Milletlerarası Anlaşma  
Resmi Gazete: 02.10.1990 Sayı : 20653 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 35 Sahife:
 


Milletlerarası Anlaşma

Karar Sayısı: 90/879
Karar Tarihi : 06/09/1990 

          Türkiye ile Polonya arasında 29 Haziran 1990 tarihinde Varşova’da imzalanan Kara Ulaştırması Karma Komisyonu toplantısına ait ekli Protokol’un onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 28/8/1990 tarihli ve EİDA-4826 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/9/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Turgut ÖZAL
Cumhurbaşkanı
Y. AKBULUT 
Başbakan
     
       
M. KEÇEÇİLER 
Devlet Bakanı 
K.İNAN 
Devlet Bakanı
H. DOĞAN 
Devlet Bakanı 
G. TANER 
Devlet Bakanı
       
C. ÇİÇEK 
Devlet Bakanı
İ. ÇELEBİ 
Devlet Bakanı
V. DİNÇERLER 
Devlet Bakanı
M. YAZAR 
Devlet Bakanı 
       
İ. ÖZARSLAN
Devlet Bakanı 
E. KONUKMAN 
Devlet Bakanı
İ. ÖZDEMİR 
Devlet Bakanı
M. TAŞAR 
Devlet Bakanı
       
K. AKKAYA 
Devlet Bakanı
H. ÖRÜÇ 
Devlet Bakanı
M. O. SUNGURLU 
Adalet Bakanı
İ. S. GİRAY 
Milli Savunma Bakanı
       
A. AKSU 
İçişleri Bakanı
A. BOZER
Dışişleri Bakanı 
A. KAHVECİ 
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL 
Milli Eğitim Bakanı
       
K. AKKAYA
Bayındırlık ve İskân Bakanı V.
H. ŞIVGIN 
Sağlık Bakanı
M. O. SUNGURLU
Ulaştırma Bakanı V.
L. KAYALAR
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
İ. AYKUT 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ş. YÜRÜR 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
M. KEÇEÇİLER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.
N. K. ZEYBEK
Kültür Bakanı 
İ. AKÜZÜM 
Turizm Bakanı

PROTOKOL

           Polonya Halk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki 9 Eylül 1977 tarihli Karayoluyla Uluslar arası Taşımacılık Anlaşmasının 2. maddesi uyarınca, Kara Ulaştırması Karma Komisyonu 27-29 Haziran 1990 tarihlerinde Varşova’da yapılmıştır.

           Her İki Heyetin teşekkül tarzı ilişikteki Ek: 1 ve Ek: 2’de gösterilmiştir.

           Görüşmeler aşağıdaki konular üzerinde yürütmüştür:

           1- Polonya ile Türkiye arasında ve toprakları üzerinde transit olarak karayoluyla eşya taşımacılığı gelişiminin incelenmesi.

           2- 1990 yılı kesin ve 1991 yıl geçici kotalarının tespit edilmesi.

           3- Yolcu taşımacılığı.

           4- Diğer konular.
           1- İki Heyet, 1988-1989 yıllarında ve 1990 yılının ilk dört ayında Polonya ile Türkiye arasında ve toprakları üzerinden transit olarak Polonya ve Türk taşımacılarınca yapılan karayoluyla eşya taşımalarının hacmi hakkında bilgi teatisinde bulunmuşlardır.

           İstatistiki bilgiler bu dönem boyunca taşımalarda bir artış olduğunu ve Polonya taşımacılarının lehine bir dengesizliğin ortaya çıktığını göstermiştir.

           Türk Heyeti, taşımalar hakkındaki istatistiki bilgileri iki ülke arasındaki ticaret alışverişlerine ilişkin bilgilerle tamamlamıştır.

           2- İki ülkenin taşımacılarınca izin belgelerinin kullanımı gözden geçirilerek, ikili taşımalarda gümrük yetkilerinin izin belgesi isteme durumları hakkında bilgi edinilmiştir.

           Polonya Heyeti, Uluslar arası Karayolu Taşımalarına ilişkin yürürlükteki İkili Anlaşmanın 7. maddesine göre Akit Tarafların toprakları arasındaki eşya taşımalarının giriş ve çıkış için kontenjan rejimine tabi olmadıklarını hatırlatmıştır.

           İki Heyet, yürürlükteki Anlaşma hükümlerine uyulmasına dikkat edeceklerini taahhüt etmişlerdir. bu amaçla, ikili taşımalarda izin belgesinin gerekmediğini ülkelerinin gümrük yetkililerine bildireceklerine dair söz vermişlerdir.

           Transit izin belgesi kontenjanı konusunda taşımaların gelişme görünümünde olduğunu düşünen Polonya Heyeti, karayolu ücretine tabi izin belgesi kontenjanının 9000 belgeye çıkarılmasını ve Polonya Tarafı için karşılıklı olarak ücretten muaf izin belgelerinin verilmesini önermiştir.

           Türk Heyeti, kendileri bakımından ücrete tabi izin belgesi kontenjanının her iki Taraf için 5000 belge olarak tesbit edilmesini ve Türk Tarafı için ücretten muaf 500 adet izin belgesinin verilmesini önermiştir.

           Müzakerelerden sonra, 1990 yılı için kesin ve 1991 yılı için de geçici olarak ücrete tabi izin belgesi kontenjanının karşılıklı 4300 adet belge ve Türk Tarafı için ücretten muaf izin belgesi kontenjanının da 350 adet belge olarak devam ettirilmesine karar verildi.

           3- Polonya Heyeti, Türkiye ile Polonya arasında düzenli otobüs taşımaları yapmak üzere üç Türk firmasına izin belgesi verdiğini bildirmiştir. Düzenli seferle Polonyalı seyahat acentalarıyla ortaklaşa işletilmektedir.

           İki Heyet, iki ülke arasında yolcu taşımalarındaki gelişmeden memnuniyetlerini ifade etmişlerdir.

           4- a) Polonya Heyeti, 10 Nisan 1990 tarihinde Polonya’da yürürlüğe giren yeni karayolu ücretleri hakkında bilgi vermiştir.

           b) Polonya Heyeti, Polonya feribotlarının taban fiyatları ve zaman tarifeleri hakkında Türk Heyetine bilgi vermiştir.

           c) Türk Heyeti, 1991 yılında yapılacak gelecek Karma Komisyon Toplantısı için Polonya Heyetini Türkiye’ye davet etmiştir. Toplantı tarihi diplomatik yolla tesbit edilecektir.

           Görüşmeler karşılıklı anlayış ve dostluk havası içerisinde cereyan etmiştir.

           29 Haziran 1990 tarihinde iki metin halinde Fransızca olarak düzenlenmiştir.

                      Türk Heyeti Adına                                            Polonya Heyeti Adına
                   M. Atilla TEKEOĞLU                                            Waclaw KOLODZIEJ

                                                                                                              EK : 1
            TÜRK HEYETİ
 
M. Atilla TEKEOĞLU Heyet Başkanı,
Ulaştırma Bakanlığı,
Kara Ulaştırması Genel Müdürü
Tunay İNCE Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Banka
ve Kambiyo Genel Müdür Yardımcısı
Cenap BAYRAKTAR Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı
Cemil UĞURLU Ulıuslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

                                                                                                              EK : 2
            POLONYA HEYETİ
 
Waclaw KOLODZIEJ Heyet Başkanı Ulaştırma ve Denizcilik Ekonomisi Bakanlığı Kara Ulaştırması Daire Müdürü
Barbara KULIG Ulaştırma ve Denizcilik Ekonomisi Bakanlığı, Uluslararası İşbirliği Dairesi Uzmanı
Jerzy WACOWSKI Maliye Bakanı Müşaviri
Roman BUKSİNSKI Uluslararası Nakliyeciler Derneği (ZMPD) Şube Müdürü
Andrzej KLOSİNSKI Pekaes Auto- Transport Şirketi Müdürü

           Not: Fransızca metni 2 Ekim 1990 gün ve 20653 sayılı Resmi Gazete’dedir.