Milletlerarası Anlaşma  
Resmi Gazete: 26.09.1990 Sayı : 20647 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 35 Sahife:
Milletlerarası Sözleşme

Karar Sayısı: 90/866 
Karar Tarihi : 26/09/1990  

            Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu (MIGA) Konversiyonu uyarınca Hükümetimiz ile adı geçen kuruluş arasında 31/7/1990 tarihinde imzalan yerel paraların kullanımı hakkındaki ekli Anlaşma’nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 22/8/1990 tarihli ve EİUE/I-2682-4706 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/9/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 
    Turgut ÖZAL
Cumhurbaşkanı
 
Y. AKBULUT  
Başbakan
     
       
M. KEÇEÇİLER  
Devlet Bakanı 
K.İNAN  
Devlet Bakanı
H. DOĞAN  
Devlet Bakanı 
G. TANER  
Devlet Bakanı
       
C. ÇİÇEK  
Devlet Bakanı
İ. ÇELEBİ  
Devlet Bakanı
V. DİNÇERLER  
Devlet Bakanı
M. YAZAR  
Devlet Bakanı 
       
İ. ÖZARSLAN 
Devlet Bakanı 
E. KONUKMAN  
Devlet Bakanı
İ. ÖZDEMİR  
Devlet Bakanı
M. TAŞAR  
Devlet Bakanı
       
K. AKKAYA  
Devlet Bakanı
H. ÖRÜÇ  
Devlet Bakanı
M. O. SUNGURLU  
Adalet Bakanı
İ. S. GİRAY  
Milli Savunma Bakanı
       
A. AKSU  
İçişleri Bakanı
A. BOZER 
Dışişleri Bakanı 
A. KAHVECİ  
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL  
Milli Eğitim Bakanı
       
K. AKKAYA 
Bayındırlık ve İskân Bakanı V.
H. ŞIVGIN  
Sağlık Bakanı
C. TUNCER  
Ulaştırma Bakanı
İ. ÖZARSLAN 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı V.
İ. AYKUT  
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ş. YÜRÜR  
Sanayi ve Ticaret Bakanı
M. KEÇEÇİLER 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.
N. K. ZEYBEK 
Kültür Bakanı 
İ. AKÜZÜM  
Turizm Bakanı
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu Arasında Yerel Paranın Kullanımı Hakkında Anlaşma


Ekselans 
Dr. Namık Kemal Kılıç 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı 
Başbakanlık 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
Mithatpaşa Cad. No. 18 
Ankara, Türkiye Cumhuriyeti 

            Ekselans, 
            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (“Hükümet”) tarafından 11 Ekim 1985 tarihinde imzalanan ve 3 Haziran 1988 tarihinde onaylanan Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu Konvansiyonu’na (“Konvansiyon”) ve Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu (“Kuruluş”) temsilcileri ile Hükümetiniz temsilcileri arasında Konvansiyonun uygulanmasına ilişkin en son görüşmelere atıfta bulunarak, sözkonusu görüşmeler neticesinde düzenlenen ve aşağıda yer alan anlaşmayı burada teyid ediyorum. 

            Konvansiyonun 18 (c) maddesi uyarınca, tazminat ödediği garanti sahibinin halefi olarak Kuruluşun Türk Lirası olarak iktisap edilebileceği fonları Hükümet, carî döviz kuru üzerinden serbestçe kullanılabilir paralara dönüştürmeyi kolaylaştıracağını kabul eder. Hükümet ve Kuruluş, sözkonusu transferin gerçekleştirilmesinde kullanılacak araçlar ile ilgili olarak her durumda istişarede bulunacaktır. Kuruluşun iktisap ettiği yerel paraları uluslar arası kredi sağlayan veya diğer kuruluşlara veya yurtiçindeki yabancı yatırımcılara veya Türkiye’den mal ithal edenlere satmasına Hükümet ayrıca muvafakat eder. Kuruluş, yukarıda belirtilen işlemleri gerçekleştirmeden önce Hükümet bilgi verecektir. Kuruluş’un, bu anlaşma çerçevesinde transfer edilene kadar, Türk Lirası olarak iktisap ettiği fonlarının değerini koruyabilmesini teminen, Kuruluş’un mümkün olan en yüksek seviyede nasıl gelir elde edebileceğini bildirmek suretiyle Türk Hukukuna göre yürürlükte bulunan herhangi bir düzenlemeden Kuruluş’un yararlanmasını Hükümet ayrıca kabul eder. 

            Bu Anlaşma, Ekselansları tarafından aşağıda tasdik edilerek imzalandıktan sonra orijinal kopyanın Kuruluş tarafından alınmasını takiben yürürlüğe girecektir. 

            Ekselansları, en yüksek saygılarımın kabulünü arz ederim. 

Barber B. Conable 
Başkan 

            TEYİD EDİLMİŞTİR 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
Başbakanlık 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
Namık Kemal Kılıç 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı 
Tarih : 31/7/1990

            Not: İngilizce metni 26 Eylül 1990 gün ve 20647 sayılı Resmi Gazete’dedir.