanayiinin talepleri ile uygunluğunu sağlamak. 

            4- (1) Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Alman Teknik İşbirliği Kuruluşu’nu (GTZ) GmbH, 6236 Eschborn, projenin uygulanması için görevlendirilecektir. 

            (2) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, projenin uygulanması için Ankara’daki Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünü görevlendirilecektir.

            (3) Paragraf 1 ve 2’de belirtilen görevli kuruluşlar projenin uygulanması ve proje tatbiki ile ilgili ayrıntıları ortaklaşa hazırlayacakları bir çalışma planı içinde ya da başka bir biçimde belirlerler ve projedeki ilerleme paralelinde gerekli görülecek ayarlamaları yaparlar. 

            5- Berlin Maddesi (Madde 9) dahil olmak üzere 16 Haziran 1970 tarihli Anlaşmanın ve de 17 Mayıs - 5 ağustos 1985 tarihli proje anlaşmasının maddeleri bu anlaşma için de geçerlidir.

            Eğer Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 1’den 5’e kadar yapılan önerileri kabul ederse, bu Nota ile Ekselanslarının Hükümetlerinin Anlaşmayı kabul ettiklerini belirten cevabi Notası, Hükümetlerimiz arasında bir Anlaşma oluşturacak ve cevabi Notaları tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

            Ekselans, en derin saygılarımı kabul buyurun.
            İmza: Ekkehard Eickhoff

              Ekselans,
            Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Ali Bozer adına, ekselanslarına yukarıdaki mektupta belirtilen hususların Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince kabul Edildiğini ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin sözkonusu mektup ile buna cevap niteliğindeki işbu mektubunun, mektubumuzun tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere Hükümetlerimiz arasında bir Proje Anlaşması oluşturduğunu bildirmekten şeref duyarım.

            Ekselans, en derin saygılarımın kabulünü rica ederim.
                                                                                    Erdinç Erdün
                                                                                    Elçi
                                                                                    İkili Ekonomik İşler
                                                                                    Genel Müdürü

            Not: İngilizce metni 23 Kasım 1990 gün ve 20724 sayılı Resmi Gazete’dedir.